Avalikud dokumendid

Elektroonses dokumendiregistris on alates 01. jaanuarist 2016 registreeritud dokumendid.

Dokumentidele võib olla kehtestatud juurdepääsupiirang. Piiratud  Juurdepääsuga dokumentidest on avalikud ainult registreerimise andmed.

Isikuandmete töötlemine

Tallinna Ehituskool järgib Haridus- ja Teadusministeeriumi isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

person
Isikuandmete vastutav töötleja

Korruptsiooniennetus

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustes palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole.

person
Hille Voolaid
Järelevalve valdkonna nõunik

Teabenõude esitamine

Teabenõudeid saab esitada digitaalselt ja posti teel.