Nõustamine ja arstiabi

Sotsiaalpedagoogilt saad abi, kui:

 • sulle on mõned õppeained väga rasked
 • tunned, et ei taha tundi minna
 • sa oled põhikoolis õppinud lihtsustatud õppekava alusel, väikeklassis või muu erineva programmi järgi
 • sul on raske õppimisele keskenduda
 • sulle tekitavad raskusi iseseisvad tööd ja erialased tekstid

 

Psühholoogi poole võid pöörduda, kui sul on probleemiks:

 • õppetöö ja sellega seonduv isikliku elu raskus
 • motivatsiooni leidmine õppetööks
 • valikute ja otsuste tegemine elus
 • stressiga toimetulek ja kriisisituatsioonide lahendamine
 • suhtlemisoskuste arendamine, sh konfliktide ennetamine ja lahendamine
 • koolikiusamine ja -vägivald

 

Psühholoog nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid järgmistel teemadel:

 • õpilasega/lapsega ladusa koostöö eeldused
 • konfliktide ennetamine ja lahendamine
 • erinevad rollid (isiksus, õpetaja, lapsevanem) ja nendega seotud piirid

 

person
Mai Einama
sotsiaalpedagoog
alternate_emailmai.einama@ehituskool.ee call5670 2234
meeting_roomkabinet 117, E-N 8.30 - 16.30
Jana Võrk
psühholoog
alternate_emailjana.vork@ehituskool.ee call5678 3950
meeting_roomkabinet 301, vastavalt nädalaplaanile
Kaie Valter
kooliõde
alternate_emailkaie.valter@kth.ee call5566 3169
meeting_roomkabinet 118, E-N 8.30 - 14.30
Kadri Kõrge-Rosalka
eripedagoog

TASUTA 24 h LASTEABITELEFON

www.lasteabi.ee 

Tel 116 111 eesti ja vene keeles

ELULIIN

Emotsionaalse toe telefon

Psühholoogiline kriisinõustamine

ON-LINE NÕUSTAMINE JA VAIMSET TERVIST PUUDUTAV INFO

www.peaasi.ee 

Portaalis on kirjeldatud enam levinud psüühikaprobleemid, nende võimalikud põhjused ja ravi, ühtlasi leiab sealt infot, kuidas ennast aidata ja kuidas olla toeks, kui lähedasel on vaimse tervise häire.

www.lahendus.net 

TÜ ja TLÜ psühholoogiatudengid pakuvad tasuta psühholoogilist e-nõustamist ja infot. Tutvustatakse vaimse tervise valdkonda, leiad mitmesugust psühholoogia-alast infot ja kontakte.

www.amor.ee 

Noorte nõustamine, sh ka e-nõustamine. Saate esitada küsimusi seksuaalsuse, tervise, lähedaste suhete, lastesaamise, rasestumisvastaste meetodite, sugulisel teel levivate haiguste jpm teemadel.

CARITASE PEREKESKUS

www.caritas.ee 

www.noorema.ee 

Noorte rasedate, emade ja noorte pere toetus, nõustamine ja koolitused.

Erika 7A, Tallinn, tel 682 8414