Erialad ja vastuvõtt

Vastuvõtt 2024.-2025. õppeaastaks

 

Vastuvõtt 2024.-2025. õppeaastaks

event

02

aprill
2024
kandideerimine
02.04–26.07 dokumentide vastuvõtt SAISis

06

juuni
2024
infotund
sisseastumise infotund toimub koolis algusega kell 16

25

juuni
2024
kandideerimine
25.–28.06 kell 10–14 saad dokumente esitada koolis kohapeal

22

juuli
2024
kandideerimine
22.–26.07 kell 10–14 saad dokumente esitada koolis kohapeal

30

juuli
2024
vastuvõtuvestlused
vestlused eriala vastuvõtukomisjonides

31

juuli
2024
vastuvõtuvestlused
vestlused eriala vastuvõtukomisjonides

 

Tallinna Ehituskoolis saad õppida 4. taseme kutsekeskharidusõppes ning 3., 4., ja 5. taseme kutseõppes.

Kandideerimiseks esita avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS või koolis kohapeal. Enne avalduse esitamist tutvu vastuvõtutingimuste, nõutavate dokumentide ning huvipakkuva eriala info ja õppekavaga.
 

KUTSEKESKHARIDUSÕPE

Ehitusviimistlus

event
kandideerimine kuni 26.07.2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 30 õppekohta
 • päevane õpe, õppeaeg 3 aastat
 • omandad kutse Maaler, tase 4 ja keskhariduse
TEK-maaler10v

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus

event
kandideerimine kuni 26.07.2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 23 õppekohta
 • päevane õpe, õppeaeg 3 aastat
 • omandad kutsed Müürsepp, tase 4 ja Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 ning keskhariduse
ehitus-01

Puitkonstruktsioonide ehitus

event
kandideerimine kuni 26.07.2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 20 õppekohta
 • päevane õpe, õppeaeg 3 aastat
 • omandad kutse Ehituspuusepp, tase 4 ja keskhariduse
puusepp_A11331

Sisetööde elektrik

event
kandideerimine kuni 26.07.2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 20 õppekohta
 • päevane õpe, õppeaeg 3 aastat
 • omandad kutse Sisetööde elektrik tase 4 ja keskhariduse
TEK-elektri-lab3v

Tisler

event
kandideerimine kuni 26.07.2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 30 õppekohta
 • päevane õpe, õppeaeg 3 aastat
 • omandad kutse Tisler, tase 4 ja keskhariduse
tisler

KUTSEÕPE

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator

event
kandideerimine kuni 26.07.2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 16 õppekohta
 • õhtune õpe, õppeaeg 6 kuud
 • omandad kutse CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4
TEK-CNC4

Ehituspuusepp

event
koolipõhine õpe, kandideerimine kuni 26.07.2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 18 õppekohta
 • õhtune koolipõhine õpe, õppeaeg 2 aastat
 • omandad kutse Ehituspuusepp, tase 4
TEK-ehituspuusepp1-2

Ehituspuusepp

event
töökohapõhine õpe, vastuvõtt detsembris 2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • töökohapõhine õpe, õppeaeg 2 aastat
 • omandad kutse Ehituspuusepp, tase 4
TEK-ehituspuusepp1-2

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp

event
kandideerimine kuni 26.07.2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 18 õppekohta
 • õhtune õpe, õppeaeg 1 aasta
 • omandad kutse Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4
sinine

Lamekatuseehitaja

event
töökohapõhine õpe, vastuvõtt detsembris 2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • töökohapõhine õpe, õppeaeg 1 aasta
 • omandad kutse Lamekatuseehitaja, tase 4
lamekatuseehitaja

Maaler

event
kandideerimine kuni 26.07.2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 16 õppekohta
 • päevane õpe, õppeaeg 1 aasta
 • omandad kutse Maaler, tase 4
TEK-maaler7v

Maaler

event
kandideerimine kuni 26.07.2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 16 õppekohta
 • õhtune õpe, õppeaeg 1 aasta
 • omandad kutse Maaler, tase 4
TEK-maaler7v

Maastikuehitaja

event
Uus õppekava on koostamisel. Rühma avamine otsustatakse pärast õppekava registreerimist.
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 16 õppekohta
 • päevane õpe, õppeaeg 1,5 aastat, õpetöö algab jaanuaris 2025
 • omandad kutse Maastikuehitaja, tase 3
TEK_maastikuehitaja_1

Mööblirestauraator

event
kandideerimine kuni 26.07.2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 20 õppekohta
 • päevane õpe, õppeaeg 2 aastat
 • omandad kutse Mööblirestauraator, tase 4
_MG_7882

Pehme mööbli valmistaja

event
kandideerimine kuni 26.07.2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 16. õppekohta
 • päevane õpe, õppeaeg 1 aasta
 • omandad kutse Pehme mööbli valmistaja, tase 4
TEK-pehme-moobel1v

Plaatija

event
kandideerimine kuni 26.07.2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 16 õppekohta
 • päevane õpe, õppeaeg 6 kuud
 • omandad kutse Plaatija, tase 4
TEK-plaatija1vh

Sisetööde elektrik

event
kandideerimine kuni 26.07.2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 18 õppekohta
 • õhtune õpe, õppeaeg 2 aastat
 • omandad kutse Sisetööde elektrik, tase 4
elektritööd

KUTSEERIHARIDUSÕPE

Restauraator-viimistleja

event
kandideerimine kuni 26.07.2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 14 õppekohta
 • õhtune õpe, õppeaeg 1 aasta
 • saad lõputunnistuse 5. taseme kutseõpe läbimise kohta
TEK_rest-viim2

Sisetööde elektrik

event
kandideerimine kuni 26.07.2024
Tutvu erialaga ja kandideeri
 • 15 õppekohta
 • õhtune õpe, õppeaeg 6 kuud
 • omandad kutse kutse Sisetööde elektrik, tase 5
TEK-elektri-lab1-3v
person
Tiina Kuljus
õppesekretär
Vastuvõtutingimused
 

Õppima kandideerimiseks esitab õpilaskandidaat kooli vastuvõtukomisjonile nõutavad dokumendid, sh tõendab nõutava haridustaseme olemasolu.

Vastuvõtudokumendid saab esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS ja vajadusel koolis kohapeal.

Vastuvõtt toimub konkursi korras vastavalt õppekohtade arvule. Õpilaskandidaatide paremusjärjestus selgitatakse välja eriala vastuvõtukomisjoni vestlusel vastuvõtuvestluse hindamise skaala alusel.

Vastuvõtukomisjoni vestlusel hinnatakse kandidaadi sobivust ja valmisolekut eriala omandamiseks. Hindamise kriteeriumiteks on:

 • õpilaskandidaadi motiveeritus,
 • erialane huvi,
 • varasem õppeedukus,
 • õppetöös osalemise järjepidevus,
 • õppeprotsessis osalemise läbimõeldus.

Vestluse käigus korraldatakse vajadusel kutsesobivustest, millega hinnatakse adekvaatset reageerimist, ülesande sooritamise iseseisvust, käelist võimekust, matemaatilist ja loogilist mõtlemist, emotsionaalset stabiilsust, positiivset hoiakut ja valmisolekut meeskonnatööks.

Vestlus loetakse sooritatuks positiivsele tulemusele, kui:

 • kutsekeskharidusõppe erialal on saadud vähemalt 84 punkti (maksimaalsest 145 punktist),
 • kutseõppe erialal on saadud vähemalt 66 punkti (maksimaalsest 115 punktist),
 • kutseeriharidusõppe erialal on saadud vähemalt 111 punkti (maksimaalsest 190 punktist).

Vastuvõetute nimekiri avaldatakse SAISis. Kandidaadil tuleb kooli määratud tähtajaks kinnitada oma õppima asumise soov. Vabanenud õppekohad täidetakse pingerea alusel.

Vastuvõtukomisjoni otsus on võimalik vaidlustada, esitades kirjaliku vaide vastuvõtukomisjoni esimehele hiljemalt tulemuste avalikustamisele järgneval tööpäeval.

Õpilaste vastuvõtu kord ja vastuvõtukomisjonide töökord on kirjeldatud kooli õppekorralduseeskirja 3. peatükis.
 

Kandideerimiseks esitatavad dokumendid
 • isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart) *
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine
 • põhi- või keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega **/***
 • digitaalne dokumendifoto (vajadusel saab teha koolis)
 • iseloomustus (kutsekeskhariduse õppekavade puhul)
 • motivatsioonikiri (vaata juhendit)
 • soovi korral ka ülevaade tehtud töödest

* Eesti residentsust mitteomavatel sisseastujatel tuleb esitada dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis. Kool ei väljasta kutseid D-viisa saamiseks.

** Kui vastuvõtuavaldusele ei saanud lisada hinnetelehte, siis tuleb hinnetelehe koopia vestlusele kaasa võtta. 

*** Väljaspool Eestit välja antud haridust tõendava tunnistuse puhul on vajalik esitada ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Loe täpsemalt HARNO kodulehelt.