Korduma kippuvad küsimused

Kas Ehituskoolis õppimisel on vanusepiirang?
 • Õppima asumisel ja õppimisel vanusepiirangut ei ole.
   
Kas Ehituskoolis kutseõppes õppimine on tasuta või tasuline?
 • Kutseõppes õppimine tasuta.
 • Siiski tuleb arvestada, et mõnel erialal on vajalik osta spetsiaalne tööriietus praktilistes tundides osalemiseks.
   
Kas kooli lõpetamisel tuleb sooritada riigieksamid?
 • Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik.
 • Kui soovid edasi õppima minna ülikooli või kõrgkooli peab sooritama ka riigieksami.
 • Kooli lõpetamisel tuleb sooritada kutseeksam.
   
Millised dokumendid tuleb esitada?
Kas täiskohaga töötav inimene saab õppida?
 • Jah, kutseõppe erialadel toimub õpe sessioonõppena.
 • Õppetöö korraldus on lisatud iga eriala info juurde, vt erialade ja vastuvõtu lehelt
   
Kas sisseastuja võib olla kõrgharidusega?
 • Jah, võib.
   
Mis siis saab, kui ei saa ettenähtud ajal vestlusele tulla?
 • Vestlusel osalemine on kohustuslik.
 • Vestluse päeva enamasti muuta ei saa, kuid väga mõjuval põhjusel on võimalik erandeid teha. 
   
Mida vestlusel küsitakse?
 • Vestlused toimuvad individuaalselt või grupivestlusena.
 • Tavaliselt tuntakse huvi, miks soovid valitud erialale õppima asuda ning kui motiveeritud õppija oled.
   
Kui olen gümnaasiumis 10. või 11. klassi lõpetanud, kas on võimalik hinded üle kanda?
 • Jah, on võimalik. Hindeid saab üle kanda VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise) avaldusega.
   
Kas pärast põhikooli õppima asudes saab ka keskhariduse?
 • Jah, kui õppija asub õppima kutsekeskharidusõppesse.
   
Kas sisseastumise infosüsteemi SAIS peab alaealise lapse puhul logima lapsevanem ID-kaardi või lapse ID-kaardiga?
 • Alaealine laps kandideerib ise. Lapsevanem ei saa tema eest avaldust esitada.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär