VÕTA

VÕTA on varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine. Selle abil saavad õppijad tõendada elu käigus ja erinevates haridusasutustes õpitut. Kui taotleja teadmised ja oskused vastavad sisuliselt mõne mooduli või teema õpiväljunditele ja taotleja suudab seda tõendada, ei ole tal vaja uuesti õppida seda, mida juba oskab.

 

VÕTA-t saab kasutada:

 • poolelijäänud õpingute jätkamisel
 • õppekava vahetamisel
 • kutse taotlemisel

VÕTA võimaldab arvestada:

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid
 • täienduskoolitusel või iseseisvalt õpitut
 • töö- ja muudest kogemustest saadud teadmisi ja oskusi


 

Uuri lähemalt

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

VÕTA taotlemine

 • enne taotlemist tutvu kindlasti õppekavaga, millel õpid või õppima asud
 • igal moodulil on õpiväljundid, mis tuleb mooduli lõpuks saavutada
 • kui oled kindel, et Sinu omandatud teadmised ja oskused vastavad õpiväljunditele, siis saad esitada VÕTA taotluse õppeinfosüsteemis TAHVEL
 • varasemate õpingute arvestamiseks on vaja lõputunnistust või õpitulemuste tõendit
 • täienduskoolitusel omandatud teadmiste ja oskuste ülekandmiseks on vaja täienduskoolituse tunnistust või tõendit
 • töökogemuse arvestamiseks on vajalik eneseanalüüs, mille käigus pead kirjeldama ja suutma tõestada, mida ja kuidas töötamise käigus õppisid

 

Tähtajad

Taotlus tuleb esitada:

 • gümnaasiumiainete ja Tallinna Ehituskoolis omandatud moodulite ülekandmiseks ühe kuu jooksul pärast õppetööle asumist,
 • teiste moodulite puhul hiljemalt kaks nädalat enne mooduli algust.

Taotlus vaadatakse läbi 30 kalendripäeva jooksul alates taotluse esitamisest.

Kuni taotluse lahendamise otsuse tegemiseni on taotleja kohustatud osalema õppetöös.

 

VÕTA taotluse esitamine

 • ava TAHVEL ja logi sisse
 • liigu menüüpunktile DOKUMENDID, vali VÕTA ja vajuta nupule LISA UUS
alajaotus
Enda või teise õppeasutuse moodulid
 • selles alajaotuses saad lisada varasemad õpingud kui oled varem sama mooduli läbinud Tallinna Ehituskoolis või mõnes teises koolis
 • täida avanenud vormil taotlusega ülekantava mooduli andmed, vali asendatav moodul ja vajuta nupule LISA
 • järgmise ülekantava mooduli andmete sisestamiseks vajuta nuppu LISA UUS RIDA
 • lisatud ülekantavad moodulid kuvatakse vormil nimekirjana, mille andmeid saad muuta vajutades mooduli nime taga olevat nuppu MUUDA
 • vajadusel muuda soovitud andmed ning muudatuste salvestamiseks vajuta nupule MUUDA
alajaotus
Töökogemus / täiendkoolitus / muud moodul
 • selles alajaotuses saad lisada varasemad õpingud teistes koolides teemade alusel, täienduskoolitustel õpitu ning töökogemuse
 • iga rea sisestamise järel tuleb taotlus salvestada
 • varasemad õpingud teistes koolides ja täienduskoolitustel tuleb siduda mooduli teema ja õpiväljundiga ning lisada tõendusdokumentide andmed (kool või täienduskoolitusasutuse ja tunnistuse või tõendi andmed)
 • töökogemuse arvestamise taotluses pead eneseanalüüsi sisestame väljale OMANDATUD OSKUSED
ajajaotus
Seotud failid
 • siia lisa hinnetelehed, tõendid,  tunnistused jm tõendavad dokumendid