Arhiivipäring

Tunnistuste duplikaadid ja arhiiviteatised

Tallinna Ehituskool väljastab tunnistuste duplikaate ja arhiiviteatiseid alates 1. septembrist 1997. a õppima asunutele. Dokumentide väljastamise aluseks on taotleja avaldus. Avaldus tuleb saata direktori nimele e-posti teel aadressil kool@ehituskool.ee või täita koolis kohapeal.

Enne 1. septembrit 1997. a õppima asunutele väljastab arhiiviteatiseid Rahvusarhiiv.

Tallinna Kopli Ehituskoolis õppinutele väljastab arhiiviteatiseid Tallinna Linnaarhiiv. 

Tunnistuse duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud. Duplikaadi väljaandmisel tunnistatakse algdokument kehtetuks. Dokumendi kehtetuks tunnistamisel tuleb tasuda riigilõiv.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Kooli varasemad nimed

  • Vabriku-Tehasekool
  • Vabriku-Tehasekool nr 17
  • Ehituskool nr 17
  • Linnakutsekool nr 12
  • Kutsekeskkool nr 12
  • K. Kärberi nimeline Kutsekeskkool
  • K. Kärberi nimeline Kutsekeskkool nr 12

Päring Rahvusarhiivist

Päring Tallinna Linnaarhiivist