Akadeemiline kalender

Akadeemilisest kalendrist leidad nii õppetööd puudutavad tähtajad kui ka koolis toimuvate sündmuste toimumisajad. 

2024.–2025. õppeaasta algab 2. septembril 2024 avaaktustega ning lõpeb 20. juunil 2025 lõpuaktusega, millele järgneb suvevaheaeg kuni 31. augustini 2025. 
Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks, esimene poolaasta kestab 02. septembrist kuni 02. veebruarini ja teine poolaasta 03. veebruarist kuni 20. juunini. 

Õppeperioodid:

  • I periood: 02.09–27.10
  • II periood: 28.10–22.12
  • III periood: 06.01–02.03
  • IV periood: 03.03–27.04
  • V periood: 28.04.20.06

Õppetöögraafikust leiad infot õppenädalate ja õppetöö liikide kohta - saad teada, millistel nädalatel toimub õppetöö koolis, millal on iseseisva töö ja ettevõttepraktika aeg. Uue õppeaasta õppetöögraafiku avalikustame septembris.

Akadeemiline kalender 2024.–2025. õa

01

september
2022
SEPTEMBER
▪ Kutsekeskhariduse rühmade avaaktus / 02.09
▪ Kutseõppe 1. kursuse rühmade avaaktus-infotund / 02.09
▪ 1. kursuse õppijate sissejuhatavad infopäevad õpingutesse / 03.–05.09
▪ VÕTA avalduste esitamine / 09.–29.09
▪ Õpilasesinduse esimene kogunemine, uute liikmete vastuvõtt / 10.09
▪ Sügisene spordipäev - teatejooksud / 13.09
▪ Worldskills 2024 Lyon / 10.–15.09
▪ Põhi- ja eritoetuse taotlemine / 16.–29.09
▪ Jooksukross / 27.09

01

oktoober
2022
OKTOOBER
▪ Õpetajate päeva tähistamine / 04.10
▪ Vaimse tervise nädal / 07.-11.10
▪ Lastevanemate infoõhtu / 08.10
▪ Saalijalgpallivõistlused / 11.10
▪ Korvpallivõistlused / 25.10
▪ Jõulukellu kutsemeistrivõistlused / oktoober–detsember

01

november
2022
NOVEMBER
▪ Kooli sünnipäevanädal / 04.–08.11
▪ Sulgpallivõistlused / 08.11
▪ Kodanikupäeva tähistamine / 22.11
▪ Kelluvillak–viktoriin

01

detsember
2022
DETSEMBER
▪ Jõulupinks / 06.12
▪ Jõuluaktus / 20.12
▪ Talvine koolivaheaeg 23.12.2023–05.01.2024

01

jaanuar
2023
JAANUAR
▪ Talvine koolivaheaeg kuni 05.01.2023
▪ Võrkpallivõistlused / 24.01
▪ Riigikaitse laager KKH 3. kursusele
▪ Põhitoetuse taotlemiseks õpilastel õppevõlgnevuste likvideerimine / 31.01 kell 23:59

01

veebruar
2023
VEEBRUAR
▪ Põhi- ja eritoetuse taotlemine / 03.–16.02
▪ Rühmade pildistamine / 03.–07.02
▪ Saalihokivõistlused / 07.02
▪ KelluSkills koolisisene kutsemeistrivõistlus / 10.–14.02
▪ KelluSkills mess ja tehnoloogiaõpetajate seminar / 12.02
▪ Õpilaskonverents / 21.02
▪ Vabariigi aastapäeva tähistamine / 21.02
▪ Viimane koolikell
▪ Karjääripäev
▪ Talispordipäev
▪ CNC ja plaatija erialade kutseeksamid / veebruar-märts
▪ Õpilasesindus töömessidel / veebruar–mai

01

märts
2023
MÄRTS
▪ Emakeelepäev / 14.03
▪ Kellu Rammumees / 28.03
▪ Õpitee mooduli projekti- ja äriideede esitluspäev
▪ CNC ja plaatija eriala lõpuaktus
▪ Muinsuskaitse kuu üritused restaureerimise õppesuunal

01

aprill
2023
APRILL
▪ Noor Meister kutsemeistrivõistlused
▪ riigieksamid / aprill – mai

01

juuni
2023
JUUNI
▪ Praktika kaitsmised
▪ Kutseeksamid ja eriala lõpueksamid
▪ Tisleri ja mööblirestauraatori erialade õpilaste praktiliste tööde väljapanek
▪ Põhitoetuse taotlemiseks õpilastel õppevõlgnevuste likvideerimine / 20.06 kell 23:59
▪ Lõpuaktus / 20.06
▪ Suvevaheaeg / 21.06 – 31.08

 

Õppetöögraafik 2024.-2025. õa

Õppetöögraafiku avaldame septembris 2024.