Akadeemiline kalender

Akadeemilisest kalendrist leidad nii õppetööd puudutavad tähtajad kui ka koolis toimuvate sündmuste toimumisajad. 

2022–2023. õppeaasta algab 1. septembril 2022 avaaktustega ning lõpeb 21. juunil 2023 lõpuaktusega, millele järgneb suvevaheaeg kuni 31. augustini 2023. 
Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks, esimene poolaasta kestab 01.09.2022 kuni 03.02.2023 ja teine poolaasta 06.02. kuni 21.06.2023.

Õppetöögraafikust leiad infot õppenädalate ja õppetöö liikide kohta - saad teada, millistel nädalatel toimub õppetöö koolis, millal on iseseisva töö ja ettevõttepraktika aeg.

Akadeemiline kalender 2022-2023. õa
 

01

september
2022
SEPTEMBER
– Avaaktused / 01.09
– Esmakursuslaste päev / 02.09
– VÕTA avalduste esitamine / 05.09–01.10
– Õpilasesinduse 1. kogunemine, uute liikmete vastuvõtt / 06.09
– Spordipäev - teatejooksud / 16.09
– Põhi- ja eritoetuse taotlemine / 19.09–02.10
– Jooksukross / 23.09

01

oktoober
2022
OKTOOBER
– Lõpeb VÕTA avalduste
esitamine / 01.10
– Lõpeb põhi- ja eritoetuse
taotlemine / 02.10
– Õpetajate päeva tähistamine / 05.10
– Saalijalgpallivõistlused / 07.10
– Vaimse tervise nädal / 10.-14.10
– Lastevanemate infoõhtu / 12.10
– Korvpallivõistlused / 21.10
– Jõulukellu kutsemeistrivõistlused / oktoober–detsember

01

november
2022
NOVEMBER
– Kooli sünnipäevanädal / 01.–04.11
– Kelluvillak–viktoriin / 16.11
– Kodanikupäeva tähistamine / 25.11
– Sulgpallivõistlused / 25.11
– Loodusainete nädal / 28.11–5.12

01

detsember
2022
DETSEMBER
– Jõulupinks / 09.12
– Jõuluaktus / 22.12
– Kiirmale võistlused
– Talvine koolivaheaeg 23.12.2022–08.01.2023

01

jaanuar
2023
JAANUAR
– Talvine koolivaheaeg kuni 08.01.2023
– Võrkpallivõistlused / 20.01
– Riigikaitse laager KKH 3. kursusele

01

veebruar
2023
VEEBRUAR
– Põhi- ja eritoetuse taotlemine / 07.–19.02
– Põhitoetuse taotlemiseks õpilastel õppevõlgnevuste likvideerimine / 03.02 kell 23:59
– Saalihokivõistlused / 03.02
– Hindamisevaba koolipäev / 06.02
– KelluSkills koolisisene kutsemeistrivõistlus / 06.–09.02
– Õpilaskonverents / 10.02
– Sotsiaalainete nädal / 20.–23.02
– Rühmade pildistamine / 20.–23.02
– Vabariigi aastapäeva tähistamine / 23.02
– Viimane koolikell / 27.02
– Õpilasesindus töömessidel / veebruar–mai
– Õpitee mooduli projekti- ja äriideede esitluspäev (sessioonõpe)
– Karjääripäev
– Talispordipäev
– CNC kutseeksam

01

märts
2023
MÄRTS
– Plaatija kutseeksam / 03.03
– Kellu Rammumees / 03.03
– Emakeelepäev / 14.03
– CNC ja plaatija eriala lõpetamine
– Muinsuskaitse kuu üritused restaureerimise õppesuunal
– Noor Meister / kevad 2023

01

mai
2023
MAI
– Euroopa päeva tähistamine / 09.05

01

juuni
2023
JUUNI
– Puidu ja restaureerimise õppesuuna praktika kaitsmised
– Puidu ja restaureerimise õppesuuna kutseeksamid ning lõputööde kaitsmised, sh
tisleri eriala õpilaste eriala lõpueksam ja praktiliste tööde väljapanek
– Elektriku eriala kutseeksam
– Ehitajate kutseeksam / 09.06
– Viimistlejate kutseeksam / 09.06
– Põhitoetuse taotlemiseks õpilastel õppevõlgnevuste likvideerimine / 21.06 kell 23:59
– Lõpuaktus / 21.06
– Suvevaheaeg / 22.06 – 31.08

 

 

Õppetöögraafik 2022-2023. õa
 

Õppetööögraafik 2022-2023 1. lehekülg pildina Õppetöögraafik 2022-2023 2 lehekülg pildina