Akadeemiline kalender

Akadeemilisest kalendrist leidad nii õppetööd puudutavad tähtajad kui ka koolis toimuvate sündmuste toimumisajad. 

2023–2024. õppeaasta algab 1. septembril 2023 avaaktustega ning lõpeb 20. juunil 2024 lõpuaktusega, millele järgneb suvevaheaeg kuni 31. augustini 2024. 
Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks, esimene poolaasta kestab 01. septembrist kuni 04. veebruarini ja teine poolaasta 05. veebruarist kuni 20. juunini. 

Õppeperioodid:

  • I periood: 01.09–29.10
  • II periood: 30.10–22.12
  • III periood: 08.01–03.03
  • IV periood: 04.03–28.04
  • V periood: 29.04.20.06

Õppetöögraafikust leiad infot õppenädalate ja õppetöö liikide kohta - saad teada, millistel nädalatel toimub õppetöö koolis, millal on iseseisva töö ja ettevõttepraktika aeg. Uue õppeaasta õppetöögraafiku avalikustame septembris.

Akadeemiline kalender 2023-2024. õa
 

01

september
2022
SEPTEMBER
– Kutsekeskhariduse rühmade avaaktus / 01.09
– Kutseõppe 1. kursuse rühmade avaaktus-infotund / 04.09
– I kursuse õppijate sissejuhatavad infopäevad õpingutesse / 01. ja 04.09
– VÕTA avalduste esitamine / 05.–29.09
– Õpilasesinduse 1. kogunemine, uute liikmete vastuvõtt / 05.09
– Sügisene spordipäev - teatejooksud / 22.09
– Põhi- ja eritoetuse taotlemine / 18.09–01.10
– Jooksukross / 29.09

01

oktoober
2022
OKTOOBER
– Lõpeb põhi- ja eritoetuse
taotlemine / 01.10
– Õpetajate päeva tähistamine / 06.10
– Vaimse tervise nädal / 9.-13.10
– Lastevanemate infoõhtu / 11.10
– Saalijalgpallivõistlused / 13.10
– Korvpallivõistlused / 20.10
– Jõulukellu kutsemeistrivõistlused / oktoober–detsember

01

november
2022
NOVEMBER
– Kooli sünnipäevanädal / 01.–03.11
– Sulgpallivõistlused / 17.11
– Kodanikupäeva tähistamine / 24.11
– Kelluvillak–viktoriin

01

detsember
2022
DETSEMBER
– Jõulupinks / 08.12
– Jõuluaktus / 22.12
– Kiirmale võistlused
– Talvine koolivaheaeg 23.12.2023–07.01.2024

01

jaanuar
2023
JAANUAR
– Talvine koolivaheaeg kuni 07.01.2023
– Võrkpallivõistlused / 19.01
– Riigikaitse laager KKH 3. kursusele

01

veebruar
2023
VEEBRUAR
– Põhitoetuse taotlemiseks õpilastel õppevõlgnevuste likvideerimine / 01.02 kell 23:59
– Põhi- ja eritoetuse taotlemine
– Saalihokivõistlused / 02.02
– KelluSkills koolisisene kutsemeistrivõistlus / 05.–09.02
– Õpilaskonverents / 09.02
– Rühmade pildistamine / 19.–22.02
– Vabariigi aastapäeva tähistamine / 23.02
– Viimane koolikell / 27.02
– Karjääripäev
– Talispordipäev
– CNC ja plaatija erialade kutseeksamid / veebruar-märts
– Õpilasesindus töömessidel / veebruar–mai

01

märts
2023
MÄRTS
– Emakeelepäev / 14.03
– Õpitee mooduli projekti- ja äriideede esitluspäev
– CNC ja plaatija eriala lõpuaktus
– Muinsuskaitse kuu üritused restaureerimise õppesuunal

01

aprill
2023
APRILL
– Kellu Rammumees / 05.04
– Noor Meister kutsemeistrivõistlused

01

juuni
2023
JUUNI
– Praktika kaitsmised
– Kutseeksamid ja eriala lõpueksamid
– Tisleri ja mööblirestauraatori erialade õpilaste praktiliste tööde väljapanek
– Põhitoetuse taotlemiseks õpilastel õppevõlgnevuste likvideerimine / 20.06 kell 23:59
– Lõpuaktus / 20.06 algusega kell 11
– Suvevaheaeg / 21.06 – 31.08

 

 

Õppetöögraafik 2023-2024. õa