Raamatukogu

Raamatukogus saad vahetundide ajal

  • lugeda raamatuid, värskeid ajalehti ja ajakirju
  • laenutada koju õppekirjandust, ilukirjandust ning muid teavikuid
  • kasutada arvuteid, seda eelkõige õppetööga seotud infootsinguteks ja iseseisvaks tööks
  • teha infootsinguid ning saada selleks abi raamatukogu töötajalt
  • paljundada ja printida vajalikke õppematerjale raamatukogu töötaja juhendamisel

Paljundamiseks ja printimiseks võta palun kaasa oma paber.

Infot leiad kataloogidest, andmebaasidest ja portaalidest

hommikumaa.jpg

Uued raamatud

bookmark
Uued raamatud Tallinna Ehituskooli raamatukogus
Uued raamatud
suvitajad.jpg

Uued DVD-d

movie
Uued DVD-d Tallinna Ehituskooli raamatukogus
Uued filmid ja audioraamatud

Näitused raamatukogus ja veebis

Näitused veebis

Vanade fotode galeriid

person
Kaia Kraak
Raamatukogu juhataja

Õppeperioodil avatud

 

E   9.00 - 15.00

T   9.00 - 16.30

K   9.00 - 16.30

N   9.00 - 16.30

R   9.00 - 15.00

 

Õpilaste lõputööd ja portfooliod