Raamatukogu

Raamatukogus saad vahetundide ajal

  • lugeda raamatuid, värskeid ajalehti ja ajakirju
  • laenutada koju õppekirjandust, ilukirjandust ning muid teavikuid
  • kasutada arvuteid, seda eelkõige õppetööga seotud infootsinguteks ja iseseisvaks tööks
  • teha infootsinguid ning saada selleks abi raamatukogu töötajalt
  • paljundada ja printida vajalikke õppematerjale raamatukogu töötaja juhendamisel

Paljundamiseks ja printimiseks võta palun kaasa oma paber.

Infot leiad kataloogidest, andmebaasidest ja portaalidest

maa_ja_linna.jpg

Uued raamatud

bookmark
Uued raamatud Tallinna Ehituskooli raamatukogus
Uued raamatud
timuka_tutar.jpg

Uued DVD-d

movie
Uued DVD-d Tallinna Ehituskooli raamatukogus
Uued filmid ja audioraamatud

Näitused raamatukogus ja veebis

Näitused veebis

Vanade fotode galeriid

person
Kaia Kraak
Raamatukogu juhataja

Õppeperioodil avatud

 

E   9.00 - 15.00

T   9.00 - 16.30

K   9.00 - 16.30

N   9.00 - 16.30

R   9.00 - 15.00

 

Õpilaste lõputööd ja portfooliod