Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõpe, mille puhul vähemalt 2/3 õppest toimub erialasel tööl ettevõttes. Töökohapõhise õppe eelduseks on olemasolev töökoht või kokkulepe tööandjaga selle saamiseks.

Suurema osa õpiväljunditest omandab õpilane töökohas, õppetöö toimub sessioonõppena, valdavalt e-õppe vormis, mis võimaldab õppimist distantsilt endale sobival ajal. Kooli, õpilase ja praktikakoha suhted reguleeritakse praktikalepingus.

Õpilasele määratakse kaks juhendajat – koolipoolne ja praktikakohapoolne juhendaja, kes vastutavad õppe läbiviimise eest.

Töökohapõhise õppe edukal lõpetamisel saab õppija kutsetunnistuse.

Kandideerimine lamekatuseehitaja ja ehituspuusepa 2023.-2024. õppeaasta töökohapõhisesse õppesse on lõppenud. Uus vastuvõtt avatakse detsembris 2024. 
 

Lamekatuseehitaja

square_foot
Põhihariduse nõue, õppeaeg 1 aasta
Õppekava Tutvu erialaga

Omandatav kutse: lamekatuseehitaja, tase 4 esmane kutse (tutvu kutsestandardiga siin)

 

lamekatuseehitaja

Ehituspuusepp

square_foot
Põhihariduse nõue, õppeaeg 1 aasta
Õppekava Tutvu erialaga

Omandatav kutse: ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse (tutvu kutsestandardiga siin)

 

pexels-pixabay-534220
Töökohapõhist õpet koordineerib
person
Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
call5558 0285
meeting_room126

Loe lisaks töökohapõhisest õppest Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.