Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõpe, mille puhul vähemalt 2/3 õppest toimub erialasel tööl ettevõttes. Töökohapõhise õppe eelduseks on olemasolev töökoht või kokkulepe tööandjaga selle saamiseks.

Suurema osa õpiväljunditest omandab õpilane töökohas, õppetöö toimub sessioonõppena, valdavalt e-õppe vormis, mis võimaldab õppimist distantsilt endale sobival ajal. Kooli, õpilase ja praktikakoha suhted reguleeritakse praktikalepingus.

Õpilasele määratakse kaks juhendajat – koolipoolne ja praktikakohapoolne juhendaja, kes vastutavad õppe läbiviimise eest.

Töökohapõhise õppe edukal lõpetamisel saab õppija kutsetunnistuse.

 

Kandideerimine lamekatuseehitaja töökohapõhisesse õppesse

Avame uue õppegrupi eriala „Lamekatuseehitaja, tase 4“ töökohapõhisesse õppesse.

Vastuvõtt toimub 16. jaanuaril 2024, kell 9:00 Tallinna Ehituskoolis, ruumis 218.

Kandidaatidele tutvustatakse:

  • töökohapõhise õppe korraldust
  • praktikapäevikute täitmist
  • veebipõhise õppekeskkonna kasutamist
  • toimub esimene loeng lektor Marko Ponderiga.

Sisseastumiseks vajaminevad dokumendid: haridust tõendava dokumendi koopia või väljavõte Eesti Hariduse Infosüsteemist (vajalik põhiharidus), isikut tõendava dokumendi koopia ja avaldus.

Lamekatuseehitaja

square_foot
Põhihariduse nõue, õppeaeg 1 aasta
Õppekava Tutvu erialaga

Omandatav kutse: lamekatuseehitaja, tase 4 esmane kutse (tutvu kutsestandardiga siin)

 

lamekatuseehitaja.jpg

Ehituspuusepp

square_foot
Põhihariduse nõue, õppeaeg 1 aasta
Õppekava Tutvu erialaga

Omandatav kutse: ehituspuusepp, tase 4 esmane kutse (tutvu kutsestandardiga siin)

 

pexels-pixabay-534220.jpg

Kandideerimine ehituspuusepa töökohapõhise õppe rühma on lõppenud.

Töökohapõhist õpet koordineerib
person
Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
call5558 0285
meeting_room126

Loe lisaks töökohapõhisest õppest Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.