Lapsevanemale

Koolielu ja õppimist reguleerivad dokumendid

Õppeinfosüsteem

 • Kasutusel on õppeinfosüsteem TAHVEL.
 • TAHVLIS saab vaadata tunniplaani ilma õppeinfosüsteemi sisse logimata.
 • TAHVLIST näeb õpilane ja alaealise õpilase vanem või hooldaja õpilase õppimisega seotud infot - õppekavas planeeritud mooduleid ja teemasid, hindeid, koduseid ülesandeid, teateid, puudumisi jms. 
 • TAHVLI kaudu saab lapsevanem või hooldaja vajadusel esitada puudumistõendi.
 • Nii õpilane kui ka alaealise õpilase vanem või hooldaja peab TAHVLISSE sisse logima oma nimega.
 • Sisselogimisel on võimalik kasutada järgmiseid audentimisvahendeid: ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID, HarID.
 • Õpilane näeb oma Tallinna Ehituskooli õpingute infot alates kooli vastuvõtmisest. 
 • Lapsevanem või hooldaja peab lapse õpingute andmete nägemiseks tegema avalduse. Selleks tuleb oma andmetega TAHVLISSE sisse logida ja vasakpoolses menüüs vajutada nupule <Esita avaldus õppija andmete nägemiseks>, sisestada nõutud andmed ning avaldus esitada.
 • Lapsevanema või hooldaja avalduse kinnitab kooli töötaja paari tööpäeva jooksul. Lapse kontolt tehtud lapsevanema või hooldaja avaldus õppija andmete nägemiseks lükatakse tagasi. 

Õpilaspilet

 • Kooli vastuvõetud õpilastele tellib õpilaspileti kool.
 • Õpilaspileti saab õpilane kätte septembris rühmajuhendajalt või õppesekretärilt. 
 • Kui õpilaspilet kaob või muutub kasutamiskõlbmatuks, siis tuleb uue tellimiseks pöörduda õppesekretäri poole.

 

Toetused

 • Põhi- ja eritoetus
  Põhitoetus on rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks. Seda on õigus taotleda statsionaarses õppevormis õppivatel õpilastel. 
  Eritoetust on võimalik taotleda õpilasel, kelle majanduslik olukord raskendab või takistab õpingute jätkamist. Koos taotlusega esitab õpilane pere sissetulekuid tõendavad dokumendid. 
   
 • Sõidukulu hüvitis
  Sõiduskulud hüvitatakse sõidupiletite alusel statsionaarses õppes õppivale õpilasele, kelle alaline elukoht ei ole Tallinnas. Sõidukulud hüvitatakse nii õpilaskodus elavatele kui ka iga päev kooli ja tagasi alalisse elukohta sõitvatele õpilastele. 
   
 • Koolilõuna toetus
  Koolilõunat saavad tasuta statsionaarses õppes esmaõppe õppekavadel õppivad keskhariduseta õpilased. Kui õpilane viibib praktikal, kantakse koolilõuna toetus õpilase pangakontole.

Kooli pakutavad tugiteenused

 • õpilasetele: nõustamine ja abi sotsiaalpedagoogilt, psühholoogilt ja kooliõelt 
 • lapsevanematele ja hooldajatel: nõustamine psühholoogilt

Koolielu

Õpilased saavad:

 • vajadusel elada õpilaskodus
 • kasutada raamatukogu teenuseid - lugeda ja laenutada raamatuid ja õpikuid, kasutada arvutit, printida ja paljundada, saada raamatute otsimisel ja info otsimisel abi raamatukogu juhatajalt
 • teha sporti, esindada kooli võistlustel ning osaleda huvitegevuses ja õpilasesinduse töös
person
Tiina Kuljus
õppesekretär