Raamatukogu kasutamise kord

Raamatukogu lugejaks võivad olla:

Tallinna Ehituskooli õpilased, õpetajad ja teenistujad.

Lugejaks registreeritakse kõik päevase õppevormi õpilased sisseastumisnimekirja alusel, täiendõppijatel tuleb esitada isikuttõendav dokument.

Raamatukogu teenuste kasutamine:

 • Lugejal on õigus saada teavet teda huvitava kirjanduse kohta, samuti internetist otsingute sooritamise kohta.
 • Avariiulitel olevat kirjandust ja perioodikat võib kasutada ilma raamatukoguhoidja vahenduseta kohapeal.
 • Lugejate kasutuses olevad arvutid on mõeldud eelkõige  õppetööga seotud infootsinguteks ja iseseisvaks tööks.

Kojulaenutuse tähtajad:

 • õpikud – üldjuhul 1 õppeaasta (pikemate moodulite korral vastavalt selle pikkusele)
 • ilukirjandus – 1 kuu
 • muu kirjandus – 1 kuu
 • perioodika – 1 kuu
 • teatmeteosed – ainult erandkorras 1 nädal

NB! Teatmeteoseid ja viimase nädala perioodikat üldjuhul koju ei laenutata.

Lugeja soovil võib vajadusel pikendada teavikute tagastamistähtaega. Tagastamistähtaega ei pikendata juhul, kui teavikule on tellimus teise lugeja poolt.

 • Õppeaasta lõpuks peavad olema kõik teavikud tagastatud, vastasel korral saab lugeja uuel õppeaastal kojulaenutuse keelu.
 • Õpilased peavad enne õpingute lõpetamist, katkestamist või akadeemilisele puhkusele siirdumist tagastama raamatukogule kõik laenutatud teavikud sõltumata laenutustähtajast. Õpingute katkestamisel tuleb esitada enne dokumentide väljastamist õppesekretärile ringkäiguleht raamatukoguhoidja allkirjaga.
 • Õpetajad ja teenistujad peavad enne töölepingu lõppemist raamatukogule tagastama kõik laenutatud teavikud sõltumata laenutustähtajast.
 • Teaviku rikkumise või kaotamise korral on lugeja kohustatud selle asendama sisult ja hinnalt samaväärsega või tasuma selle hinna.