Õppe- ja rakenduskavad

2023/2024. õa vastuvõtule kehtivad:

2022/2023. õa vastuvõtule kehtivad:

2022/2023. õa vastuvõtule kehtivad:

2022/23. õa vastuvõtule kehtivad:

2023/2024. õa vastuvõtule kehtivad:

2022/2023. õa vastuvõtule kehtivad:

2023/2024. õa vastuvõtule kehtivad:

2022/2023. ja 2023/2024. õa vastuvõtule kehtivad:

2022/2023. ja 2023/2024. õa vastuvõtule kehtivad:

Kutsekeskhariduse erialade üldõpingute rakenduskavad

 

Kutsevaliku õpe

 

Kutsevaliku õpe - 60 EKAP

Kutsevaliku õpe - 30 EKAP