Õpilasesindus

Õpilasesindus 2023/24 õppeaastal

 • President Kaspar Kirst
 • Asepresident Lily-Emilia Lindfors
 • Protokollija Angelika Murd


Kõik uued liikmed on oodatud! Tule üksi või haara sõber kaasa!

Õpilasesindus on aegade jooksul välja pakkunud ja valinud:

 • koolikella meloodiaid
 • maskoti versioone
 • tegevusi infomessidele
 • sisekorra reegleid ja meetmeid
 • disaini infostendidele
 • koolimeenete variante
 • koostööd teiste koolidega
 • kooli reklaamimise ideid

Miks ja kellele?

 • õpilaste esindamine ja nende arvamuse edastamine
 • õpilaste õiguste ja huvide kaitsmine
 • õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna vahelise diskussiooni arendamine ning info vahendamine
 • õpikeskkonna ja koolielu korraldamine ning arendamine
 • vabatahtliku loome- ja isetegevuse innustamine
 • õpilaste vaba aja sisustamisele kaasaaitamine
 • õpimotivatsiooni tõstmine

Miks on ÕE Sulle kasulik?

 • meeskonnatöö kogemus
 • enesekindlus
 • lahe seltskond, palju tutvusi
 • oskus mõelda laiemalt ja kriitilisemalt
 • tegutsemishimu rahuldamine
 • oskus kiiresti reageerida ja improviseerida
 • reaalne elukogemus raskete olukordade lahendamiseks

 

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad teisipäeviti kell 9.55 ruumis 114