Õpilaspilet

Kooli vastuvõetud õpilastele tellib õpilaspileti kool. Õpilaspileti saab õpilane kätte septembris rühmajuhendajalt või õppesekretärilt. 

Kui õpilaspilet kaob või muutub kasutamiskõlbmatuks, siis tuleb tellida uus õpilaspilet firmast Valnes AS. 

  • Õpilane või lapsevanem saadab õpilaspileti tellimuse e-kirjaga aadressile support@valnes.ee
  • Kirja sisus peab olema kooli nimi ning õpilase ees- ja perekonnanimi.
  • Õpilaspileti tellija saab e-kirja teel makselingi, mille kaudu saab õpilaspileti eest tasuda.
  • Peale makse teostamist läheb õpilaspilet tootmisesse ning saadetakse kooli.
  • Valmis õpilaspileti saab kätte rühmajuhendajalt või õppesekretärilt.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär