Õpilaspilet

Kooli vastuvõetud õpilastele tellib õpilaspileti kool. Õpilaspileti saab õpilane kätte rühmajuhendajalt või õppesekretärilt. 

Kui õpilaspilet kaob või muutub kasutamiskõlbmatuks, siis tuleb uue õpilaspileti saamiseks pöörduda õppesekretäri poole. 

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär