Projektid

Erasmus+ sinine loosungiga ENG

Mobility 3

Projekt 2023-1-EE01-KA121-VET-000115270

Erasmus+ õpirände projekt Mobility 3 võimaldab Tallinna Ehituskooli õpilastel ja töötajatel osaleda rahvusvahelistes õpirännetes.
Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.06.2023 kuni 31.08.2024. Projekti tegevusi näed SIIT

ET Kaasrahastanud Euroopa Liit_POS.jpg

Erasmus+ õpirände projekt Mobility 3 võimaldab Tallinna Ehituskooli õpilastel ja töötajatel osaleda rahvusvahelistes õpirännetes.
Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.06.2023 kuni 31.08.2024. Projekti tegevusi näed SIIT

ET Kaasrahastanud Euroopa Liit_POS.jpg

Erasmus+ sinine loosungiga ENG

Mobility 2

Projekt 2022-1-EE01-KA121-VET-000057766

Erasmus+ õpirände projekt, mis võimaldab Tallinna Ehituskooli õpilastel ja töötajatel osaleda rahvusvahelistes õpirännetes.
Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.06.2022 kuni 31.08.2023. Projekti tegevusi näed SIIT.

ET Kaasrahastanud Euroopa Liit_POS.jpg

Erasmus+ õpirände projekt, mis võimaldab Tallinna Ehituskooli õpilastel ja töötajatel osaleda rahvusvahelistes õpirännetes.
Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.06.2022 kuni 31.08.2023. Projekti tegevusi näed SIIT.

ET Kaasrahastanud Euroopa Liit_POS.jpg

ET Kaasrahastanud Euroopa Liit_POS

SOCVOC – Enhancement of Social skills during Vocational training in prison

Projekt 2022-1-PL01-KA220-ADU-000087556

Tallinna Ehituskool on 2022.aasta novembrikuust partneriks Erasmus+ KA2 täiskasvanuhariduse rahvusvahelises koostööprojektis.
Projektis osalevad organisatsioonid Poolast (koordinaator), Belgiast, Hollandist, Eestist, Põhja-Makedooniast.

Projekt keskendub kahe koostööaasta jooksul sotsiaalsete oskuste õppimise ja õpetamise heade kogemuste uurimisele, et koostada rikkalik ja toimiv/funktsionaalne haridusprogramm sotsiaalsete oskuste õpetamiseks kutseõppe käigus – eelkõige kinnipidamisasutustes, kuid kasutamiseks ka laiemalt. Projekti lõpuks töötatakse välja veebipõhine sotsiaalsete oskuste arendamise õppematerjalide, juhendite ja metoodiliste soovituste komplekt.

Koostöö käigus toimub teadmiste jagamine ja analüüsi koostamine, üksteiselt õppimine omandamaks uusi teadmisi õppetöö läbiviimise kohta vanglakeskkonnas. Lisaks saavad iga partnerorganisatsiooni 2 õpetajat võimaluse osaleda 3päevasel kontaktkoolitusel Bitola Ülikoolis. Lisaväärtusena arendavad kõik projektis osalejad ka oma inglise keele oskust ja digioskusi.

Vaata lähemalt projekti koduleheküljelt: socvoc.eu

SOCVOC uudiskiri 1

SOCVOC uudiskiri 2

SOCVOC uudiskiri 3

SOCVOC uudiskiri 4

Tallinna Ehituskool on 2022.aasta novembrikuust partneriks Erasmus+ KA2 täiskasvanuhariduse rahvusvahelises koostööprojektis.
Projektis osalevad organisatsioonid Poolast (koordinaator), Belgiast, Hollandist, Eestist, Põhja-Makedooniast.

Projekt keskendub kahe koostööaasta jooksul sotsiaalsete oskuste õppimise ja õpetamise heade kogemuste uurimisele, et koostada rikkalik ja toimiv/funktsionaalne haridusprogramm sotsiaalsete oskuste õpetamiseks kutseõppe käigus – eelkõige kinnipidamisasutustes, kuid kasutamiseks ka laiemalt. Projekti lõpuks töötatakse välja veebipõhine sotsiaalsete oskuste arendamise õppematerjalide, juhendite ja metoodiliste soovituste komplekt.

Koostöö käigus toimub teadmiste jagamine ja analüüsi koostamine, üksteiselt õppimine omandamaks uusi teadmisi õppetöö läbiviimise kohta vanglakeskkonnas. Lisaks saavad iga partnerorganisatsiooni 2 õpetajat võimaluse osaleda 3päevasel kontaktkoolitusel Bitola Ülikoolis. Lisaväärtusena arendavad kõik projektis osalejad ka oma inglise keele oskust ja digioskusi.

Vaata lähemalt projekti koduleheküljelt: socvoc.eu

SOCVOC uudiskiri 1

SOCVOC uudiskiri 2

SOCVOC uudiskiri 3

SOCVOC uudiskiri 4

erasmuspluss

Mobiilsed oskused

Projekt 2021-1-EE01-KA121-VET-000005414

Erasmus+ õpirände projekt, mis võimaldab Tallinna Ehituskooli õpilastel ja töötajatel osaleda rahvusvahelistes õpirännetes.

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.09.2021 kuni 30.11.2022

Erasmus+ õpirände projekt, mis võimaldab Tallinna Ehituskooli õpilastel ja töötajatel osaleda rahvusvahelistes õpirännetes.

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.09.2021 kuni 30.11.2022

erasmuspluss

Õpiränne kõigile

Projekt 2020-1-EE01-KA116-077587

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 31.12.2020 kuni 30.12.2022

Projekti esmane eesmärk on pakkuda läbi 6 nädalaste õpirännete Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada oma erialast pädevust, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas. 

Teine eesmärk on pakkuda kutseõpetajatele ja õppetöö korraldusega seotud töötajatele võimalust osaleda ühenädalastes õpirännetes oma erialase pädevuse tõstmiseks, rahvusvahelise suhtlemis- ja töökogemuse saamiseks ning seeläbi luua võimalused pedagoogiliste ja erialaste teadmiste paremaks kasutamiseks kutseõppe efektiivsel korraldamisel Tallinna Ehituskoolis. 

Kokku osaleb kaheaastases õpirändeprojektis 8 õpilast ja 4 kutseõpetajat.

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 31.12.2020 kuni 30.12.2022

Projekti esmane eesmärk on pakkuda läbi 6 nädalaste õpirännete Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada oma erialast pädevust, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas. 

Teine eesmärk on pakkuda kutseõpetajatele ja õppetöö korraldusega seotud töötajatele võimalust osaleda ühenädalastes õpirännetes oma erialase pädevuse tõstmiseks, rahvusvahelise suhtlemis- ja töökogemuse saamiseks ning seeläbi luua võimalused pedagoogiliste ja erialaste teadmiste paremaks kasutamiseks kutseõppe efektiivsel korraldamisel Tallinna Ehituskoolis. 

Kokku osaleb kaheaastases õpirändeprojektis 8 õpilast ja 4 kutseõpetajat.

el_sotsiaalfond_horisontaalne

PRÕM tegevus 8.6 "Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine"

Projekt 2014-2020.1.05.15-0003

PRÕMi tegevuse 8.6 raames luuakse töökohapõhise õppe koolituskohti ajavahemikus 1. oktoober 2015 – 30. juuni 2022 aastal õpinguid alustavatele õpilastele. Täiendavate töökohapõhise õppe koolituskohtade loomise eesmärgiks on tagada lisaõppekohad tasemeõppes töökohapõhises õppes õppida soovijatele.

Loe lisaks töökohapõhisest õppest Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt ja Haridus- ja Noorteameti kodulehelt

PRÕMi tegevuse 8.6 raames luuakse töökohapõhise õppe koolituskohti ajavahemikus 1. oktoober 2015 – 30. juuni 2022 aastal õpinguid alustavatele õpilastele. Täiendavate töökohapõhise õppe koolituskohtade loomise eesmärgiks on tagada lisaõppekohad tasemeõppes töökohapõhises õppes õppida soovijatele.

Loe lisaks töökohapõhisest õppest Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt ja Haridus- ja Noorteameti kodulehelt

erasmuspluss

Õpikogemused Euroopast (EurEx)

Projekt  2019-1-EE01-KA116-051268

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 30.12.2019 – 29.12.2021

Projekti EurEx esmane eesmärk on pakkuda Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada oma erialast pädevust, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas, avardada oma silmaringi, õppida tundma teisi kultuure, suhelda teistest rahvustest inimestega ja parendada oma võõrkeelteoskust. 

54 õpilast saavad osaleda 6 nädalastes õpirännetes, mille kestel sooritatakse erialast praktikat partnerettevõtetes.

Projekt annab võimaluse ka 26 haridustöötajal osaleda 1 nädalastes õpirännetes erialase pädevuse tõstmiseks, rahvusvahelise töökogemuse saamiseks, uute kontaktide loomiseks ja võõrkeelte praktiseerimiseks.

Vastuvõtvad partnerid on 11 riigist: Ungari, Saksamaa, Norra, Prantsusmaa, Hispaania, Portugal, Itaalia, Malta, Küpros, Sloveenia, Austria.

Õpilaste õpirände kajastused leiab ehituskooli blogist.

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 30.12.2019 – 29.12.2021

Projekti EurEx esmane eesmärk on pakkuda Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada oma erialast pädevust, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas, avardada oma silmaringi, õppida tundma teisi kultuure, suhelda teistest rahvustest inimestega ja parendada oma võõrkeelteoskust. 

54 õpilast saavad osaleda 6 nädalastes õpirännetes, mille kestel sooritatakse erialast praktikat partnerettevõtetes.

Projekt annab võimaluse ka 26 haridustöötajal osaleda 1 nädalastes õpirännetes erialase pädevuse tõstmiseks, rahvusvahelise töökogemuse saamiseks, uute kontaktide loomiseks ja võõrkeelte praktiseerimiseks.

Vastuvõtvad partnerid on 11 riigist: Ungari, Saksamaa, Norra, Prantsusmaa, Hispaania, Portugal, Itaalia, Malta, Küpros, Sloveenia, Austria.

Õpilaste õpirände kajastused leiab ehituskooli blogist.

erasmuspluss

New Competences from Mobility (NEWCOMP)

Projekt 2018-1-EE01-KA102-046884

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 15.12.2018 kuni 14.12.2020

Projekti NewComp esmane eesmärk on pakkuda Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada oma erialast pädevust, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas. Kuna kooli kõik uued õppkavad on koostatud EKAP ite põhiselt, siis annab käesolev projekt võimaluse testida ECVET punktide tunnustamise ja ülekandmise võimalusi praktikas. 

Oluline eesmärk on motiveerida õpilasi pidevaks enesetäiendamiseks ja toetada hoiakut asuda tööle õpitaval erialal. Lisaks annab projekt hea võimaluse erialase võõrkeele praktiseerimiseks ja keeleoskuste täiendamiseks.  

Teine eesmärk on pakkuda kutseõpetajatele ja õppetöö korraldusega seotud töötajatele võimalust oma erialase pädevuse tõstmiseks, rahvusvahelise suhtlemis- ja töökogemuse saamiseks ning seeläbi luua võimalused pedagoogiliste ja erialaste teadmiste paremaks kasutamiseks kutseõppe efektiivsel korraldamisel Tallinna Ehituskoolis.

Kokku osaleb kaheaastases õpirändeprojektis 48 õpilast ja 18 Tallinna Ehituskooli töötajat.

Õpilaste õpirände kajastused leiab ehituskooli blogist.

Projekt on lõppenud. Põhjustatuna covid pandeemia puhkemisest ei olnud võimalik kõiki projektis kavandatud tegevusi ellu viia. Tänu erakorralisele projekti pikendamisele õnnestus siiski õpiränne sooritada kavandatud mahus 26 õpilasel ja 12 haridustöötajal. Seoses riigipiiride sulgemisega tuli tühistada 20 õpilase ja 6 haridustöötaja õpiränded faasis, kus kõik ettevalmistused olid juba tehtud. Lisaks tuli 2 õpilase õpiränne katkestada ja otsida võimalusi nende tagasitoomiseks Eestisse.

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 15.12.2018 kuni 14.12.2020

Projekti NewComp esmane eesmärk on pakkuda Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada oma erialast pädevust, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas. Kuna kooli kõik uued õppkavad on koostatud EKAP ite põhiselt, siis annab käesolev projekt võimaluse testida ECVET punktide tunnustamise ja ülekandmise võimalusi praktikas. 

Oluline eesmärk on motiveerida õpilasi pidevaks enesetäiendamiseks ja toetada hoiakut asuda tööle õpitaval erialal. Lisaks annab projekt hea võimaluse erialase võõrkeele praktiseerimiseks ja keeleoskuste täiendamiseks.  

Teine eesmärk on pakkuda kutseõpetajatele ja õppetöö korraldusega seotud töötajatele võimalust oma erialase pädevuse tõstmiseks, rahvusvahelise suhtlemis- ja töökogemuse saamiseks ning seeläbi luua võimalused pedagoogiliste ja erialaste teadmiste paremaks kasutamiseks kutseõppe efektiivsel korraldamisel Tallinna Ehituskoolis.

Kokku osaleb kaheaastases õpirändeprojektis 48 õpilast ja 18 Tallinna Ehituskooli töötajat.

Õpilaste õpirände kajastused leiab ehituskooli blogist.

Projekt on lõppenud. Põhjustatuna covid pandeemia puhkemisest ei olnud võimalik kõiki projektis kavandatud tegevusi ellu viia. Tänu erakorralisele projekti pikendamisele õnnestus siiski õpiränne sooritada kavandatud mahus 26 õpilasel ja 12 haridustöötajal. Seoses riigipiiride sulgemisega tuli tühistada 20 õpilase ja 6 haridustöötaja õpiränded faasis, kus kõik ettevalmistused olid juba tehtud. Lisaks tuli 2 õpilase õpiränne katkestada ja otsida võimalusi nende tagasitoomiseks Eestisse.

el_sotsiaalfond_horisontaalne

TEK meeskonnakoolitus uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks

Sihtasutus Innove otsustas rahuldada meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuste „Õpetajate koolitus“ ja „Haridusasutuse juhtide koolitus“ taotlusvooru raames Tallinna Ehituskooli taotluse projekti „TEK meeskonnakoolitus uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks” elluviimiseks summas 10000 €.

Projekt võimaldab perioodil 22.01.-29.06.2018  Tallinna Ehituskooli 20 õpetajal ja 8 õppetöö korraldusega seotud võtmeisikul läbida täienduskoolitus tõstmaks kooli võimekust rakendada ellu EÕS 2020 määratletud muutunud õpikäsituse põhimõtteid, sh arendada digipädevusi ja digitehnoloogiliste lahenduste asjakohast kasutamist.

Koolituse käigus omandatud teadmised aitavad Tallinna Ehituskoolis efektiivsemalt ellu rakendada muutunud õpikäsituse põhimõtteid ning tõsta seeläbi kutseõppe efektiivsust ja mainet nii konkreetses koolis kui ka Eesti kutseharidussüsteemis tervikuna.

Sihtasutus Innove otsustas rahuldada meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuste „Õpetajate koolitus“ ja „Haridusasutuse juhtide koolitus“ taotlusvooru raames Tallinna Ehituskooli taotluse projekti „TEK meeskonnakoolitus uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks” elluviimiseks summas 10000 €.

Projekt võimaldab perioodil 22.01.-29.06.2018  Tallinna Ehituskooli 20 õpetajal ja 8 õppetöö korraldusega seotud võtmeisikul läbida täienduskoolitus tõstmaks kooli võimekust rakendada ellu EÕS 2020 määratletud muutunud õpikäsituse põhimõtteid, sh arendada digipädevusi ja digitehnoloogiliste lahenduste asjakohast kasutamist.

Koolituse käigus omandatud teadmised aitavad Tallinna Ehituskoolis efektiivsemalt ellu rakendada muutunud õpikäsituse põhimõtteid ning tõsta seeläbi kutseõppe efektiivsust ja mainet nii konkreetses koolis kui ka Eesti kutseharidussüsteemis tervikuna.

erasmuspluss

Professional Skills From Mobility (ProfSkills)

Projekt 2017-1-1EE01-KA102-034617

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.12.2017 kuni 30.11.2019

Projekti ProfSkills esmane eesmärk on pakkuda läbi 6 nädalaste õpirännete Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada oma erialast pädevust, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas. 

Teine eesmärk on pakkuda kutseõpetajatele ja õppetöö korraldusega seotud töötajatele võimalust osaleda ühenädalastes õpirännetes oma erialase pädevuse tõstmiseks, rahvusvahelise suhtlemis- ja töökogemuse saamiseks ning seeläbi luua võimalused pedagoogiliste ja erialaste teadmiste paremaks kasutamiseks kutseõppe efektiivsel korraldamisel Tallinna Ehituskoolis. 

Kokku osaleb kaheaastases õpirändeprojektis 51 õpilast ja 16 kutseõpetajat ehituse, puitmaterjali töötluse ning energeetika ja automaatika õppekavarühmadest.

Õppurite kajastused leiab ehituskooli blogist.

Projekt on lõppenud. Kõik projektis kavandatud tegevused on edukalt ellu viidud.

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 01.12.2017 kuni 30.11.2019

Projekti ProfSkills esmane eesmärk on pakkuda läbi 6 nädalaste õpirännete Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada oma erialast pädevust, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas. 

Teine eesmärk on pakkuda kutseõpetajatele ja õppetöö korraldusega seotud töötajatele võimalust osaleda ühenädalastes õpirännetes oma erialase pädevuse tõstmiseks, rahvusvahelise suhtlemis- ja töökogemuse saamiseks ning seeläbi luua võimalused pedagoogiliste ja erialaste teadmiste paremaks kasutamiseks kutseõppe efektiivsel korraldamisel Tallinna Ehituskoolis. 

Kokku osaleb kaheaastases õpirändeprojektis 51 õpilast ja 16 kutseõpetajat ehituse, puitmaterjali töötluse ning energeetika ja automaatika õppekavarühmadest.

Õppurite kajastused leiab ehituskooli blogist.

Projekt on lõppenud. Kõik projektis kavandatud tegevused on edukalt ellu viidud.

el_sotsiaalfond_horisontaalne

Programm koostöö ja ühise õppimise arendamiseks Tallinna Ehituskoolis

Sihtasutus Innove otsustas rahuldada tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridus­uuenduste rakendumiseks“ tegevuse „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus” elluviimiseks väljakuulutatud taotlusvooru raames Tallinna Ehituskooli taotluse projekti „Programm koostöö ja ühise õppimise arendamiseks Tallinna Ehituskoolis” elluviimiseks summas 4500 eurot.

Projekti perioodil 15.10.2017 – 30.04.2018 osalevad Tallinna Ehituskooli juhtmeeskonna töötajad (20 inimest) meeskonna arenguvajadustest lähtuvas DiSC meetodil põhi­ne­vas arengu­­programmis.

Kool organisatsioonina eeldab heaks toimimiseks oma arengus ja tegevustes organisatsiooni liikmete omavahelist koostööd, et olla omavahelises suhtlemises tulemuslik, arvestada kolleegide ja õpilastega ning nende vajadustega. Arenguprogrammi läbimine aitab suurendada omavahelise suhtlemise tulemuslikkust koolis, parandada koostööd, et toetada koolis kavandatavaid arenguid ja tulevasi muudatusi. Tervikuna paraneb koostöisema tegevuse kaudu kogu organisatsiooni töökultuur.

Projekti eesmärk on võimaldada Tallinna Ehituskooli juhtmeeskonna töötajatele (20 inimest) asjakohast, konkreetse meeskonna arenguvajadustest lähtuvat koolitust, mis ühelt poolt toetab nende professionaalset arengut (sh suhtlemiskompetentsuse arendamine) ja teiselt poolt ühiselt õppiva organisatsioonikultuuri kujundamist ja selle teadlikku juhtimist.

Koolituse tulemusena ootame, et 20 TEK juhtmeeskonna võtmeisikut on saanud vajalikku, oma profes­sionaalset arengut toetavat koolitust, on tõhustunud kooli­tusel osalenute ja nende läbi ka kogu kooli ühis- ja vastastikune õppimine, jätkates ühise õppimise kultuuri kujunemist koolis. Projekti tulemusel on suurenenud TEK juhtimismeeskonna liikmete isiklik efektiivsus meeskonnaliikme ja juhina – nad panustavad õppetöö juhtimisse teadlikumalt ja oskusliku­malt.  Paranenud meeskonnatöö- ja käitumisalased teadmised on aidanud kaasa struktuuri­muudatuse tõhusamale rakendumisele Tallinna Ehituskoolis ja seeläbi ka õppetöö paremale ja õpetajaid kaasavamale korraldusele.

Sihtasutus Innove otsustas rahuldada tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridus­uuenduste rakendumiseks“ tegevuse „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus” elluviimiseks väljakuulutatud taotlusvooru raames Tallinna Ehituskooli taotluse projekti „Programm koostöö ja ühise õppimise arendamiseks Tallinna Ehituskoolis” elluviimiseks summas 4500 eurot.

Projekti perioodil 15.10.2017 – 30.04.2018 osalevad Tallinna Ehituskooli juhtmeeskonna töötajad (20 inimest) meeskonna arenguvajadustest lähtuvas DiSC meetodil põhi­ne­vas arengu­­programmis.

Kool organisatsioonina eeldab heaks toimimiseks oma arengus ja tegevustes organisatsiooni liikmete omavahelist koostööd, et olla omavahelises suhtlemises tulemuslik, arvestada kolleegide ja õpilastega ning nende vajadustega. Arenguprogrammi läbimine aitab suurendada omavahelise suhtlemise tulemuslikkust koolis, parandada koostööd, et toetada koolis kavandatavaid arenguid ja tulevasi muudatusi. Tervikuna paraneb koostöisema tegevuse kaudu kogu organisatsiooni töökultuur.

Projekti eesmärk on võimaldada Tallinna Ehituskooli juhtmeeskonna töötajatele (20 inimest) asjakohast, konkreetse meeskonna arenguvajadustest lähtuvat koolitust, mis ühelt poolt toetab nende professionaalset arengut (sh suhtlemiskompetentsuse arendamine) ja teiselt poolt ühiselt õppiva organisatsioonikultuuri kujundamist ja selle teadlikku juhtimist.

Koolituse tulemusena ootame, et 20 TEK juhtmeeskonna võtmeisikut on saanud vajalikku, oma profes­sionaalset arengut toetavat koolitust, on tõhustunud kooli­tusel osalenute ja nende läbi ka kogu kooli ühis- ja vastastikune õppimine, jätkates ühise õppimise kultuuri kujunemist koolis. Projekti tulemusel on suurenenud TEK juhtimismeeskonna liikmete isiklik efektiivsus meeskonnaliikme ja juhina – nad panustavad õppetöö juhtimisse teadlikumalt ja oskusliku­malt.  Paranenud meeskonnatöö- ja käitumisalased teadmised on aidanud kaasa struktuuri­muudatuse tõhusamale rakendumisele Tallinna Ehituskoolis ja seeläbi ka õppetöö paremale ja õpetajaid kaasavamale korraldusele.

erasmuspluss

Practical experiences from mobility

Projekt nr 2016-1-EE01-KA102-017050

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 1.06.2016 kuni 31.05.2018

Projekti esmane eesmärk on pakkuda Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada oma erialast pädevust, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas. Oluline on motiveerida õpilasi pidevaks enesetäiendamiseks ja toetada hoiakut asuda tööle õpitaval erialal. Projekti tulemusel tekivad kontaktid ja koostöösuhted sama eriala spetsialistidega partnerriikidest. Lisaks annab projekt hea võimaluse erialase võõrkeele praktiseerimiseks ja keeleoskuste täiendamiseks.  Osalemine projektis arendab õpilaste vastutustunnet, iseseisvust ja  valmisolekut meeskonnatööks. 

Teine eesmärk on pakkuda Tallinna Ehituskooli kutseõpetajatele võimalust oma erialase pädevuse tõstmiseks, rahvusvahelise suhtlemis- ja töökogemuse saamiseks ning seeläbi luua võimalused pedagoogiliste ja erialaste teadmiste paremaks kasutamiseks kutseõppe efektiivseks korraldamiseks.  Samuti soovib kool oma töötajate õpirände võimaldamise kaudu toetada nende valmisolekut uute kutsehariduse õppekavade koostamiseks ja arendamiseks, mis on eluliselt oluline kooli arengu seisukohalt.
Projektis osaleb kahe aasta jooksul kokku 47 õpilast ja 18 töötajat.

Praktikakirjeldusi ja pilte vaata ehituskooli blogist.

Projekt on lõppenud. Kõik projektis kavandatud tegevused on edukalt ellu viidud.

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 1.06.2016 kuni 31.05.2018

Projekti esmane eesmärk on pakkuda Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada oma erialast pädevust, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas. Oluline on motiveerida õpilasi pidevaks enesetäiendamiseks ja toetada hoiakut asuda tööle õpitaval erialal. Projekti tulemusel tekivad kontaktid ja koostöösuhted sama eriala spetsialistidega partnerriikidest. Lisaks annab projekt hea võimaluse erialase võõrkeele praktiseerimiseks ja keeleoskuste täiendamiseks.  Osalemine projektis arendab õpilaste vastutustunnet, iseseisvust ja  valmisolekut meeskonnatööks. 

Teine eesmärk on pakkuda Tallinna Ehituskooli kutseõpetajatele võimalust oma erialase pädevuse tõstmiseks, rahvusvahelise suhtlemis- ja töökogemuse saamiseks ning seeläbi luua võimalused pedagoogiliste ja erialaste teadmiste paremaks kasutamiseks kutseõppe efektiivseks korraldamiseks.  Samuti soovib kool oma töötajate õpirände võimaldamise kaudu toetada nende valmisolekut uute kutsehariduse õppekavade koostamiseks ja arendamiseks, mis on eluliselt oluline kooli arengu seisukohalt.
Projektis osaleb kahe aasta jooksul kokku 47 õpilast ja 18 töötajat.

Praktikakirjeldusi ja pilte vaata ehituskooli blogist.

Projekt on lõppenud. Kõik projektis kavandatud tegevused on edukalt ellu viidud.

Nordplus_junior

Nordic Experience for VET Professionals

Lähetuse aruanded Esitlus lähetusest

Projekt on suunatud Tallinna Ehituskooli kutseõpetajatele ja õppetöö korralduse ning arendamisega seotud töötajatele uute kogemuste omandamiseks. Õppelähetuse käigus tutvutakse Islandi kutseõppeasutuste edukate praktikate ja lahendustega, et Tallinna Ehituskoolis kutseõpet paremini ja õppijasõbralikumalt korraldada ning pakkuda õpilastele paindlikumaid ning efektiivsemaid õppimisvõimalusi. Projektipartneriteks on Technical College in Reykjavik ja South-Iceland College, kus õpetatakse muuhulgas ehitusvaldkonna ja puidutöötlemise erialasid.

Õppelähetus toimus aprillis 2016.

Projekt on lõppenud. Kõik projektis kavandatud tegevused on edukalt ellu viidud.

Projekt on suunatud Tallinna Ehituskooli kutseõpetajatele ja õppetöö korralduse ning arendamisega seotud töötajatele uute kogemuste omandamiseks. Õppelähetuse käigus tutvutakse Islandi kutseõppeasutuste edukate praktikate ja lahendustega, et Tallinna Ehituskoolis kutseõpet paremini ja õppijasõbralikumalt korraldada ning pakkuda õpilastele paindlikumaid ning efektiivsemaid õppimisvõimalusi. Projektipartneriteks on Technical College in Reykjavik ja South-Iceland College, kus õpetatakse muuhulgas ehitusvaldkonna ja puidutöötlemise erialasid.

Õppelähetus toimus aprillis 2016.

Projekt on lõppenud. Kõik projektis kavandatud tegevused on edukalt ellu viidud.

erasmuspluss

Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel

Tallinna Ehituskool on Euroopa Vanglahariduse Assotsiatsiooni (EPEA) liige 2010.aastast ja on seadnud oma eesmärgiks olla kinnipeetavate koolituse arendamisel juhtivaks kompetentsikeskuseks Eestis, mille peamiseks eelduseks on tihe rahvusvaheline koostöö olemaks pidevalt kursis trendide ja poliitiliste suundadega vanglahariduse valdkonnas Euroopas.

Selleks on muude infokanalite kõrval märkimisväärselt olulised vahetud tööalased kohtumised kolleegidega teistest riikidest ja koolituskursustel, -konverentsidel osalemine soodustamaks innovaatiliste lahenduste, metoodikate ja parimate kogemuste vahetamist ning vastastikku õppimist, soodustades, et valdkonnas töötavad juhid ja õpetajad oleks pädevad, innustunud ja motiveeritud.

Projekti tegevuste peamine eesmärk on olla Euroopa tasandil kursis vanglahariduse poliitikate ja arengutega ning rääkida kaasa otsuste tegemisel; arutleda vanglahariduse efektiivsuse ja jätkusuutlikkuse teemadel; soodustada innovaatiliste teadmiste ja parimate Euroopa kogemuste omandamise kaudu töötajate professionaalset ja isiklikku arengut, samuti rahvusvahelist arengukoostööd Euroopa kolleegidega, parendades seeläbi vanglates koolituse korraldamise ja läbiviimise kvaliteeti, kuna soodustatakse parimate praktikate ülevõtmist  ning valdkonna võimalikku parimat arengut nii lühemas kui pikemas perspektiivis.

Projektis osalejad on, arvestades kooli ja töötajate arenguvajadusi, 4 kinnipeetavate koolitusega seotud töötajat kolmelt struktuuritasandilt:

 1. EPEA koolituskonverentsil osalemise meede: valdkonna planeerimise ja juhtimise kooli juhtkonna tasand – õppedirektor
 2. Töövarju meede: planeerimise ja õppetöö korraldamise kinnipeetavate õppesuuna tasand - kinnipeetavate õppesuuna juht;õppetöö läbiviimise tasand – 2 õpetajat

Töövarju vastuvõttev partnerorganisatsioon on Taxandria cvo Turnhout Belgias. 

Projekti tegevuste elluviimine toimub 01.06.2015-31.05.2016. Projekti tulemuste tutvustamine toimus Eesti vanglahariduse koostööseminaril, Tallinna Ehituskooli saalis 22. märtsil 2016.

Esitlused:

Tallinna Ehituskool on Euroopa Vanglahariduse Assotsiatsiooni (EPEA) liige 2010.aastast ja on seadnud oma eesmärgiks olla kinnipeetavate koolituse arendamisel juhtivaks kompetentsikeskuseks Eestis, mille peamiseks eelduseks on tihe rahvusvaheline koostöö olemaks pidevalt kursis trendide ja poliitiliste suundadega vanglahariduse valdkonnas Euroopas.

Selleks on muude infokanalite kõrval märkimisväärselt olulised vahetud tööalased kohtumised kolleegidega teistest riikidest ja koolituskursustel, -konverentsidel osalemine soodustamaks innovaatiliste lahenduste, metoodikate ja parimate kogemuste vahetamist ning vastastikku õppimist, soodustades, et valdkonnas töötavad juhid ja õpetajad oleks pädevad, innustunud ja motiveeritud.

Projekti tegevuste peamine eesmärk on olla Euroopa tasandil kursis vanglahariduse poliitikate ja arengutega ning rääkida kaasa otsuste tegemisel; arutleda vanglahariduse efektiivsuse ja jätkusuutlikkuse teemadel; soodustada innovaatiliste teadmiste ja parimate Euroopa kogemuste omandamise kaudu töötajate professionaalset ja isiklikku arengut, samuti rahvusvahelist arengukoostööd Euroopa kolleegidega, parendades seeläbi vanglates koolituse korraldamise ja läbiviimise kvaliteeti, kuna soodustatakse parimate praktikate ülevõtmist  ning valdkonna võimalikku parimat arengut nii lühemas kui pikemas perspektiivis.

Projektis osalejad on, arvestades kooli ja töötajate arenguvajadusi, 4 kinnipeetavate koolitusega seotud töötajat kolmelt struktuuritasandilt:

 1. EPEA koolituskonverentsil osalemise meede: valdkonna planeerimise ja juhtimise kooli juhtkonna tasand – õppedirektor
 2. Töövarju meede: planeerimise ja õppetöö korraldamise kinnipeetavate õppesuuna tasand - kinnipeetavate õppesuuna juht;õppetöö läbiviimise tasand – 2 õpetajat

Töövarju vastuvõttev partnerorganisatsioon on Taxandria cvo Turnhout Belgias. 

Projekti tegevuste elluviimine toimub 01.06.2015-31.05.2016. Projekti tulemuste tutvustamine toimus Eesti vanglahariduse koostööseminaril, Tallinna Ehituskooli saalis 22. märtsil 2016.

Esitlused:
erasmuspluss

CREDITS FROM MOBILTY

Projekt nr 2015-1-EE01-KA102-013307  

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 1.06.2015 kuni 31.05.2017

Projekti esmane eesmärk on pakkuda Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada oma erialast pädevust, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas. Kuna kooli kõik uued õppkavad on koostatud EKAP ite põhiselt, siis annab käesolev projekt võimaluse testida ECVET punktide tunnustamise ja ülekandmise võimalusi praktikas. Kõik õpilastele kavandatud praktikad on mahus 9 EKAPit.

Teine eesmärk on pakkuda kutseõpetajatele võimalust oma erialase pädevuse tõstmiseks, rahvusvahelise suhtlemis- ja töökogemuse saamiseks ning seeläbi luua võimalused pedagoogiliste ja erialaste teadmiste paremaks kasutamiseks kutseõppe efektiivseks korraldamiseks. Kutseõpetajad saavad võimaluse olla ühe nädala jooksul sama eriala kutseõpetaja töövarjuks partnerkoolis või töötada koos meie praktikantidega partnerettevõttes

Kokku osaleb projektis (2016-2017) õpirändeprojektis 44 õpilast ja 13 haridustöötajat. Partnerriikideks on:  Saksamaa, Ungari, Itaalia, Malta, Prantsusmaa.

Praktikakirjeldusi ja pilte praktikast vaata ehituskooli blogist.

Projekt on lõppenud. Kõik projektis kavandatud tegevused on edukalt ellu viidud.

Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikus 1.06.2015 kuni 31.05.2017

Projekti esmane eesmärk on pakkuda Tallinna Ehituskooli õpilastele võimalust täiendada oma erialast pädevust, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas. Kuna kooli kõik uued õppkavad on koostatud EKAP ite põhiselt, siis annab käesolev projekt võimaluse testida ECVET punktide tunnustamise ja ülekandmise võimalusi praktikas. Kõik õpilastele kavandatud praktikad on mahus 9 EKAPit.

Teine eesmärk on pakkuda kutseõpetajatele võimalust oma erialase pädevuse tõstmiseks, rahvusvahelise suhtlemis- ja töökogemuse saamiseks ning seeläbi luua võimalused pedagoogiliste ja erialaste teadmiste paremaks kasutamiseks kutseõppe efektiivseks korraldamiseks. Kutseõpetajad saavad võimaluse olla ühe nädala jooksul sama eriala kutseõpetaja töövarjuks partnerkoolis või töötada koos meie praktikantidega partnerettevõttes

Kokku osaleb projektis (2016-2017) õpirändeprojektis 44 õpilast ja 13 haridustöötajat. Partnerriikideks on:  Saksamaa, Ungari, Itaalia, Malta, Prantsusmaa.

Praktikakirjeldusi ja pilte praktikast vaata ehituskooli blogist.

Projekt on lõppenud. Kõik projektis kavandatud tegevused on edukalt ellu viidud.

vetwork

RECOGNIZE AND VALIDATE SKILLS AND QUALIFICATIONS GAINED BY ALTERNATING SCHOOL AND WORK EXPERIENCE AT NATIONAL AND EUROPEAN LEVEL

Projekt nr 2014-1-IT01-KA202-002629

Projekti tegevused viidi ellu ajavahemikus 01.09.2014-30.11.2016

Erasmus+ KA2 programmi “Strategic Partnership for VET “VET@WORK”“  raames toimuvas projektis käsitletakse töökohapõhist õpet (duaalne õppesüsteem), eriti seda, kuidas ühendada formaalhariduse õppekavad töökohapõhise õppega ning kuidas hinnata ja tunnustada töökohal omandatud oskuseid.

Projekti eesmärk on arendada välja paindlik süsteem, mis seob formaalse kutsehariduse töö käigus omandatud osakustega; täiendada koolis õpitavat erialaste oskuste omandamisega reaalses töökeskkonnas, et hõlbustada tööturule sisenemist; toetada ECVET põhimõtete rakendamist; toetada Euroopa Liidus kutseharidust andvate koolide, ettevõtete ja sotsiaalsete koostööd võimaldamaks kutseõppes praktika ja teooriaõppe põimumist.  Projekti  üldisemad eesmärgid on lihtsustada mitteformaalse õppimise tunnustamist ja  selle ühildamist formaalharidusega ning ennetada koolist väljalangevust.

Projekti tulemusel valmib 3 juhendit:
 1. Kutseõppe läbiviimine töökohal – juhendmaterjal kutseõpetajatele
 2. Kutseõppe läbiviimine töökohal – juhendmaterjal praktikajuhendajatele;
 3. Kvaliteedijuhtimine töökohapõhises õppes.

Projekti koordineerib The Technical and Vocational Institute "ISIS Leonardo da Vinci“ Itaaliast. Tuumiku moodustavad 8 partnerettevõtet (nende seas Tallinna Ehituskool) Itaaliast, Austriast, Saksamaalt, Suurbritanniast ja Eestist. Kokku osaleb projektis 27 partnerit.

Projekt toimus ajavahemikus 01.09.2014-31.08.2016.

Valminud juhendmaterjalid:
 1. Suunised kutseharidustöötajatele
 2. Suunised ettevõtete töötajatele 
Uudiskirjad:

Projekti tegevused viidi ellu ajavahemikus 01.09.2014-30.11.2016

Erasmus+ KA2 programmi “Strategic Partnership for VET “VET@WORK”“  raames toimuvas projektis käsitletakse töökohapõhist õpet (duaalne õppesüsteem), eriti seda, kuidas ühendada formaalhariduse õppekavad töökohapõhise õppega ning kuidas hinnata ja tunnustada töökohal omandatud oskuseid.

Projekti eesmärk on arendada välja paindlik süsteem, mis seob formaalse kutsehariduse töö käigus omandatud osakustega; täiendada koolis õpitavat erialaste oskuste omandamisega reaalses töökeskkonnas, et hõlbustada tööturule sisenemist; toetada ECVET põhimõtete rakendamist; toetada Euroopa Liidus kutseharidust andvate koolide, ettevõtete ja sotsiaalsete koostööd võimaldamaks kutseõppes praktika ja teooriaõppe põimumist.  Projekti  üldisemad eesmärgid on lihtsustada mitteformaalse õppimise tunnustamist ja  selle ühildamist formaalharidusega ning ennetada koolist väljalangevust.

Projekti tulemusel valmib 3 juhendit:
 1. Kutseõppe läbiviimine töökohal – juhendmaterjal kutseõpetajatele
 2. Kutseõppe läbiviimine töökohal – juhendmaterjal praktikajuhendajatele;
 3. Kvaliteedijuhtimine töökohapõhises õppes.

Projekti koordineerib The Technical and Vocational Institute "ISIS Leonardo da Vinci“ Itaaliast. Tuumiku moodustavad 8 partnerettevõtet (nende seas Tallinna Ehituskool) Itaaliast, Austriast, Saksamaalt, Suurbritanniast ja Eestist. Kokku osaleb projektis 27 partnerit.

Projekt toimus ajavahemikus 01.09.2014-31.08.2016.

Valminud juhendmaterjalid:
 1. Suunised kutseharidustöötajatele
 2. Suunised ettevõtete töötajatele 
Uudiskirjad:
erasmuspluss

Skills from Mobility

Projekt nr 2014-1-EE01-KA102-000032 

Projekti tegevused viidi ellu ajavahemikus 1.06.2014 kuni 31.05.2016

Projekti raames pakuti kahe aasta jooksul kokku 38 Tallinna Ehituskooli õpilasele võimalust täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi, omandada uusi töövõtteid, kinnistada seni omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töökeskkonnas Euroopa Liidus, väljaspool Eestit. Lisaks motiveeriti õpilasi pidevaks enesetäiendamiseks ja toetati hoiakut asuda tööle õpitaval erialal. Projektis osalemine andis hea võimaluse erialase võõrkeele praktiseerimiseks ja toimetulekuks tavapärasest erinevas elukeskkonnas; arendas õpilaste vastutustunnet, valmisolekut meeskonnatööks ja iseseisvust. Projekt viidi läbi aastatel 2014-2015.

4 kutseõpetajale (maalri erialalt 2, tisleri erialalt 2) andis projektis osalemine võimaluse tutvuda partnerkoolide juures kasutusel olevate õppekavadega, õpetamismeetoditega ja erialaste tehnoloogiatega, olles ühe nädala jooksul sama valdkonna kutseõpetaja töövari. Samuti täiendati end erialase võõrkeele osas. Projektis osalenud õpetajad said rakendada õppelähetuses omandatud teadmisi ehituskooli õppekorralduse parendamisel. 

Vastuvõtvateks partneriteks on: 

 • Helsingi Maalrite Ametikool (HMAK) - Soome
 • Keuda Grupp - Soome. 
 • Salo + Partner - Saksamaa.  
 • IZI Ltd - Malta
 • Giovanni per'l Europa - Itaalia

Praktikakirjeldusi ja pilte vaata ehituskooli blogist.

Projekt on lõppenud. Kõik projektis kavandatud tegevused on edukalt ellu viidud.

Projekti tegevused viidi ellu ajavahemikus 1.06.2014 kuni 31.05.2016

Projekti raames pakuti kahe aasta jooksul kokku 38 Tallinna Ehituskooli õpilasele võimalust täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi, omandada uusi töövõtteid, kinnistada seni omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töökeskkonnas Euroopa Liidus, väljaspool Eestit. Lisaks motiveeriti õpilasi pidevaks enesetäiendamiseks ja toetati hoiakut asuda tööle õpitaval erialal. Projektis osalemine andis hea võimaluse erialase võõrkeele praktiseerimiseks ja toimetulekuks tavapärasest erinevas elukeskkonnas; arendas õpilaste vastutustunnet, valmisolekut meeskonnatööks ja iseseisvust. Projekt viidi läbi aastatel 2014-2015.

4 kutseõpetajale (maalri erialalt 2, tisleri erialalt 2) andis projektis osalemine võimaluse tutvuda partnerkoolide juures kasutusel olevate õppekavadega, õpetamismeetoditega ja erialaste tehnoloogiatega, olles ühe nädala jooksul sama valdkonna kutseõpetaja töövari. Samuti täiendati end erialase võõrkeele osas. Projektis osalenud õpetajad said rakendada õppelähetuses omandatud teadmisi ehituskooli õppekorralduse parendamisel. 

Vastuvõtvateks partneriteks on: 

 • Helsingi Maalrite Ametikool (HMAK) - Soome
 • Keuda Grupp - Soome. 
 • Salo + Partner - Saksamaa.  
 • IZI Ltd - Malta
 • Giovanni per'l Europa - Itaalia

Praktikakirjeldusi ja pilte vaata ehituskooli blogist.

Projekt on lõppenud. Kõik projektis kavandatud tegevused on edukalt ellu viidud.

elukestva_oppe_programm

TrainRest

Projekt kutsuti ellu Tallinna Ehituskooli puit -ja kiviehitiste restaureerimise õpilaste erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning praktiliste tööoskuste omandamiseks ajalooliste hoonete restaureerimisel reaalses töökeskkonnas. Vastuvõtvaks partneriks oli Ungari Vabaõhumuuseum Szentendres. Tegemist oli üheaastase projektiga, mis viidi läbi aastal 2015.

Projekti tulemusena oskavad õpilased hinnata eelnevate põlvkondade loodud kultuuriväärtusi ehituskunstis ning õppisid tundma Ungari rahvakultuuri ja restaureerimistraditsioone. Projektis osalejatel oli võimalus täiendada oma erialaseid tööoskusi ja omandada uusi töövõtteid. Õpilastel oli võimalus võrrelda erinevate maade traditsioonilisi töövõtteid hoonete restaureerimisel. Projekt andis hea võimaluse erialase võõrkeele  praktiseerimiseks  ja täiendamiseks. Projektis osalemine arendas õpilaste vastutustunnet, valmisolekut meeskonnatööks ja iseseisvust. 

13.04.-18.05.2015 osalesid õpirändes Margo Parkala, Kaarel Kask, Geido Kõrgesaar, Rauni Reins, Kaarel Nõomaa ja  Erik Iisop.

Praktikakirjeldusi ja pilte vaata ehituskooli blogist.

Projekt on lõppenud. Kõik projektis kavandatud tegevused on edukalt ellu viidud.

Projekt kutsuti ellu Tallinna Ehituskooli puit -ja kiviehitiste restaureerimise õpilaste erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning praktiliste tööoskuste omandamiseks ajalooliste hoonete restaureerimisel reaalses töökeskkonnas. Vastuvõtvaks partneriks oli Ungari Vabaõhumuuseum Szentendres. Tegemist oli üheaastase projektiga, mis viidi läbi aastal 2015.

Projekti tulemusena oskavad õpilased hinnata eelnevate põlvkondade loodud kultuuriväärtusi ehituskunstis ning õppisid tundma Ungari rahvakultuuri ja restaureerimistraditsioone. Projektis osalejatel oli võimalus täiendada oma erialaseid tööoskusi ja omandada uusi töövõtteid. Õpilastel oli võimalus võrrelda erinevate maade traditsioonilisi töövõtteid hoonete restaureerimisel. Projekt andis hea võimaluse erialase võõrkeele  praktiseerimiseks  ja täiendamiseks. Projektis osalemine arendas õpilaste vastutustunnet, valmisolekut meeskonnatööks ja iseseisvust. 

13.04.-18.05.2015 osalesid õpirändes Margo Parkala, Kaarel Kask, Geido Kõrgesaar, Rauni Reins, Kaarel Nõomaa ja  Erik Iisop.

Praktikakirjeldusi ja pilte vaata ehituskooli blogist.

Projekt on lõppenud. Kõik projektis kavandatud tegevused on edukalt ellu viidud.

arengukoostoo

Transfer of Estonian Best Practices to Support the Competitiveness of Georgian VET Sector - Eesti parim praktika Gruusia kutsehariduse konkurentsivõime toetuseks

Projekti eesmärk on Gruusia kutseõppeasutuste võimekuse tõus pakkumaks tööturu ja õppijate vajadustele vastavat koolitust. Projekti tegevused aitavad tõsta kutsehariduse kvaliteeti ja mainet Gruusias. Keskendutakse 8 Gruusia kutseõppeasutuse koostööle Eesti 8 partnerkooliga, kaasatud on Gruusia Haridus-ja Teadusministeerium ja Kvaliteediagentuur. 2013. aasta novembrist kuni 2015. aasta novembrini kestva projekti tegevused sisaldavad peamiselt arendustegevusi ja koolitusi, mille viivad läbi Eesti eksperdid ja partnerkoolide mentorid. Koolitused, seminarid ja konsultatsioonid toimuvad, kas Gruusias või Eestis. Kõik Eesti partnerid panustavad projekti elluviimisse ka oma vabatahtliku tööga. Projekti tegevustes osalevad Gruusia pilootkoolide juhtkond ja igast koolist vähemalt kaks võtmeõpetajat. 

 • Eesti – Gruusia partnerkoolid
 • Eesti partnerkoolid Gruusia pilootkoolid
 • Tallinna Polütehnikum Education Management Information System (IT college)
 • Tartu Kutsehariduskeskus Professional College "Phasizi“
 • Pärnumaa Kutsehariduskeskus Professional College ,,Mermisi”
 • Tallinna Ehituskool Professional College ,,Opizari“
 • Eesti Mereakadeemia Batumi State Maritime Academy
 • Ida-Viru Kutsehariduskeskus LEPL Vocational College ,,Akhali Talga”
 • Rakvere Ametikool Professional College ,,Iberia”
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Professional College ,,Aisi”
 • Projekti viib ellu Sihtasutus Innove  Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Tallinna Ehituskooli kontaktisik on kooli direktor Raivo Niidas.  

Projekti eesmärk on Gruusia kutseõppeasutuste võimekuse tõus pakkumaks tööturu ja õppijate vajadustele vastavat koolitust. Projekti tegevused aitavad tõsta kutsehariduse kvaliteeti ja mainet Gruusias. Keskendutakse 8 Gruusia kutseõppeasutuse koostööle Eesti 8 partnerkooliga, kaasatud on Gruusia Haridus-ja Teadusministeerium ja Kvaliteediagentuur. 2013. aasta novembrist kuni 2015. aasta novembrini kestva projekti tegevused sisaldavad peamiselt arendustegevusi ja koolitusi, mille viivad läbi Eesti eksperdid ja partnerkoolide mentorid. Koolitused, seminarid ja konsultatsioonid toimuvad, kas Gruusias või Eestis. Kõik Eesti partnerid panustavad projekti elluviimisse ka oma vabatahtliku tööga. Projekti tegevustes osalevad Gruusia pilootkoolide juhtkond ja igast koolist vähemalt kaks võtmeõpetajat. 

 • Eesti – Gruusia partnerkoolid
 • Eesti partnerkoolid Gruusia pilootkoolid
 • Tallinna Polütehnikum Education Management Information System (IT college)
 • Tartu Kutsehariduskeskus Professional College "Phasizi“
 • Pärnumaa Kutsehariduskeskus Professional College ,,Mermisi”
 • Tallinna Ehituskool Professional College ,,Opizari“
 • Eesti Mereakadeemia Batumi State Maritime Academy
 • Ida-Viru Kutsehariduskeskus LEPL Vocational College ,,Akhali Talga”
 • Rakvere Ametikool Professional College ,,Iberia”
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Professional College ,,Aisi”
 • Projekti viib ellu Sihtasutus Innove  Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Tallinna Ehituskooli kontaktisik on kooli direktor Raivo Niidas.  

elukestva_oppe_programm

Flexible Possibilities for Organizing VET

Kokkuvõte lähetusest Esitlus lähetusest

Projekt oli suunatud Tallinna Ehituskooli arenguprotsesside ja kutseõppe korraldusega seotud võtmeisikutele uute teadmiste ja kogemuste omandamiseks kutseõppe paindlikumaks ja efektiivsemaks korraldamiseks. Eesmärk oli saada lisateavet ehitusvaldkonnas tasemeõppe ja täiendusõppe kursuste võimalikult efektiivse ja õppijasõbraliku korraldamise meetoditest ning rakendada saadud teadmisi Tallinna Ehituskooli õppeprotsessi kaasajastamiseks ning atraktiivsemaks muutmiseks. Projekti tulemusena said Ehituskoolis kutseõppe korralduse eest vastutavad isikud uusi teadmisi sellest, kuidas korraldada ehitusvaldkonna kutseõpet vastavalt EQF erinevatele tasemetele, kuidas toimub efektiivne kutseõpe kooli ja ettevõtete koostöös ning töökohapõhine õppevorm. 

Vastuvõtvaks partneriks oli Malta Tehnoloogia-, Teadus- ja Kunstikolledž (MCAST).

Õppelähetuses  2014. aasta aprillis osalesid Tõnu Armulik, Lya Männiste, Kirsti Tammik, Tarmo Laaban, Laura Aidak, Riina Vaarpuu

Projekt on lõppenud. Kõik projektis kavandatud tegevused on edukalt ellu viidud.

Projekt oli suunatud Tallinna Ehituskooli arenguprotsesside ja kutseõppe korraldusega seotud võtmeisikutele uute teadmiste ja kogemuste omandamiseks kutseõppe paindlikumaks ja efektiivsemaks korraldamiseks. Eesmärk oli saada lisateavet ehitusvaldkonnas tasemeõppe ja täiendusõppe kursuste võimalikult efektiivse ja õppijasõbraliku korraldamise meetoditest ning rakendada saadud teadmisi Tallinna Ehituskooli õppeprotsessi kaasajastamiseks ning atraktiivsemaks muutmiseks. Projekti tulemusena said Ehituskoolis kutseõppe korralduse eest vastutavad isikud uusi teadmisi sellest, kuidas korraldada ehitusvaldkonna kutseõpet vastavalt EQF erinevatele tasemetele, kuidas toimub efektiivne kutseõpe kooli ja ettevõtete koostöös ning töökohapõhine õppevorm. 

Vastuvõtvaks partneriks oli Malta Tehnoloogia-, Teadus- ja Kunstikolledž (MCAST).

Õppelähetuses  2014. aasta aprillis osalesid Tõnu Armulik, Lya Männiste, Kirsti Tammik, Tarmo Laaban, Laura Aidak, Riina Vaarpuu

Projekt on lõppenud. Kõik projektis kavandatud tegevused on edukalt ellu viidud.

elukestva_oppe_programm

New Opportunities for Restorers

Projekt võimaldas 22 Tallinna Ehituskooli õpilasel kahe aasta jooksul osaleda oma erialasel praktikal Calabrias Itaalias  ja St. Julian's is Maltal. Praktikalähetused pikkusega 6 nädalat toimusid ajavahemikus aprill-mai 2014 ja aprill-mai 2015. Vastuvõtvaks organisatsiooniks oli Givani per l’Europa – pikaajalise rahvusvahelise projektitöö kogemusega organisatsioon, mis on spetsialiseerunud erinevate rahvusvaheliste projektide koordineerimisele, projektides osalejate vastuvõtmisele ja lähetamisele.  

Projektis kavandatud välispraktika edukas sooritamine võimaldas õpilastel täiendada erialaseid teadmisi ja oskusi, laiendada silmaringi ja praktiseerida võõrkeeli, mis kokkuvõttes tõstis nende konkurentsivõimet sisenemisel avatud tööjõuturule. Erilise lisaväärtuse projektile andis asjaolu, et see võimaldas õpilastel teostada praktikat keskkonnas, mille kogemine eesti oludes oleks välistatud. 

Peamisteks eesmärgid projektis osalevatele õpilastele olid:
 • erialaste oskuste ja teadmiste täiendamine;
 • võõrkeelte (inglise, itaalia) kasutusoskuse paranemine;
 • sotsiaalse küpsuse  saavutamine (toimetulek võõras keskkonnas);
 • silmaringi laienemine, teiste kultuuride tundmaõppimine.
2014. aasta kevadel osales projektis 12 õpilast:
 • Itaalias - Barbara Einamnn, Andre Markus, Marek Tammemägi, Triin Saarm, Holger Rannus jt
 • Maltal - Marta Helena Saluri, Kaido Sinijärv, Janno Ladva, Elsa Pärna, Simo Usin ja Kaia Õispuu
2015. aasta kevadel osales projektis 10 õpilast:
 • Itaalias - Danver Sonn, Aleksei Konstantinov, Stella Karilaid, Villi Pärna, Doris Arro
 • Maltal - Alari Oad, Kris Tarum, Siim Ernits, Kalle Roos, Sander Leppik

Projekt võimaldas 22 Tallinna Ehituskooli õpilasel kahe aasta jooksul osaleda oma erialasel praktikal Calabrias Itaalias  ja St. Julian's is Maltal. Praktikalähetused pikkusega 6 nädalat toimusid ajavahemikus aprill-mai 2014 ja aprill-mai 2015. Vastuvõtvaks organisatsiooniks oli Givani per l’Europa – pikaajalise rahvusvahelise projektitöö kogemusega organisatsioon, mis on spetsialiseerunud erinevate rahvusvaheliste projektide koordineerimisele, projektides osalejate vastuvõtmisele ja lähetamisele.  

Projektis kavandatud välispraktika edukas sooritamine võimaldas õpilastel täiendada erialaseid teadmisi ja oskusi, laiendada silmaringi ja praktiseerida võõrkeeli, mis kokkuvõttes tõstis nende konkurentsivõimet sisenemisel avatud tööjõuturule. Erilise lisaväärtuse projektile andis asjaolu, et see võimaldas õpilastel teostada praktikat keskkonnas, mille kogemine eesti oludes oleks välistatud. 

Peamisteks eesmärgid projektis osalevatele õpilastele olid:
 • erialaste oskuste ja teadmiste täiendamine;
 • võõrkeelte (inglise, itaalia) kasutusoskuse paranemine;
 • sotsiaalse küpsuse  saavutamine (toimetulek võõras keskkonnas);
 • silmaringi laienemine, teiste kultuuride tundmaõppimine.
2014. aasta kevadel osales projektis 12 õpilast:
 • Itaalias - Barbara Einamnn, Andre Markus, Marek Tammemägi, Triin Saarm, Holger Rannus jt
 • Maltal - Marta Helena Saluri, Kaido Sinijärv, Janno Ladva, Elsa Pärna, Simo Usin ja Kaia Õispuu
2015. aasta kevadel osales projektis 10 õpilast:
 • Itaalias - Danver Sonn, Aleksei Konstantinov, Stella Karilaid, Villi Pärna, Doris Arro
 • Maltal - Alari Oad, Kris Tarum, Siim Ernits, Kalle Roos, Sander Leppik
elukestva_oppe_programm

New Skills for Restorers

Projekt oli mõeldud Tallinna Ehituskooli puit -ja kiviehitiste restaureerimise eriala õpilastele erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ajalooliste hoonete restaureerimisel.

Projektis osalemine pakkus  õpilastele võimalust täiendada erialaseid teadmisi ja oskusi, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi reaalses töökeskkonnas, võrrelda erinevate maade restaureerimistraditsioone ja -põhimõtteid.

Lisaks avanes võimalus suhtlemiseks ja  kogemuste vahetamiseks sarnast eriala õppivate eakaaslastega Ungaris.

Koostööpartneriteks oli Ungari Vabaõhumuuseum Szentendres ja Hild Jozsef Tehnikakool Györis. 

Õpilaste lähetused toimusid ajavahemikus aprill - mai 2013 ja  aprill - mai 2014. Esimesed neli nädalat töötasid õpilased Szentendre Vabaõhumuuseumis ajaloolistel ehitistel. Viimasel lähetuse nädalal osaleti erialasel praktikal Hild Jozsef Tehnikakoolis ja tutvuti sealse õppekorraldusega.    

2013. aasta kevadel osalesid projektis:
 • Meeri-Lii Nairimäe, Mark Reisi, Loona Fjodorova, Rain Seepõld, Lauri Joel Eerik, Marat Ziganshin
2014. aasta kevadel osalesid projektis:
 • Markus Uuetoa, Sander Salusoo, Villu Koha, Ville Martinson, Andreas Sagur, Maarjo King

Projekt oli mõeldud Tallinna Ehituskooli puit -ja kiviehitiste restaureerimise eriala õpilastele erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ajalooliste hoonete restaureerimisel.

Projektis osalemine pakkus  õpilastele võimalust täiendada erialaseid teadmisi ja oskusi, omandada uusi töövõtteid, kinnistada teadmisi ja oskusi reaalses töökeskkonnas, võrrelda erinevate maade restaureerimistraditsioone ja -põhimõtteid.

Lisaks avanes võimalus suhtlemiseks ja  kogemuste vahetamiseks sarnast eriala õppivate eakaaslastega Ungaris.

Koostööpartneriteks oli Ungari Vabaõhumuuseum Szentendres ja Hild Jozsef Tehnikakool Györis. 

Õpilaste lähetused toimusid ajavahemikus aprill - mai 2013 ja  aprill - mai 2014. Esimesed neli nädalat töötasid õpilased Szentendre Vabaõhumuuseumis ajaloolistel ehitistel. Viimasel lähetuse nädalal osaleti erialasel praktikal Hild Jozsef Tehnikakoolis ja tutvuti sealse õppekorraldusega.    

2013. aasta kevadel osalesid projektis:
 • Meeri-Lii Nairimäe, Mark Reisi, Loona Fjodorova, Rain Seepõld, Lauri Joel Eerik, Marat Ziganshin
2014. aasta kevadel osalesid projektis:
 • Markus Uuetoa, Sander Salusoo, Villu Koha, Ville Martinson, Andreas Sagur, Maarjo King
elukestva_oppe_programm

M_TIPE – Mentoring Teachers In Prison Education

Tallinna Ehituskool on viimastel aastatel kujunenud vanglahariduse valdkonnas juhtivaks ja arenguid õhutavaks organisatsiooniks Eestis. Haridusvanglas-listi pidamise kaudu on koolil kontakt kõikide valdkonnaga seotud erinevate tasandite organisatsioonidega, samuti toimuvad igal aastal Eesti vanglahariduse koostööseminarid, kus on esindatud kõik valdkonna võtmeorganisatsioonid.

2013.aasta sügisest osales Tallinna Ehituskool 2-aastases rahvusvahelises Grundtvig programmi koostööprojektis M_TIPE – Mentoring Teachers In Prison Education.

Projekti eesmärk oli koguda ja jagada kogemusi ning metoodikaid vanglates töötavate õpetajate juhendamiseks ja toetamiseks.
Varasemate vanglaharidusteemaliste Grundtvig projektide tulemused on näidanud, et kestev ja kõikehõlmav toetusprogramm on õppijate ja õpetajate motiveerimiseks vanglakeskkonnas hädavajalik. Õpetaja professionaalne areng ilmneb vanglahariduses läbi mitme tasandi ja tegelik sisseelamine võtab aega.

Projekt keskendus kahele oluliseks peetud põhitoetusele: psühholoogiline tugi ja juhenditega seonduv tugi. Selleks plaaniti saada selge ülevaade nii uute kui ka kogemustega õpetajate arenguvajadustest, et töötada  välja õpetajate professionaalset arengut toetav programm, mis tugevdaks juhendajate kompetentse toetamaks uusi õpetajaid; süvendaks uute õpetajate teadmisi tööst spetsiifilises vanglakeskkonnas ja annaks uutele õpetajatele võimaluse arendada oma kompetentse õppetundide läbiviimiseks vanglas.

Projekti koordinaator oli Belgia. Lisaks Eestile osalesid projektis organisatsioonid Itaaliast, Türgist, Ungarist ja Kreekast.

Projekti tulemused:

Kuigi projekti teema keskendus õpetajate arengule vanglahariduse kontekstis, on tulemused kasutatavad ka laiemalt täiskasvanuõppes tervikuna - koostatud 9sammuline programm on plaanis edasi arendada ka kooli peamajas uute õpetajate töösse sissejuhatamiseks.

Projekti tulemused – alustava õpetaja 9-sammuline toetusprogramm, kogutud teave, materjalid jm kogemused on kättesaadavad M_TIPE workshoppides, konverentsidel, materjalidena ja artiklitena paberkandjal, projekti koduleheküljel ning multimeedia toel.

Tallinna Ehituskool on viimastel aastatel kujunenud vanglahariduse valdkonnas juhtivaks ja arenguid õhutavaks organisatsiooniks Eestis. Haridusvanglas-listi pidamise kaudu on koolil kontakt kõikide valdkonnaga seotud erinevate tasandite organisatsioonidega, samuti toimuvad igal aastal Eesti vanglahariduse koostööseminarid, kus on esindatud kõik valdkonna võtmeorganisatsioonid.

2013.aasta sügisest osales Tallinna Ehituskool 2-aastases rahvusvahelises Grundtvig programmi koostööprojektis M_TIPE – Mentoring Teachers In Prison Education.

Projekti eesmärk oli koguda ja jagada kogemusi ning metoodikaid vanglates töötavate õpetajate juhendamiseks ja toetamiseks.
Varasemate vanglaharidusteemaliste Grundtvig projektide tulemused on näidanud, et kestev ja kõikehõlmav toetusprogramm on õppijate ja õpetajate motiveerimiseks vanglakeskkonnas hädavajalik. Õpetaja professionaalne areng ilmneb vanglahariduses läbi mitme tasandi ja tegelik sisseelamine võtab aega.

Projekt keskendus kahele oluliseks peetud põhitoetusele: psühholoogiline tugi ja juhenditega seonduv tugi. Selleks plaaniti saada selge ülevaade nii uute kui ka kogemustega õpetajate arenguvajadustest, et töötada  välja õpetajate professionaalset arengut toetav programm, mis tugevdaks juhendajate kompetentse toetamaks uusi õpetajaid; süvendaks uute õpetajate teadmisi tööst spetsiifilises vanglakeskkonnas ja annaks uutele õpetajatele võimaluse arendada oma kompetentse õppetundide läbiviimiseks vanglas.

Projekti koordinaator oli Belgia. Lisaks Eestile osalesid projektis organisatsioonid Itaaliast, Türgist, Ungarist ja Kreekast.

Projekti tulemused:

Kuigi projekti teema keskendus õpetajate arengule vanglahariduse kontekstis, on tulemused kasutatavad ka laiemalt täiskasvanuõppes tervikuna - koostatud 9sammuline programm on plaanis edasi arendada ka kooli peamajas uute õpetajate töösse sissejuhatamiseks.

Projekti tulemused – alustava õpetaja 9-sammuline toetusprogramm, kogutud teave, materjalid jm kogemused on kättesaadavad M_TIPE workshoppides, konverentsidel, materjalidena ja artiklitena paberkandjal, projekti koduleheküljel ning multimeedia toel.

el_sotsiaalfond_horisontaalne

Õppijate väljalangevuse vähendamine kutseharidussüsteemist

Oktoobrist 2011- septembrini 2013 viisid viis Eesti kutsekooli – Tallinna Ehituskool, Rakvere Ametikool, Eesti Mereakadeemia Merekool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ning Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool läbi Euroopa Liidu meetme “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ raames läbi projekti „Õppijate väljalangevuse vähendamine kutseharidussüsteemist“.

Projekti kogumaksumus oli 107 931,44 eurot. Projekti rahastati Eesti riigieelarvest ning Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

PROJEKTI EESMÄRK ON  VÄHENDADA VÄLJALANGEVUST KUTSEKOOLIDES

SELLEKS
 • Aitame ja koolitame kooli personali märkama, ära tundma  ja mõistma õpilaste üldisi probleeme koolis.
 • Õpime ise ja koolitame kooli personali ennetama ja lahendama probleeme koolis.
 • Koolitame tugispetsialiste ühiselt tegutsema ja lahendama juhtumeid.
 • Tõstame kooli personali professionaalseid oskusi.
 • Õpetame kasutama aktiivõppemetoodikat ja teisi grupitöö tehnikaid.
 • Loome koolis tugisüsteemi - õpilasabi ümarlaua.
SEEGA
 • õpime, omandame tehnika
 • märkame
 • ennetame
 • lahendame ühiselt
 • õpetame ise
KOOLITAME
 • 64 tunni raames 35 inimest – igast projektis osalevast koolist 7 inimest – õpilasabi ümarlaua meeskonnad
 • 16 tunni raames 150 inimest -  igast projektis osalevast koolist 30 inimest – kooli pedagoogiline personal
 • 270 tunni raames 15 inimest – igast projektis osalevast koolist 3 inimest, keda koolitatakse teema käsitlemiseks, rühmatööde läbiviimiseks ja vajadusel rühmatööde läbiviijate väljaõpetamiseks
PROJEKTI TULEMUS
 • Töötav tugisüsteem - igas koolis õpilasabi ümarlaud.
 • Õpetajad on valmis õpilaste probleeme märkama ning koos ümarlaua meeskonnaga leidma  toimivad lahendused.
 • Koolides toimuvad rühmatööd õpilastega, mille tulemusena noorte teadlikkus oma murede äratundmisest ning lahendusvõimalustest kasvab. Tugisüsteemide abiga on nad suutelised oma alustatud õpingud lõpetama.
 • Valmib 2 elektroonset metoodilist õppematerjali:
  • Õpilasabi ümarlaua parimate praktikate kogumik
  • Metoodiline juhtumipõhine materjal
 • Igast koolist on kolm inimest võimelised kolleege metoodiliselt koolitama ja neid väljalangevuse vähendamisprotsessis abistama.     

Oktoobrist 2011- septembrini 2013 viisid viis Eesti kutsekooli – Tallinna Ehituskool, Rakvere Ametikool, Eesti Mereakadeemia Merekool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ning Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool läbi Euroopa Liidu meetme “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ raames läbi projekti „Õppijate väljalangevuse vähendamine kutseharidussüsteemist“.

Projekti kogumaksumus oli 107 931,44 eurot. Projekti rahastati Eesti riigieelarvest ning Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

PROJEKTI EESMÄRK ON  VÄHENDADA VÄLJALANGEVUST KUTSEKOOLIDES

SELLEKS
 • Aitame ja koolitame kooli personali märkama, ära tundma  ja mõistma õpilaste üldisi probleeme koolis.
 • Õpime ise ja koolitame kooli personali ennetama ja lahendama probleeme koolis.
 • Koolitame tugispetsialiste ühiselt tegutsema ja lahendama juhtumeid.
 • Tõstame kooli personali professionaalseid oskusi.
 • Õpetame kasutama aktiivõppemetoodikat ja teisi grupitöö tehnikaid.
 • Loome koolis tugisüsteemi - õpilasabi ümarlaua.
SEEGA
 • õpime, omandame tehnika
 • märkame
 • ennetame
 • lahendame ühiselt
 • õpetame ise
KOOLITAME
 • 64 tunni raames 35 inimest – igast projektis osalevast koolist 7 inimest – õpilasabi ümarlaua meeskonnad
 • 16 tunni raames 150 inimest -  igast projektis osalevast koolist 30 inimest – kooli pedagoogiline personal
 • 270 tunni raames 15 inimest – igast projektis osalevast koolist 3 inimest, keda koolitatakse teema käsitlemiseks, rühmatööde läbiviimiseks ja vajadusel rühmatööde läbiviijate väljaõpetamiseks
PROJEKTI TULEMUS
 • Töötav tugisüsteem - igas koolis õpilasabi ümarlaud.
 • Õpetajad on valmis õpilaste probleeme märkama ning koos ümarlaua meeskonnaga leidma  toimivad lahendused.
 • Koolides toimuvad rühmatööd õpilastega, mille tulemusena noorte teadlikkus oma murede äratundmisest ning lahendusvõimalustest kasvab. Tugisüsteemide abiga on nad suutelised oma alustatud õpingud lõpetama.
 • Valmib 2 elektroonset metoodilist õppematerjali:
  • Õpilasabi ümarlaua parimate praktikate kogumik
  • Metoodiline juhtumipõhine materjal
 • Igast koolist on kolm inimest võimelised kolleege metoodiliselt koolitama ja neid väljalangevuse vähendamisprotsessis abistama.     
el_regionaalarengu_fond_horisontaalne

Tallinna Ehituskooli õppekeskkonna kaasajastamine

projekti nr 2.5.0201.11-0067

“Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meede “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine”

Projekti periood: 2008 - 2014

Projekti eesmärk oli Tallinna Ehituskooli õppekeskkonna kaasajastamine tõstmaks kutseõppe atraktiivsust ja koolis toimuva õppetöö kvaliteeti ning aitamaks kaasa kutsehariduse maine kasvule.

Projekti teostamiseks lammutati kõik kooli territooriumil paiknevad õppetöökojad ja viilhallid, mille asemele rajati uus komplektne kahekorruseline praktikamaja kogupinnaga 3295 m².

Praktikamajas sisustati õppetöökojad ehituserialade ja tislerite praktilise väljaõppe korraldamiseks.

Olemasolev  peahoone rekonstrueeriti – hoone soojustati, vahetati kommunikatsioonid ja muudeti ruumiprogrammi. Lisaks teooriaõppeklassidele ehitati peahoones välja ja sisustati õpptöökojad elektrivaldkonna ja mööblirestauraatori erialade õpetamiseks.

Kogu õppebaas varustati koolituse läbiviimiseks vajaliku kaasaegse sisseseadega.

“Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meede “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine”

Projekti periood: 2008 - 2014

Projekti eesmärk oli Tallinna Ehituskooli õppekeskkonna kaasajastamine tõstmaks kutseõppe atraktiivsust ja koolis toimuva õppetöö kvaliteeti ning aitamaks kaasa kutsehariduse maine kasvule.

Projekti teostamiseks lammutati kõik kooli territooriumil paiknevad õppetöökojad ja viilhallid, mille asemele rajati uus komplektne kahekorruseline praktikamaja kogupinnaga 3295 m².

Praktikamajas sisustati õppetöökojad ehituserialade ja tislerite praktilise väljaõppe korraldamiseks.

Olemasolev  peahoone rekonstrueeriti – hoone soojustati, vahetati kommunikatsioonid ja muudeti ruumiprogrammi. Lisaks teooriaõppeklassidele ehitati peahoones välja ja sisustati õpptöökojad elektrivaldkonna ja mööblirestauraatori erialade õpetamiseks.

Kogu õppebaas varustati koolituse läbiviimiseks vajaliku kaasaegse sisseseadega.

person
Tõnu Armulik
arendusdirektor