Erialad ja vastuvõtt

Tallinna Ehituskoolis saad õppida keskhariduse ja põhihariduse baasil, samuti erialadel, kus ei nõuta põhiharidust. Õppeaeg sõltuvalt erialast ja õppekavast on kuus kuud kuni kolm aastat.

Õppida saad 3., 4. ja 5. taseme kutseõppes ning 4. taseme kutsekeskharidusõppes järgmistes valdkondades:

  • ehitus
  • viimistlus
  • puidutöötlemine
  • restaureerimine
  • elekter
  • maastikuehitus

 

Keskhariduse baasil

õppeaeg 2 aastat, 120 EKAP

õppeaeg 1 aasta, 60 EKAP

õppeaeg 6 kuud, 30 EKAP

Põhihariduse baasil

õppeaeg 3 aastat, 180 EKAP, kutsekeskharidusõpe

õppeaeg 2 aastat, 120 EKAP

õppeaeg 1 aasta, 60 EKAP

õppeaeg 6 kuud, 30 EKAP

Põhihariduse nõudeta

õppeaeg 1 aasta, 60 EKAP

person
Jana Mäekivi
õppesekretär

Vastuvõtt 2022/2023. õppeaastaks

 

Avaldus esita elektroonselt
www.sais.ee
või vajadusel koolis kohapeal
tööpäevadel ajavahemikus
10.00-14.00

 

Sügisene vastuvõtt 
kuni 16. detsember 2022
Lisavastuvõtt 
kuni 23. september 2022
Vastuvõtuvestlused toimuvad
  • maastikuehitaja erialal septembris
  • ehituspuusepa eriala töökohapõhises õppes detsembris

 

Kandideerimiseks esitatavad dokumendid