Erialad ja vastuvõtt

Tallinna Ehituskoolis saad õppida keskhariduse ja põhihariduse baasil, samuti erialadel, kus ei nõuta põhiharidust. Õppeaeg sõltuvalt erialast ja õppekavast on kuus kuud kuni kolm aastat.

Õppida saad 3., 4. ja 5. taseme kutseõppes ning 4. taseme kutsekeskharidusõppes järgmistes valdkondades:

  • ehitus
  • viimistlus
  • puidutöötlemine
  • restaureerimine
  • elekter
  • maastikuehitus

 

Keskhariduse baasil

õppeaeg 2 aastat, 120 EKAP

õppeaeg 1 aasta, 60 EKAP

õppeaeg 6 kuud, 30 EKAP

Põhihariduse baasil

õppeaeg 3 aastat, 180 EKAP, kutsekeskharidusõpe

õppeaeg 2 aastat, 120 EKAP

õppeaeg 1 aasta, 60 EKAP

õppeaeg 6 kuud, 30 EKAP

Põhihariduse nõudeta

õppeaeg 1 aasta, 60 EKAP

õppeaeg 6 kuud, 30 EKAP

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks

 

1. aprill  –  30. juuli 2023

 

Avaldus esita elektroonselt
www.sais.ee

  • 1. aprill  –  30. juuli

või vajadusel koolis kohapeal tööpäeviti

  • 26.-30. juuni
  • 24.-28. juuli

 

Vastuvõtuvestlused
  • 1.–2. august

 

Kandideerimiseks esitatavad dokumendid