Erialad ja vastuvõtt

Tallinna Ehituskoolis saad õppida keskhariduse ja põhihariduse baasil, samuti erialadel, kus ei nõuta põhiharidust. Õppeaeg sõltuvalt erialast ja õppekavast on kuus kuud kuni kolm aastat.

Õppida saad 3., 4. ja 5. taseme kutseõppes ning 4. taseme kutsekeskharidusõppes järgmistes valdkondades:

  • ehitus
  • viimistlus
  • puidutöötlemine
  • restaureerimine
  • elekter
  • maastikuehitus

Vastuvõtt toimub konkursi korras vastavalt õppekohtade arvule.

Paremusjärjestuse selgitamiseks toimub vestlus eriala vastuvõtukomisjonis, sh sooritatakse kutsesobivustest, mille käigus hinnatakse kandidaadi sobivust ja valmisolekut eriala omandamiseks.

Vastuvõetute nimekiri avaldatakse SAISis. Kandidaadil tuleb kooli määratud tähtajaks kinnitada oma õppima asumise soov. Vabanenud õppekohad täidetakse pingerea alusel.

Vastuvõtukomisjoni otsus on võimalik vaidlustada, esitades kirjaliku vaide vastuvõtukomisjoni esimehele hiljemalt tulemuste avalikustamisele järgneval tööpäeval.

 

Keskhariduse baasil

õppeaeg 2 aastat, 120 EKAP

õppeaeg 1 aasta, 60 EKAP

õppeaeg 6 kuud, 30 EKAP

Põhihariduse baasil

õppeaeg 3 aastat, 180 EKAP, kutsekeskharidusõpe

õppeaeg 2 aastat, 120 EKAP

õppeaeg 1 aasta, 60 EKAP

õppeaeg 6 kuud, 30 EKAP

Põhihariduse nõudeta

õppeaeg 1 aasta, 60 EKAP

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks on lõppenud.

 

Kandideerimiseks esitatavad dokumendid