Restauraator-viimistleja - 5. tase

square_foot
kutseõppe jätkuõpe, õppeaeg 1 aasta
 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes 
 • kontaktõpe toimub alates 02.09.2024 üle nädala E–K algusega kell 14.00
TEK_rest-viim2

Restauraator-viimistleja:

 • oskab hinnata restaureerimist vajavate objektide seisundit,
 • väärtustab ja säilitab kultuuripärandit, rakendades traditsioonilisi töövõtteid,
 • osaleb taastamisprotsessis järgides restaureerimise ja muinsuskaitse põhimõtteid,
 • kogub ja analüüsib erialast informatsiooni.

Restauraator-viimistleja põhilisteks töövahenditeks on:

 • traditsioonilised käsitööriistad ja
 • elektritööriistad.

Eriala omandamisel tulevad kasuks hea füüsiline vastupidavus, kannatlikkus, tähelepanelikkus, süvenemisvõime, kohuse- ja missioonitunne. Õppeprotsessis on oluline osa praktilisel tööl, mille käigus õpitakse õigete töövõtete ja materjalide kasutamist. Õppekava läbimine annab teadmised ja oskused töötamiseks ehituse ja restaureerimisega tegelevas ettevõttes või eraettevõtjana.

Tallinna Ehituskoolis restauraator-viimistlejaks õppimisel on sinu õpingute põhiteemadeks:

 • Restaureerimise alused 
 • Restaureerimistööde dokumenteerimine 
 • Krohvitud pindade ja ehisdetailide restaureerimine 
 • Värvitud pindade restaureerimine 
 • Dekoratiivviimistlus
 • Stukkdekoori- ja karniisitööd 
 • Traditsioonilised käsitööriistad restaureerimisel 
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Praktika ettevõttes

Lisaks põhiõpingutele õpid valikaineid. 


Kandideerimiseks esita avaldus ja dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 60 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 5. taseme kutseõppe jätkuõpe
 • edukate õpingutega saad lõputunnistuse 5. taseme kutseõpe läbimise kohta

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.