Ehituspuusepp - 4. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg 2 aastat
 • koolipõhine õhtune õpe
  • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes
  • kontaktõpe toimub alates 03.09.2024 üle nädala T–N algusega kell 14.00
 • töökohapõhine õpe
  • vähemalt 2/3 õppest toimub praktikana ettevõttes, vajalik on erialase töökoha olemasolu või kokkulepe selle saamiseks
  • kontaktõppe algus jaanuaris 2025
TEK-ehituspuusepp1-2

Ehituspuusepp töötab:

 • ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes või
 • puitkonstruktsioonide tööstusliku valmistamisega tegelevas ettevõttes.

Ehituspuusepa tööülesanded on:

 • puidust konstruktsioonielementide ja ehitusdetailide valmistamine ja monteerimine,
 • puitkonstruktsioonidest seinte, vahelagede ja katuste ehitamine ning soojustamine,
 • puitkonstruktsioonide taastamine ja ümberehitamine,
 • katusekatete paigaldamine,
 • uste, akende ja treppide ning teiste sise- ja väliselementide paigaldamine.

Peamised töövahendid on:

 • mehaanilised käsitööriistad: vasarad, saed, kirved, höövlid, peitlid,
 • elektrilised käsitööriistad: trellid, lihvimismasinad,
 • tööstuslikud seadmed.

Ehituspuusepp töötab nii siseruumides kui ka õues, erinevatel kõrgustel ja muutuvates ilmastikutingimustes. Töö nõuab füüsilist pingutust, töökeskkonnaga on seotud mehaaniliste vigastuste tekkimise risk, arvestada tuleb ka tolmu ja lenduvate keemiliste ühenditega. Töötamisel tuleb järgida tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.

Tallinna Ehituskoolis ehituspuusepaks õppimisel on sinu õpingute põhiteemadeks:

 • Ehituspuusepa alusteadmised
 • Puitliidete valmistamine
 • Puitkarkass-seinte ehitamine 
 • Puitvahelagede ja -põrandate ehitamine
 • Avatäidete ja voodrilaudise paigaldamine
 • Katusekonstruktsioonide ehitamine ja katusekattematerjalide paigaldamine
 • Puitraketiste ehitamine ja paigaldamine
 • Puitrajatiste ehitamine
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Praktika ettevõttes

Lisaks põhiõpingutele õpid valikaineid. 
 


Kandideerimiseks esita avaldus ja dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS või koolis kohapeal.

Töökohapõhisesse õppesse algab vastuvõtt 2024.–2025. õppeaastaks detsembris 2024.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär
Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist

Õpingud

 • õppeaeg 2 aastat
 • õppekava maht 120 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Ehituspuusepp, tase 4
 • sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust, rohkem infot leiad Eesti Töötukassa kodulehelt 

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.