Maastikuehitaja - 3. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg 1,5 aastat
 • Uus õppekava on koostamisel. Rühma avamine otsustatakse pärast õppekava registreerimist.
 • õpid koolipõhises päevases õppes
 • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes
 • kontaktõpe toimub alates jaanuarist 2025 üle kolme nädala E–R algusega kell 8.25
TEK_maastikuehitaja_1

Maastikuehitaja on oskustööline, kes:

 • valmistab ette maastikuehituse objekti, 
 • ladustab materjale,
 • teostab mullatöid,
 • istutab,
 • osaleb aia või haljasala rajamisel ning teede ja müüride ehitamisel,
 • teostab hooldustöid (rohib, niidab, väetab, teeb taimekaitset jm).

Maastikuehitaja põhilisteks töövahenditeks on:

 • lõikevahendid: noad, aia-, oksa- ja hekikäärid, saed, tangid jm,
 • aiandustarvikud: kärud, kastekannud, labidad, rehad, kühvlid, hargid, vee- ja mürgipritsid jm,
 • puidutööriistad: vasarad, saed, kirved, höövlid, peitlid, trellid jm,
 • masinad ja seadmed: niidukid, trimmerid, hekilõikurid jm,
 • muud abivahendid: koristusvahendid jm.

Maastikuehitaja töö on paindliku tööajaga, vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel. Töö on vahelduvate tööülesannetega ning toimub põhiliselt välitingimustes ja vahel sisetingimustes. Noorem-maastikuehitaja töö eripära on töötamine avalikus ruumis, tööriietes ja möödakäijate pilgu all; raskuste tõstmine, töötamine sundasendis, müra, vibratsioon, heitgaasid, ilmastikutingimuste ja temperatuuride vaheldumine, niiskus ning kokkupuude erinevate allergeenidega (nt kemikaalid, tolm jm).

Maastikuehitaja töötab välitingimustes ja vajaduse korral avalikus ruumis, sellel kutsealal töötamine nõuab head tervist, füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust.


Kandideerimiseks esita avaldus ja dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppeaeg 1, 5 aastat
 • õppekava maht 90 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 3. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Maastikuehitaja, tase 3

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.