Lamekatuseehitaja - 4. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg 1 aasta
 • töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe
 • vähemalt 2/3 õppest toimub praktikana ettevõttes
 • vajalik on erialase töökoha olemasolu või kokkulepe selle saamiseks
 • kontaktõppe algus jaanuaris 2025
lamekatuseehitaja

Lamekatuseehitaja ehitab valmis lamekatuse, mis peab vett, tuult, sooja ja veeauru ning juhib ära sademevett. Vajadusel rajab tuulutussüsteemi. Lamekatuseehitaja töötab juhendamisel või meeskonnas, täites iseseisvalt või juhendamisel temale antud tööülesandeid.

Lamekatuseehitaja peamised ülesanded:

 • teeb ettevalmistustööd ja ladustab materjalid,
 • ehitab katusekalded,
 • paigaldab aurutõkke, soojustuse, hüdroisolatsiooni, plekkdetailid ja vihmaveesüsteemid,
 • ehitab vajalikud sõlmed, 
 • paigaldab plastrullmaterjale ja vedelaid hüdroisolatsioonimaterjale,
 • vajadusel lammutab ja parandab olemasolevaid lamekatuseid.

Lamekatuseehitaja kasutab oma töös järgmisi tööriistu:

 • elektrilised ja mehaanilised käsitööriistad,
 • gaasipõleti, katusekatte keevitusautomaat,
 • käsiföön, kuumaõhu keevitusautomaat, rullik, 
 • liimimasin, liimiharjad- ja rullid, 
 • paigaldusrullid.

Lamekatuseehitaja töö eeldab head füüsilist vormi, head koordinatsiooni ja nägemist ning käelist osavust. Oluline on kõrgustaluvuse ja tähelepanelikkus. Töös tuleb olla hoolikas ja vastutustundlik, kuna tehtud eksimused võivad põhjustada suuri materiaalseid kahjusid (vee-, tule- või tormikahjustused) ehitisele ja selle osadele.

Lamekatuseehitajad töötavad üldjuhul viis päeva nädalas, kaheksa tundi päevas. Sõltuvalt objektist, ilmastikust ja valmimistähtaegadest võib tööaeg muutuda. Töö tempo ja tööülesanded on vahelduvad.

Lamekatuseehitaja töötingimused on muutlikud. Tööd tuleb teha aastaringselt, sõltumata ilmatikutingimustest. Töö toimub valdavalt kõrgustes. Ohupiirkondades või katuseservadel töötades on vajalik kasutada spetsiaalset turvavarustust, näiteks turvarakmed. Töö käigus tuleb tõsta ja teisaldada raskeid ehitusmaterjale ning töötada sundasendites. Potentsiaalseks ohu allikaks on ka gaasipõleti lahtine tuli.


Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

Vastuvõtt 2024.–2025. õppeaastaks algab detsembris 2024.

 

person
Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
call5558 0285
meeting_room126

Õpingud

 • õppeaeg 1 aasta
 • õppekava maht 60 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Lamekatuseehitaja, tase 4
 • sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust, rohkem infot leiad Eesti Töötukassa kodulehelt 

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.