Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp

square_foot
4. tase, kutseõpe, õppeaeg 1 aasta
 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes
 • kontaktõpe toimub alates 02.09.2024 üle nädala E–K algusega 14.00
sinine

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp:

 • tegeleb kütte- ja jahutussüsteemide paigaldamise (väljaarvatud HFC-ainega külmakontuuri ühendamisega), hooldamise, remondi, käivitamise ja häälestamisega,
 • lokaliseerib ja likvideerib avariisid,
 • teeb küttesüsteemi, vee- ja kaudse külmakandja torude ja süsteemide hooldustöid.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa põhilisteks töövahenditeks on:

 • tõstuk, 
 • pinnasevibraator,
 • ketaslõikur, akutrell, vibrotrell,
 • teemantpuurmasin,
 • toruliitmike tegemiseks pressid, 
 • keevitusagregaadid, 
 • plekikäärid, ehitusnuga, mõõtmisvahendid (mõõdulint, nivelliir, lasermõõtjad jne), tangid, rakised jne.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepad töötavad peamiselt ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes. Nende peamine tööülesanne on kütte- ja jahutussüsteemide ning -seadmete paigaldamine. Põhilised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine. Välistrasside ja rajatiste ehitamisel lisanduvad torustike aluste rajamine ja kraavkaeviku tagasitäitmine.

Tallinna Ehituskoolis kütte- ja jahutussüsteemide lukksepaks õppimisel on sinu õpingute põhiteemadeks:

 • Hoone tehnosüsteemide paigaldaja alusteadmised
 • Hoonesiseste kütte- ja jahutussüsteemide paigaldamine
 • Kaugkütte välisvõrkude ehitamine 
 • Hoonesiseste kütte- ja jahutussüsteemide remont ja hooldus 
 • Soojuspumpade paigaldamine 
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Praktika ettevõttes

Lisaks põhiõpingutele õpid valikaineid. 


Kandideerimiseks esita avaldus ja dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppeaeg 1 aasta
 • õppekava maht 60 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4
 • sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust, rohkem infot leiad Eesti Töötukassa kodulehelt

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.