Plaatija - 4. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg 6 kuud
 • õpid koolipõhises päevases õppes
 • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes
 • kontaktõpe toimub alates 09.09 E–N algusega kell 8.25
TEK-plaatija1vh

Plaatijate põhilised tööülesanded on:

 • pindade ettevalmistamine,
 • materjalide arvestus ja mõõtu lõikamine,
 • pindade plaatimine.

Plaatijad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.

Põhilisteks töövahenditeks on:

 • käsitööriistad: plaadikamm, segukellu, vuugiraud, lõiketangid, plaadinuga, lood,
 • seadmed ja mõõteriistad: segutrell, plaadilõikur, frees, laser,
 • erinevad materjalid (plaatmaterjal, kuivsegud, liimid, hermeetikud.

Plaatijad töötavad nii siseruumides kui ka välitingimustes. Töö on füüsiliselt koormav ja töörütm vahelduv. Töötatakse enamasti seistes, sageli tuleb töötada sundasendites: redelil seistes, põlvili, käte asend võib olla ka pea kohal. Töös puututakse kokku tolmu ja erinevate kemikaalidega. Plaatijad peavad järgima tööeeskirju ja ohutusnõudeid ning kasutama isikukaitsevahendeid: põlvekaitsmeid, tolmumaski, kaitseprille ja –kindaid ning turvajalatseid.

Tallinna Ehituskoolis plaatijaks õppimisel on sinu õpingute põhiteemadeks:

 • Plaaditavate pindade ettevalmistamine 
 • Hüdroisolatsioonitööd siseruumides 
 • Plaatimistööd
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Praktika ettevõttes

Lisaks põhiõpingutele õpid valikaineid. 


Kandideerimiseks esita avaldus ja dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppeaeg 6 kuud
 • õppekava maht 30 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Plaatija, tase 4

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.