Mööblirestauraator - 4. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg 2 aastat
 • õpid koolipõhises päevases õppes
 • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes 
 • kontaktõpe toimub alates 02.09.2024 üle nädala E–N algusega kell 8.25
_MG_7882

Mööblirestauraator on oskustööline, kes:

 • taastab (restaureerib) mööbliesemeid esteetiliselt kasutuskõlblikuks,
 • teeb koostööd seotud kutsete esindajatega: tislerite, sadulseppade, seppade, lukkseppadega,
 • ettearvamatute ja keeruliste juhtumite korral konsulteerib ta kunstiajaloolaste, sisearhitektide ja konservaatoritega,
 • töötab puitmööbliga (lauad, toolid jm), 
 • parandab, remondib, värskendab mööblit
 • pehme mööbli puhul (tugitoolid, diivanid jm) vahetab kattematerjali koos polstriga ja teostab parandustöid.

Mööblirestauraatori põhilisteks töövahenditeks on:

 • traditsioonilised käsitööriistad,
 • elektritööriistad,
 • lihtsamad puidutöötluspingid jm.

Töö võib olla füüsiliselt pingutav, rutiinne, sundasendit nõudev ja varieeruva tempoga. Võib esineda kokkupuudet tolmu, müra, vibratsiooni või kemikaalidega, mis võib kujutada ohtu tervisele (allergia vms), mistõttu on vaja kasutada töökaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid.

Tallinna Ehituskoolis mööblirestauraatoriks õppimisel on sinu õpingute põhiteemadeks:

 • Mööblirestauraatori baasteadmised
 • Puidu lõiketöötlemine
 • Puitmööbli restaureerimine 
 • Materjalide juurdelõikus ja õmblemine
 • Mööbli polstri restaureerimine
 • Viimistlemine
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Praktika ettevõttes

Lisaks põhiõpingutele õpid valikaineid. 


Kandideerimiseks esita avaldus ja dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppeaeg 2 aastat
 • õppekava maht 120 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Mööblirestauraator, tase 4

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.