Tisler

square_foot
4. tase, kutsekeskharidusõpe
 • õppeaeg 3 aastat
 • õpid koolipõhises päevases õppes
 • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes 
 • kontaktõpe toimub E–R algusega 8.25
tisler

Tisler on oskustööline, kes:

 • oskab erinevate käsitööriistade ja seadmetega materjale saagida, hööveldada, puurida, lihvida, liimida, pealistada, viimistleda,
 • valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit ja teisi puittooteid, näiteks kappe, riiuleid, laudu uksi, aknaid, treppe, sporditarbeid, mänguasju,
 • töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes.

Tisleri põhilisteks töövahenditeks on:

 • puidutöötlemispingid,
 • elektrilised, pneumaatilised ning muud käsitööriistad,
 • liimimise, pealistamise ja viimistlemise seadmed.

Tisleri töö on käeline, seega on oluline liigutuste ratsionaalsus, kiirus ja täpsus. Tisleril peab olema ruumilist kujutlusvõimet ja koormustaluvust. Töökeskkond on mürarohke, esineb puidutolmu ja keemilisi ained, mis võivad põhjustada allergiat. Töötamisel on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja –vahendeid.

Tallinna Ehituskoolis tisleriks õppimisel on sinu õpingute põhiteemadeks:

 • Tisleri alusteadmised 
 • Mööbli ja puittoodete joonestamine 
 • Puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsitöötlemise tehnoloogia 
 • Puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia 
 • Raamkonstruktsiooniga mööbli ja puittoodete valmistamine 
 • Korpusmööbli valmistamine ja paigaldamine 
 • Üldkehaline ettevalmistus 
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Praktika ettevõttes

Lisaks põhiõpingutele õpid üldaineid (keel ja kirjandus, võõrkeel, matemaatika, loodus-, sotsiaal- ja kunstiained) ning valikaineid. 


Kandideerimiseks esita avaldus ja dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 180 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Tisler, tase 4 ja keskhariduse

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.