Pehme mööbli valmistaja - 4. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg 1 aasta
 • õpid koolipõhises päevases õppes
 • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes 
 • kontaktõpe toimub alates 02.09.2024 üle nädala E–K algusega kell 8.25
TEK-pehme-moobel1v

Pehme mööbli valmistaja on oskustööline, kes:

 • valmistab esteetilise välimusega kvaliteetset pehmet mööblit kogu protsessi ulatuses,
 • koostab karkasse,
 • lõikab ja liimib pehmendus- ja alusmaterjale,
 • lõikab pealistusmaterjale (kangas või nahk),
 • õmbleb mööblikatteid (keedrid, lukud, tepingud jm), 
 • polsterdab karkassi,
 • pakib ja monteerib tooteid.

Põhilisteks töövahenditeks on:

 • elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad,
 • õmblusmasinad ja tööpingid.

Pehme mööbli valmistaja töökeskkond eri tööprotsessides, nt liimimine ja karkassi koostamine, võib olla tervist kahjustav. Ta puutub oma töös kokku tolmu ja erinevate materjalidega, mis võivad põhjustada allergiat. Töö võib olla füüsilist pingutust nõudev. 

Tallinna Ehituskoolis pehme mööbli valmistajaks õppimisel on sinu õpingute põhiteemadeks:

 • Sissejuhatus pehme mööbli valmistaja eriala õpingutesse 
 • Mööbli karkassi koostamine 
 • Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine 
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Praktika ettevõttes

Lisaks põhiõpingutele õpid valikaineid. 


Kandideerimiseks esita avaldus ja dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppeaeg 1 aasta
 • õppekava maht 60 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Pehme mööbli valmistaja, tase 4

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.