Sisetööde elektrik - 4. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg 2 aastat
 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes
 • kontaktõpe toimub alates 02.09.2024 üle nädala E–K algusega kell 14.00
elektritööd

Sisetööde elektrikud töötavad:

 • energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus- ja teistes ettevõtetes.

Sisetööde elektriku peamised tööülesanded on:

 • elektrisüsteemide ehitamine, renoveerimine ja hooldamine,
 • elektriliste masinate ja seadmete paigaldamine ja hooldamine,
 • elektrikäitude hooldamine,
 • nõrkvoolu-, automaatika- ja telemeetriatööd.

Põhilised töövahendid on:

 • käsi- ja spetsiaaltööriistad,
 • erinevad mehhanismid,
 • mõõteseadmed: testrid, ampermeetrid.

Sisetööde elektrik töötab peamiselt siseruumides. Võimalik on kokkupuude pingevabade, pingelähedaste või pingestatud seadmete, müra ja tolmuga. Järgida tuleb töö- ja elektriohutuse standardeid, eeskirju, tööjuhtide nõuandeid ning vajadusel kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda eririietust.

Elektriku töö eeldab loogilist mõtlemist, vastutustunnet ja täpsust. Olulised on füüsiline vastupidavus, täpsed ja koordineeritud liigutused, tehtavale tööle vastav tervislik seisund, sh normaalne nägemine ja kuulmine ning valmisolek töötada kõrgustes. Edukat tööd toetavad järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, keskendumis-, kohanemis- ja analüüsivõime.

Tallinna Ehituskoolis sisetööde elektrikuks õppimisel on sinu õpingute põhiteemadeks:

 • Sisetööde elektriku alusteadmised 
 • Hoone elektripaigaldiste ehitamine 
 • Hoone elektripaigaldiste käit 
 • Erialase joonestamise alused 
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Praktika ettevõttes

Lisaks põhiõpingutele õpid valikaineid. 

Praktika

Sisetööde elektrike õppe 2-aastane õppekava sisaldab 800 tundi praktikat ettevõttes. Praktika jaotub kahele õppeaastale. 1. õppeaasta praktika algab jaanuaris. Praktika ettevõttes on õpingute lahutamatu osa ja selle läbimiseks tuleb aeg planeerida oma era- ja tööelu ning õpingute kõrvalt.


Kandideerimiseks esita avaldus ja dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppeaeg 2 aastat
 • õppekava maht 120 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Sisetööde elektrik, tase 4
 • sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust, rohkem infot leiad Eesti Töötukassa kodulehelt

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.