Maaler - 4. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg 1 aasta, koolipõhine õpe
 • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes
   
 • päevases õppes õpid eesti keeles
  • kontaktõpe toimub alates 02.09.2024 E–N algusega kell 8.25
    
 • õhtuses õppes õpid eesti või vene keeles
  • kontaktõpe toimub alates 04.09.2024 üle nädala K–R algusega kell 14.00
TEK-maaler7v

Maalri põhilised tööülesanded on:

 • pindade ettevalmistamine,
 • materjalide arvestus, mõõtu lõikamine ja paigaldamine,
 • lõppviimistluse teostamine: värvimine, lakkimine, õlitamine,
 • pindade katmine rullmaterjali, näiteks tapeedi või tekstiiliga.

Maalrid töötavad:

 • ehitusettevõtetes ja
 • kinnisvarahooldusettevõtetes.

Maalri töövahenditeks on:

 • käsitööriistad: pahtlilabidas, pintsel, tapeedirull, värvirull,
 • masinad ja seadmed: segutrell, lihvimisseadmed, värviprits,
 • erinevad materjalid: kuivsegud, värvid, lakid, liimid, lahustid, rullmaterjalid.

Maalrid töötavad nii siseruumides kui ka välitingimustes. Töö on füüsiliselt koormav ja töörütm vahelduv. Töötatakse enamasti seistes, sageli tuleb töötada sundasendites: redelil seistes, kummargil, põlvili, käte asend võib olla ka pea kohal. Töös puututakse kokku tolmu ja erinevate kemikaalidega. Vastunäidustatud on allergia värvainete ja lahustite suhtes. Maalrid peavad järgima tööeeskirju ja ohutusnõudeid ning kasutama isikukaitsevahendeid: põlvekaitsmeid, tolmumaski, kaitseprille ja –kindaid ning turvajalatseid.

Tallinna Ehituskoolis maalriks õppimisel on sinu õpingute põhiteemadeks:

 • Ehitiste sise- ja välispindade värvimine
 • Ehitiste sise- ja välispindade lakkimine ja õlitamine
 • Seinte katmine rullmaterjaliga 
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Praktika ettevõttes

Lisaks põhiõpingutele õpid valikaineid. 


Kandideerimiseks esita avaldus ja dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppeaeg 1 aasta
 • õppekava maht 60 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Maaler, tase 4

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.