Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

vastuvõtt_test

Tule Tallinna Ehituskooli õppima!

Järgmiseks õppeaastaks hakkame dokumente vastu võtma 6. juunil 2016. a. Õppima saab tulla peale põhi- ja keskkooli, lisaks on täiendusõpe, töökohapõhine õpe ja põhihariduse nõudeta õpe.

 • KUTSEKESKHARDUS PÕHIHARIDUSE BAASIL 
  omandad eriala ja keskhariduse päevases õppes.

 • KUTSEÕPE KESKHARIDUSE BAASIL 
  omandad eriala või saad end erialaselt täiendada, tegemist on sessioonõppega (olenevalt erialast päevase või õhtusega).

 • TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE 
  saad eriala tõendava paberi koostöös ettevõttega.

 • KUTSEÕPE PÕHIHARIDUSE BAASIL 
  omandad eriala, tegemist on sessioonõppega (olenevalt erialast päevase või õhtusega).

Vali altpoolt sobiv haridustase ja õppeaeg!

Mida ma saan õppima tulla, kui mul on... ?

...põhiharidus 

...õpid 3 aastat päevases õppes ja omandad kutsekeskhariduse (4. tase).

EHITUS

ELEKTER

PUIT

VIIMISTLUS

...keskharidus 

...õpid päevases õppes ja omandad kutsehariduse.

EHITUS

ELEKTER

VIIMISTLUS

 • MAALER 1 a sessioonõpe: päevane eesti keeles ja õhtune vene keeles
 • PLAATIJA 0,5 a päevane sessioonõpe

RESTAUREERIMINE

...soov töökohapõhiselt õppida  ...soov omandada kutse põhihariduse baasil 

Avaldus

 • ID-kaardi olemasolul saab avaldust täita siin!
 • Pärast avalduse täitmist on vajalik kooli toimetada sisseastumiseks nõutavad dokumendid!

Täida sisseastumisavaldus!

Kui puudub ligipääs e-vastuvõttu, täidetakse avaldus kohapeal.

LISAINFORMATSIOON:

Sirle Anijärv, Ülle Murumets 

Õppesekretärid

telefon: 6519044 / 55580281

e-mail: kool@ehituskool.ee

Vastuvõtt 2016/2017 õppeaastaks!

6. juuni  8. august 2016. a. tööpäeviti kell 10:00–14:00
võetakse vastu dokumente
I korrusel kabinetis 122
aadressil Pärnu mnt 162, Tallinn.

10. augustil 2016. a. viiakse läbi vestlused ja kutsesobivuse testid tärniga (*) märgitud erialadel. Vastuvõtukomisjon koostab paremusjärjestuse.

Kahe tööpäeva jooksul avalikustame kooli infosüsteemis õpilaskandidaatide vastuvõtutulemused.

18. augustiks 2016. a. peavad vastuvõetud õpilased kinnitama õppima asumist.

 

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

 • isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart);
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • digitaalse dokumendifoto tegemine toimub kohapeal;
 • tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilase tervisliku seisundi kohta väljaantud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 • elukohatõend (kui õpilaskandidaat elab rahvastikuregistri andmeil väljaspool Tallinna).
 • iseloomustus (soovitavalt põhiharidusega õpilaskandidaatide puhul)

Vastuvõtukomisjoni töökord

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile