Ehitusviimistlus

square_foot
4. tase, kutsekeskharidusõpe
 • õppeaeg 3 aastat
 • õpid koolipõhises päevases õppes
 • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes 
 • kontaktõpe toimub E–R algusega 8.25
TEK-maaler10v

Ehitusviimistlejateks on maalrid, krohvijad ja plaatijad, kelle töö on:

 • pindade ettevalmistamine,
 • materjalide arvestus, mõõtu lõikamine ja paigaldamine,
 • pindade viimistlemine: värvimine, lakkimine, õlitamine,
 • pindade katmine rullmaterjaliga, näiteks tapeedi või tekstiiliga,
 • hoonete ja rajatiste erinevate pindade krohvimine ja tasandamine,
 • pindade plaatimine.

Ehitusviimistlejad töötavad peamiselt:

 • ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.

Ehitusviimistleja põhilisteks töövahenditeks on:

 • käsitööriistad: pahtlilabidas, pintsel, tapeedirull, värvirull, plaadikamm, segukellu, vuugiraud, lõiketangid, plaadinuga, hõõruti, tasanduslatt, rihtlatt, krohvisilur,
 • masinad ja seadmed: segutrell, lihvimisseadmed, värviprits, plaadilõikur, frees,
 • käsi- ja elektrilised mõõteriistad: lood, laser,
 • erinevad materjalid: kuivsegud, värvid, lakid, liimid, lahustid, rullmaterjalid, plaatmaterjalid, hermeetikud.

Ehitusviimistleja töötab nii siseruumides kui ka välitingimustes. Töö on füüsiliselt koormav ja töörütm vahelduv. Töötatakse enamasti seistes, sageli tuleb töötada sundasendites: redelil seistes, kummargil, põlvili, käte asend võib olla ka pea kohal. Töös puututakse kokku tolmu ja erinevate kemikaalidega. Vastunäidustatud on allergia värvainete ja lahustite suhtes. Ehitusviimistleja peab järgima tööeeskirju ja ohutusnõudeid ning kasutama isikukaitsevahendeid: põlvekaitsmeid, tolmumaski, kaitseprille ja –kindaid ning turvajalatseid.

Tallinna Ehituskoolis ehitusviimistlejaks õppimisel on sinu õpingute põhiteemadeks:

 • Sissejuhatus ehituserialade õpingutesse
 • Ehitusjoonestamise ja -mõõdistamise alused
 • Tasandustööd
 • Maalritööd
 • Rullmaterjalide paigaldamine seintele
 • Plaatimistööd
 • Erikujuliste seina- ja põrandapindade plaatimine
 • PVC- ja tekstiilmaterjalist põrandakatete paigaldamine
 • Hüdroisolatsioonitööd siseruumides
 • Ehitiste sise- ja välispindade krohvimine
 • Kuivkrohvplaatide paigaldamine
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Praktika ettevõttes

Lisaks põhiõpingutele õpid üldaineid (keel ja kirjandus, võõrkeel, matemaatika, loodus-, sotsiaal- ja kunstiained) ning valikaineid. 


Kandideerimiseks esita avaldus ja dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 180 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Maaler, tase 4 ja keskhariduse

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.