Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Erialad ja vastuvõtt

Tallinna Ehituskoolis saad õppida keskhariduse ja põhihariduse baasil, samuti erialadel, kus ei nõuta põhiharidust. 

Õppida saad 3., 4. ja 5. taseme kutseõppes ning 4. taseme kutsekeskharidusõppes järgmistes valdkondades:

 • ehitus
 • puidutöötlemine
 • viimistlus
 • elekter
 • restaureerimine
 • maastikuehitus

Keskhariduse baasil

õppeaeg 2 aastat, 120 EKAP

õppeaeg 1 aasta, 60 EKAP

õppeaeg 6 kuud, 30 EKAP

Põhihariduse baasil

õppeaeg 3 aastat, 180 EKAP, kutsekeskharidusõpe

õppeaeg 2 aastat, 120 EKAP

õppeaeg 1 aasta, 60 EKAP

õppeaeg 6 kuud, 30 EKAP

Põhihariduse nõudeta

õppeaeg 1 aasta, 60 EKAP

 

LISAINFORMATSIOON

Jana Mäekivi

Õppesekretär

telefon: 651 9044 / 5558 0281

e-post: kool@ehituskool.ee

Vastuvõtt 2022/2023 õppeaastaks

 

Suvine vastuvõtt on avatud

1. aprill kuni 1. august 2022
 
Avaldus esitada elektroonselt
või vajadusel koolis kohapeal
tööpäevadel ajavahemikul 10-16.
NB! 1. - 24. juuli vastuvõttu koolis kohapeal
ei toimu!


Vastuvõtuvestlused toimuvad 

27. aprill kell 14.00
7. juuni kell 14.00
2.-3. august

 Vabade õppekohtade korral toimub täiendav vastuvõtt augusti teises pooles.

 

Kandideerimiseks esitatavad dokumendid

 • isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart)
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine
 • põhi- või keskharidust tõendav dokument
 • digitaalne dokumendifoto (vajadusel saab teha koolis)
 • iseloomustus (kutsekeskhariduse õppekavade puhul)
 • motivatsioonikiri (vaata juhendit)
 • soovi korral ka ülevaade tehtud töödest

 

 Õppesekretär

Jana Mäekivi

telefon: 651 9044 / 5558 0281

e-post: kool@ehituskool.ee

Vastuvõtukomisjoni töökord

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile