Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Restauraator-viimistleja

Restauraator-viimistleja on heade käeliste võimetega oskustööline, kelle teadmised, oskused, hoiakud ja haridus võimaldavad tal hinnata restaureerimist vajavate objektide seisundit ning osaleda selle taastamisprotsessis järgides restaureerimise ja muinsuskaitse põhimõtteid. Restauraator kogub ja analüüsib erialast informatsiooni ning vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest.

Restauraatori üheks põhiliseks rolliks on kultuuripärandi hoidmine - säilitamaks seda nii praegustele kui tulevastele põlvkondadele. Restauraator taastab eseme või hoone algse välimuse ja otstarbe; kasutab autentseid töövõtteid ja viimistlustehnikaid. Restauraator õpib hindama restaureeritava eseme või hoone seisukorda, sellest tulenevalt teostab taastamistöid. Restauraatori olulisteks omaduseks on püsivus, kannatlikkus ja sihikindlus; lisaks vastutus, täpsus ja muidugi valmisolek pidevaks enesetäiendamiseks.

Eriala omandamisel tulevad kasuks hea füüsiline vastupidavus, kannatlikkus, tähelepanelikkus, süvenemisvõime, kohuse- ja missioonitunne. Õppeprotsessis on oluline osa praktilisel tööl, mille käigus õpitakse õigete töövõtete ja materjalide kasutamist. Õppekava läbimine annab teadmised ja oskused töötamiseks ehituse ja restaureerimisega tegelevas ettevõttes või eraettevõtjana.

RESTAURAATORI 10 KÄSKU

 1. Ära alusta restaureerimistöid, kui sa ei ole tuttav sedalaadi ehitusega või valmis leidma aega sobivate materjalide ja meetodite tundmaõppimiseks.
 2. Tee nii vähe kui võimalik. Üldiselt ollakse ambitsioonikad ja tihti tahetakse restaureerida seal, kus piisab hooldamisest.
 3. Ära kasuta suuremat jõudu, kui vajadus nõuab. Vanad majad tahavad „hingata” ja end „liigutada”. Väldi seetõttu, et teha midagi liiga tihedaks, kõvaks ja tugevaks.
 4. Kasuta algseid materjale ja meetodeid seal, kus see on võimalik. Nii on materjali käitumine ette teada ja väldid ootamatusi. Ainult sarnaste omadustega uus materjal käitub ümbrusega sarnaselt.
 5. Dokumenteeri kõik, mis toimub. Vanu vigu peab vältima. Ka Sina tahad teada, kuidas eelmist remonti tehti.
 6. Asjatundja ja aktiivne ehitusjuht on põhialus hea tulemuse saavutamiseks. Ümberehitus on paljus nõudlikum kui uusehitus.
 7. abane sümmeetria ja sirgete joonte nõuetest. Vanad majad on kõverad ja silmamõõdu järgi ehitatud.
 8. Loobu uusehituse mõtetest, sest maja, millega sa tegeled, eksisteerib tegelikkuses ja sa pead arvestama neid eeldusi, mis hoonel on olemas.
 9. Tee iga muudatus nii väheulatuslikuks kui võimalik. Hoone saab nii vähem kahjustatud ja hilisemad parandused ei ole nii suured.
 10. Restaureerimine tähendab tihti käsitööd. See nõuab suurt kutsemeisterlikkust. Omanda teadmisi, vastutustunnet ja mitmekülgsust vanadelt meistritelt.

2020.06.10 rest-viim koik pildid.jpg

Pidid FB-s (pildid TEK Heli Allikas).

Allikas: Tallinna Ehituskool:

 • https://www.ehituskool.ee/esileht/sisseastujale/erialad/restauraator-viimistleja

 

Erialanimetus vene keeles/Название профессии на русском языке: Реставратор-отделочник.

Vaata ka/Смотри также: 'Реставратор', 'Реставрационные работы'.

 

 • Restaureerimise õppesuund
 • Ehitus ja tsiviilrajatised ning Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit) õppekavarühmad
 • Juhtõpetaja Heli Allikas 

 

Viimati muudetud 10.06.2020

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile