Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Mööblirestauraator

Mööblirestauraator taastab mööbliesemeid ning tema töö sisaldab puitmööbli parandamist, remontimist, värskendamist ning pehme mööbli kattematerjali vahetust koos polstri parandustöödega. Mööblirestauraator teostab restaureeritava mööbli ajaloolist uuringut. Restaureerib (võib ka parandada või tegelda säilitamisega, konserveerimisega) vana mööblit, püüdes sellele anda algupärane välimus. Kuna vana mööbel ja selle taaskasutamine on tänapäeval väga populaarne, on selliste oskustega inimene kõrgelt hinnatud.

Mööblirestauraatorile:

 • Mitmekesine ja loominguline töö.
 • Head õppimisvõimalused.
 • Sobib igas eas inimesele.
 • Võimalik tööle asuda lühiajalise väljaõppe järel.
 • Sobib kõrvaltegevusalaks.

Oma töös lähtub mööblirestauraator eseme otstarbest, selle terviklikkusest ja väärtustest ning tellija soovist. Oluline on jälgida, et mööblieseme stiil, ajaline kulumine ja autentsus oleks säilitatud. Mööblirestauraator lähtub oma töös tellijaga kooskõlastatud lähteülesandest, ta oskab oma teenust turundada. Ta teeb koostööd seotud kutsete esindajatega: tislerite, sadulseppade, seppade, lukkseppade, nahkkäsitöö valmistajatega. Mööblirestauraatorid omandavad kutseoskused kutseõppeasutuses või meistri käe all õppides ja töötades. Tööd saab alustada ka töötades juhendaja käe all. Ettearvamatute ja keeruliste juhtumite korral konsulteeritakse kunstiajaloolaste, sisearhitektide ja konservaatoritega.

Töös on oluline käeline osavus, füüsiline vastupidavus, otsustusvõime, ruumiline kujutlusvõime, ilumeel, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, täpsus, õppimisvõime, vastutustunne, tehniline taip, matemaatilis-loogiline võimekus, probleemi lahendamise oskus, uuriv hoiak ning analüüsioskus. Töökeskkond asub siseruumides, on puidutolmune, esineb kokkupuudet kemikaalidega. Töö eeldab töökeskkonnaohutuse nõuete täpset järgimist. Enamlevinud ametinimetused on veel ka mööblirenoveerija, konservaatoriabi, pehme mööbli polsterdaja, puidurestauraator, sadulsepp.

2020.05.26 pic mooblirest.jpg

Pildid FB-s (pildid: 1. - TEK Raido Huberg, 2., 3. - TEK, 4., 5. - pexels by Andrea Piacquadio, 6. - TEK).

Allikad: Tallinna Ehituskool, Innove Rajaledja, Haridusportaal edu.ee:

 • https://www.ehituskool.ee/esileht/sisseastujale/erialad/mooblirestauraator
 • http://ametid.rajaleidja.ee/Pehmemoobli-valmistaja
 • https://haridusportaal.edu.ee/ametialad/mööblirestauraator
 • https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10558189

 

Erialanimetus vene keeles/Название профессии на русском языке: Реставратор мебели.

Vaata ka/Смотри также: 'Реставрация мебели'.

 

 • Puidu õppesuund
 • Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit) õppekavarühm
 • Juhtõpetaja Heli Allikas 

 

Viimati muudetud 26.05.2020

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile