Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp on tegeleb majade jääksoojuse ja energiatõhususega, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemidega, ta oskab tehnosüsteeme ehitada, parandada ja hooldada. Majad muutuvad aina intelligentsemaks, mis omakorda nõuab seadmete põhjalikku tundmist ja tehnilist taipu.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa töö eeldab koostöövalmidust, meeskonnas töötamise oskust, keskendumisvõimet, hoolikust ja füüsilist vastupidavust. Vahel kutsutakse lukkseppa ka külameheks, torulukksepaks, isoleerijaks. Nimi ei tee meest, mees teeb nime.

Haridusega tulevad kaasa oskused: hoonesiseste kütte- ja jahutussüsteemide paigaldamine, remont ja hooldus, välistrasside ja rajatiste ehitamine, alternatiivenergeetika tundmine.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile