Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp tegeleb majade jääksoojuse ja energiatõhususega, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemidega, ta oskab tehnosüsteeme ehitada, parandada ja hooldada. Majad muutuvad aina intelligentsemaks, mis omakorda nõuab seadmete põhjalikku tundmist ja tehnilist taipu. Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa töö eeldab koostöövalmidust, meeskonnas töötamise oskust, keskendumisvõimet, hoolikust ja füüsilist vastupidavust. Vahel kutsutakse lukkseppa ka külameheks, torulukksepaks, isoleerijaks. Nimi ei tee meest, mees teeb nime.

Haridusega tulevad kaasa oskused: hoonesiseste kütte- ja jahutussüsteemide paigaldamine, remont ja hooldus, välistrasside ja rajatiste ehitamine, alternatiivenergeetika tundmine. Tööosadeks on:

 • hoonesiseste kütte- ja jahutussüsteemide paigaldamine, seadmete remont ja hooldus;
 • torude mõõtmine, lõikamine, deformeerimine ja läbiviikude tegemine;
 • torulõigete tegemine, torude ja liitmike paigaldamine;
 • torustike, küttekehade, soojussõlmede ja seadmete paigaldamine;
 • katlasüsteemide, soojuspumbasüsteemide, päikeseküttesüsteemide paigaldamine;
 • survestamine, kvaliteedikontroll, mõõtmistööde tegemine;
 • isolatsioonitööde tegemine, välistrasside ja rajatiste ehitamine;
 • kraavkaevikusse torustiku liivaluse rajamine;
 • välisküttetorustike ja seadmete ehitamine ja paigaldamine;
 • kütte- ja jahutussüsteemide avariide lokaliseerimine ja remonditööde tegemine.

Lukkseppi koolitatakse oluliselt vähem, kui on neile töökohti. Tööd on leida lihtne ja seda üle kogu Eesti. Tööandjad tunnevad puudust kütte-, jahutus-, ventilatsiooni-, veevärgi- ja kanalisatsioonilukkseppadest ning vajavad heade isolatsioonitööde oskustega ja hooneautomaatika baasteadmistega lukkseppi. Tehnosüsteemide ehitamine ja hooldamine on tulevikuala, tegemist on huvitava ja mitmekülgse tööga.

Lukksepp töötab mitmesugustel objektidel. Töö toimub enamasti siseruumides, kuid ta paigaldab ka välisvõrkude trasse. Mõnes firmas on lukkseppadel kindel kuupalk, enamasti tasustatakse nende tööd tunni- või tükitöö alusel. Ettevõtted varustavad lukkseppa vajalike tööriistade, tehnika, sõiduki ja töörõivastega.

pic kytte-jahut-syst-lukksepp.jpg

Pildid FB-s (pildid: 1. - freepik by tascha1, 2. - freepik by user11849519, 3. - pexels by ELEVATE, 4. - pexels by energy1987, 5. - pexels by Magda Ehlers, 6. - pexels by SpaceX)

Allikad: Tallinna Ehituskool, Innove Rajaledja, Haridusportaal edu.ee:

 • https://www.ehituskool.ee/esileht/sisseastujale/erialad/kutte-ja-jahutussusteemide-lukksepp
 • http://ametid.rajaleidja.ee/Keskkonnatehnika-lukksepp
 • https://haridusportaal.edu.ee/ametialad/veevärgi-kanalisatsiooni-ja-hoone-tehnosüsteemide-lukksepp
 • https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10532836

 

Erialanimetus vene keeles/Название профессии на русском языке: Техник систем охлаждения и отопления.

Vaata ka/Смотри также: 'Слесарь-установщик отопительных и охлаждающих систем', 'Техник отопительных и охладительных систем', 'Слесарь'.

 

 • Ehituse õppesuund
 • Ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühm
 • Juhtõpetaja Meeta Heinaste

 

Viimati muudetud 14.05.2020

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile