Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Ehitaja

Üldehitustööliste põhilised tööülesanded on ehitiste vundamendi, konstruktsioonide, seinte ehitamine, remont ning hooldamine seest- ja väljastpoolt; raudbetoonkarkasside ja -konstruktsioonide monteerimine ning ehitamine.

Üldehitustöölise amet on väga vastutusrikas – sellest oleneb ehitise kvaliteet ja vastupidavus. Töö on vaheldusrikas – ühe ehitusobjekti valmides siirdutakse teisele objektile. Nüüdisajal on enamik objekte erineva projektiga ning tihti tuleb õppida ja välja nuputada uusi ehituslahendusi ja -võimalusi. See nõuab loovat lähenemist. Paljud üldehitustöölised tegelevad ka materjali hankimise ja transpordiga.

Üldehitustöölised jagunevad muuhulgas müürseppadeks, betoneerijateks, armeerijateks, monteerijateks. Suuremates ehitusfirmades võivad ehitajad spetsialiseeruda teatud tüüpi objektidele, nagu tehased, eramajad, ärihooned jne. Samuti võib spetsialiseeruda sise- või välitöödele.

 • Müürsepad ehitavad ja remondivad looduskividest, tellistest, õõnestellistest ja ehitusplokkidest ehitiste seinu ja vaheseinu ning korstnaid.
 • Betoonkonstruktsioonide ehitajad ehitavad ja remondivad betoonkonstruktsioone, nagu laed, seinad, mahutid, ja raudbetoonkonstruktsioone. Nad töötavad tehastes ja väliobjektidel. Tehastes valmistatakse betoondetaile.
 • Monteerijad monteerivad terasest ja raudbetoonist konstruktsioonielemente ning ehitusdetaile. Nende ülesanne on konstruktsioonide montaažielementide ettevalmistamine, paigaldamine ja kinnitamine.

Vajalik on hea füüsiline vorm ja koordinatsioon ning kõrgusetaluvus. Sageli tuleb tõsta raskeid ehitusmaterjale, töötada sundasendis (küürutamine, püstijalu seismine) või ronida kõrgetel tellingutel ja konstruktsioonidel. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnaoludes. Töötama peab nii sise- kui ka välitingimustes – tuule, külma ja vihma käes. Üldehitustööline peab järgima tööeeskirju ning tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Samuti on oluline tööriistade ohutu käsitsemise oskus.

Ametlik tööaeg on ikka 40 tundi nädalas. Paljud tööprotsessid on sellised, mida ei saa pooleli jätta, mistõttu tööaeg muutub ja mõni tööpäev võib kesta kuni 12 tundi. Esineb ka tööseisakuid ehitusetappidest ja materjalide saadavusest tulenevalt.

Palk sõltub firmast ja töökohast. Olenevalt firmast võidakse töötajale maksta kindlat kuupalka või toimub tasustamine tükitöö alusel. Enamikus ehitusettevõtetes on töövahendid ja tööriided töökoha poolt. Suuremate objektide puhul on töötajatele korraldatud ka toitlustamine. Ehituse eriala kutsetunnistusega lõpetanud töömehe oskused on tööturul nõutud. Hea betoonkonstruktsioonide ehitaja, hea müürsepp on hinnatud töömees. Kutsetunnistusega üldehitustöölisel on võimalik leida tööd ka teistes Euroopa riikides. Üldehitustöölisi juhendab enamasti projekti- või ehitusjuht ning koostööd tuleb teha kõigi teiste ehitusspetsialistidega (elektrikud, ventilatsioonispetsialistid jne). Eriala lõpetajaid on vähem kui tulevikus töökohti, meistreid otsitakse ja oodatakse tööturul.

Eesti Betooniühingu juhatuse liige Kalev Ramjalg ütleb: „Improviseerida saab see, kellel on algtõed teada.“

pic by TEK ehitaja.jpg

Pildid FB-s (pildid: 1. - TEK, 2. - pixabay by 12019, 3. - pixabay by borevina, 4. - TEK, 5. - pixabay by Free-Photos, 6. - pixabay by 272447)

Allikad: Tallinna Ehituskool, Innove Rajaledja, Haridusportaal edu.ee:

 • https://www.ehituskool.ee/esileht/sisseastujale/erialad/ehitaja
 • http://ametid.rajaleidja.ee/Betoonkonstruktsioonide-ehitaja-1
 • http://ametid.rajaleidja.ee/Uldehitustoolised
 • http://ametid.rajaleidja.ee/Muursepp
 • https://haridusportaal.edu.ee/ametialad/konstruktsioonide-ehitaja

 

Erialanimetus vene keeles/Название профессии на русском языке: Строительство каменных и бетонных конструкций.

Vaata ka/Смотри также: 'Строитель', 'Общее строительство', 'Общестроительные работы', 'Каменщик'.

 

 • Ehituse õppesuund
 • Ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühm
 • Juhtõpetaja Meeta Heinaste

 

Viimati muudetud 11.05.2020

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile