Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Erialad

 • Siia koondame infot ehituskoolis õpetatavate erialade ja õppesuundade kohta.
 • Lisame huvitavaid fakte, uudiseid, põnevat lugemist, õppe- ja videomaterjale, nippe ja tarkuseterasid ehitusvaldkonnast.
 • Viited kasulikule infomaterjalile on teretulnud, vastaval teemal saada kiri liisi.tomingas@ehituskool.ee. 

Haridusportaal edu.ee ametialade andmebaasi info - https://haridusportaal.edu.ee/ametialad
Rajaleidja ametite andmebaasist saab lugeda kokkuvõtvalt erialade kohta - http://ametid.rajaleidja.ee/ 

 

https://www.ehituskool.ee/esileht/uudised/tutvustame-erialasid-tule-meile-oppima/ viimati 26.06.2020

 

ERIALAD TäHESTIKULISES JÄRJEKORRAS:

CNC PUIDUTÖÖTLEMISKESKUSE OPERAATOR

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator on inimene, kes töötab arvjuhtimisega (CNC - computer numerical control ehk arvjuhtimine) seadmetel mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. CNC operaatorid on hinnatud... Loe edasi...

 • Puidu õppesuund
 • Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit) õppekavarühm
 • Juhtõpetaja Heli Allikas 

EHITUSPUUSEPP ehk PUUSEPP ehk PUITKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS

Ehituspuusepa põhilisteks tööülesanneteks on puitkonstruktsioonide ehitus ja remont. Ehituspuusepad koostavad, püstitavad ja remondivad puitkonstruktsioone ning detaile. Ehituspuuseppade ülesandeks on ka ehitiste välis- ja siseelementide... Loe edasi...

 • Ehituse õppesuund
 • Ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühm
 • Juhtõpetaja Meeta Heinaste

EHITUSVIIMISTLEJA ehk VIIMISTLEJA ehk EHITUSVIIMISTLUS

Ehitusviimistleja põhilised tööülesanded on maalri-, krohvimis-, pahteldamis-, tapeetimis-, värvimis-, dekoratiivviimistlus-, plaatimistööd ning põranda-, seina- ja laematerjalide katmistööd. Seda nii hoonete sise- ning välispindadel. Ehitusviimistleja võib... Loe edasi...

 • Ehitusviimistluse õppesuund
 • Ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühm
 • Juhtõpetaja Terje Jaksen

KATUSEEHITAJA sh KALDKATUSEEHITAJA ja LAMEKATUSEKATJA

Katuseehitaja töötab ehitusel peamiselt lamekatusekatja, kaldkatuse ehitajana. Lamekatusekatja ehitab katuse kalded, paigaldab aurutõkke, soojustuse, hüdroisolatsioon- ja plekkdetailid, ehitab vajalikud sõlmed ja paigaldab kattematerjali. Kaldkatuse ehitaja paigaldab... Loe edasi...

 • Ehituse õppesuund
 • Ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühm
 • Juhtõpetaja Meeta Heinaste

KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS ehk EHITAJA ehk ÜLDEHITUS

Üldehitustööliste põhilised tööülesanded on ehitiste vundamendi, konstruktsioonide, seinte ehitamine, remont ning hooldamine seest- ja väljastpoolt; raudbetoonkarkasside ja -konstruktsioonide monteerimine ning ehitamine. Üldehitustöölise... Loe edasi...

 • Ehituse õppesuund
 • Ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühm
 • Juhtõpetaja Meeta Heinaste

KÜTTE- JA JAHUTUSSÜSTEEMIDE LUKKSEPP

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp on tegeleb majade jääksoojuse ja energiatõhususega, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemidega, ta oskab tehnosüsteeme ehitada, parandada ja hooldada. Majad muutuvad aina intelligentsemaks, mis... Loe edasi...

 • Ehituse õppesuund
 • Ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühm
 • Juhtõpetaja Meeta Heinaste

MAASTIKUEHITAJA

Maastikuehitaja amet on välja kujunenud maastikuarhitektuurist ning nende põhitöö on aia või haljasala rajamine, mullatööd, teede, müüride ja puidust väikerajatiste ehitamine, istutusalade ettevalmistamine, istutamine, muru rajamine... Loe edasi...

 • Aianduse õppesuund
 • Aianduse õppekavarühm
 • Juhtõpetaja Meeta Heinaste

MÖÖBLIRESTAURAATOR

Mööblirestauraator taastab mööbliesemeid ning tema töö sisaldab puitmööbli parandamist, remontimist, värskendamist ning pehme mööbli kattematerjali vahetust koos polstri parandustöödega. Mööblirestauraator teostab restaureeritava mööbli ajaloolist uuringut... Loe edasi...

 • Puidu õppesuund
 • Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit) õppekavarühm
 • Juhtõpetaja Heli Allikas 

PEHME MÖÖBLI VALMISTAJA

Pehme mööbli valmistaja valmistab esteetilise välimusega kvaliteetset pehmet mööblit kogu tootmisprotsessi ulatuses. Enamasti teeb ta seda suurtööstuses. Pehme mööbli valmistaja peamisteks tööülesanneteks on karkassi koostamine, pehmendus-... Loe edasi...

 • Puidu õppesuund
 • Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit) õppekavarühm
 • Juhtõpetaja Heli Allikas

RESTAURAATOR-VIIMISTLEJA

Restauraator-viimistleja on heade käeliste võimetega oskustööline, kelle teadmised, oskused, hoiakud ja haridus võimaldavad tal hinnata restaureerimist vajavate objektide seisundit ning osaleda selle taastamisprotsessis järgides restaureerimise ja muinsuskaitse põhimõtteid... Loe edasi...

 • Restaureerimise õppesuund
 • Ehitus ja tsiviilrajatised ning Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit) õppekavarühmad
 • Juhtõpetaja Heli Allikas

SISETÖÖDE ELEKTRIK ehk ELEKTRIK

Elektrikukutse tagab kindla töö, sest elektrikuid on alati tarvis. Kuni kasutatakse elektriseadmeid, on vaja inimesi, kes oskavad elektrisüsteeme paigaldada ja neid hallata. Üldisemalt saab elektriku töös esile tuua neli valdkonda: ... Loe edasi...

 • Elektri õppesuund
 • Elektrienergia ja energeetika õppekavarühm
 • Juhtõpetaja Ingrid Knuut

TISLER ehk MÖÖBLITISLER

Tisler valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest tarbimiseks mõeldud mööblit ja puittooteid. Tisleri töökohaks on enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtted. Tisler peab oskama teha puidutöötlemispinkidel järgmisi operatsioone: ... Loe edasi...

 • Puidu õppesuund
 • Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit) õppekavarühm
 • Juhtõpetaja Heli Allikas

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile