Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Vastuvõtuinfo

 

Tallinna Ehituskoolis on õppimine tasuta!

 

TUTVU ERIALADEGA:

3. taseme kutseõppe

 

4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

 

4. taseme kutseõppe esmaõpe

 

5. taseme kutseõppe jätkuõpe

 

Töökohapõhine õpe e õpipoiss

 

eesti-kvalifikatsiooniraamistik-vikerkaar.png

Pilt pärit SA Kutsekoja kodulehelt.

Avaldus

  • ID-kaardi olemasolul saab esitada avalduse elektrooniliselt
  • Pärast avalduse täitmist on vajalik kooli tuua sisseastumiseks nõutavad dokumendid!

TÄIDA SISSEASTUMISAVALDUS INTERNETIS!

Kui puudub ligipääs e-vastuvõttu, täidetakse avaldus kohapeal. Täname!

NB! Täiendav vastuvõtt toimub koolis kohapeal.

KAS MA SAIN SISSE?

Kooli infosüsteemi kaudu saad teada, kas saad asuda õppima valitud erialale.

Positiivse otsuse korral, tuleb sul kinnitada kooli õppima asumine.

Tee nii: 

Sisene  e-vastuvõttu (kasutajatunnuse ja parooli leiad vastuvõtuankeedilt).

Võid kasutada ka ID-kaarti enda tuvastamiseks.

Kinnita oma õppima asumine!

Palju õnne! Tere tulemast Tallinna Ehituskooli!

LISAINFORMATSIOON:

Sirle Anijärv

Ülle Murumets

Õppesekretärid

telefon: 6519044 / 55580281

e-mail: kool@ehituskool.ee

Vastuvõtt 2019/2020 õppeaastaks!

Elektroonselt saab avaldusi esitada alates 3. juunist kuni 2. augustini.

Koolis kohapeal toimub avalduste esitamine ja dokumentide vastuvõtt alates 25. juunist tööpäeviti kell 10.00 – 14.00, I korruse kabinetis 122, aadressil Pärnu mnt 162, Tallinn.

Vastuvõtuks nõutavad dokumendid esitada hiljemalt 2. augustiks.

Vestlused õpilaskandidaatidega toimuvad 6. augustil (kutsekeskharidusõpe) ja 7. augustil (kutseõpe).

Õpilaskandidaatide vastuvõtutulemused avalikustatakse hiljemalt 9. augustiks kooli õppeinfosüsteemis.

Vastuvõetud õpilased peavad kinnitama õppima asumise hiljemalt 14. augustiks.

Avalduste ja dokumentide vastuvõtt
toimub koolis kohapeal
tööpäeviti kell 10:00–14:00
I korrusel kabinetis 122
aadressil Pärnu mnt 162, Tallinn.

 

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

  • isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart);
  • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • digitaalse dokumendifoto tegemine toimub kohapeal;
  • elukohatõend (kui õpilaskandidaat elab rahvastikuregistri andmeil väljaspool Tallinna),
  • iseloomustus (soovitav põhiharidusega õpilaskandidaadi puhul ), erivajadusega õppija esitab rehabilitatsiooniplaani (kui näeb ette tegevusi või teateid koolile);
  • motivatsioonikiri (kutsekeskharidusõpe).

Vastuvõtukomisjoni töökord

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile