Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Vastuvõtuinfo

 

Tallinna Ehituskoolis on õppimine tasuta!

4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

4. taseme kutseõpe esmaõpe

5. taseme kutseõpe jätkuõpe

 

Mida ma saan õppima tulla, kui mul on... ?

...põhiharidus 

...omandad kutse ja keskhariduse.

EHITUS

ELEKTER

PUIT

 • TISLER (3 a) (eesti keeles)

VIIMISTLUS

...keskharidus 

...õpid päevases või õhtuses sessioonõppes ja omandad kutse (esmaõppes 4. tase või jätkuõppes 5. tase). Õppetöö õhtuses sessioonõppes toimub üle nädala üldjuhul kolmel päeval nädalas algusega kell 14:00. 

EHITUS

ELEKTER

 • SISETÖÖDE ELEKTRIK (2 a) õhtune sessioonõpe (eesti ja vene keeles) (esmaõpe 4. tase) Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

PUIT

VIIMISTLUS

 • MAALER (1 a) sessioonõpe: päevane eesti keeles ja õhtune vene keeles (esmaõpe 4. tase)
 • PLAATIJA (0,5 a) õhtune sessioonõpe iga nädal eesti keeles (esmaõpe 4. tase)

RESTAUREERIMINE

...soov töökohapõhiselt õppida 

...õpid töökohapõhiselt, läbid ettevõttes praktika, mille maht on vähemalt 2/3 õppeajast, omandad kutse (4. tase).

 

EHITUS

PUIT

2017. a kevadel vastuvõttu töökohapõhisesse õppesse ei toimu.

...soov omandada kutse põhihariduse baasil 

...õpid päevases või õhtuses sessioonõppes ja omandad kutse (esmaõpe 4. tase).

EHITUS

ELEKTER

 • SISETÖÖDE ELEKTRIK (2 a)  õhtune sessioonõpe (esmaõpe 4. tase) eesti ja vene keeles. Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

PUIT

VIIMISTLUS

 • MAALER (1 a) sessioonõpe: päevane eesti keeles ja õhtune vene keeles
 • PLAATIJA (0,5 a) õhtune sessioonõpe eesti keeles (esmaõpe 4. tase) 

RESTAUREERIMINE

 

Avaldus

 • ID-kaardi olemasolul saab esitada avalduse elektrooniliselt
 • Pärast avalduse täitmist on vajalik kooli tuua sisseastumiseks nõutavad dokumendid!

TÄIDA SISSEASTUMISAVALDUS INTERNETIS!

Kui puudub ligipääs e-vastuvõttu, täidetakse avaldus kohapeal.

Täname!

KAS MA SAIN SISSE?

Kooli infosüsteemi kaudu saad teada, kas saad asuda õppima valitud erialale.

Positiivse otsuse korral, tuleb sul kinnitada kooli õppima asumine.

Tee nii: 

Sisene  e-vastuvõttu (kasutajatunnuse ja parooli leiad vastuvõtuankeedilt).

Võid kasutada ka ID-kaarti enda tuvastamiseks.

Kinnita oma õppima asumine!

Palju õnne! Tere tulemast Tallinna Ehituskooli!

LISAINFORMATSIOON:

Sirle Anijärv

Ülle Murumets

Õppesekretärid

telefon: 6519044 / 55580281

e-mail: kool@ehituskool.ee

Vastuvõtt 2018/2019 õppeaastaks!

VASTUVÕTT
Elektroonselt avalduste esitamine
4. juuni – 3. august.
Koolis kohapeal
25. juuni – 3. august
tööpäeviti kell 10:00–14:00
võetakse vastu dokumente
I korrusel kabinetis 122
aadressil Pärnu mnt 162, Tallinn.
Vastuvõtuks nõutavad dokumendid esitada hiljemalt 6. augustiks.

7. augustil (kutsekeskharidusõpe),
8. augustil (kutseõpe) 2018. a.
toimuvad vestlused
õpilaskandidaatitede.
Vastuvõtukomisjon koostab paremusjärjestuse.

Õpilaskandidaatide vastuvõtutulemused avalikustatakse hiljemalt 10. augustiks kooli õppeinfosüsteemis.

Vastuvõetud õpilased peavad kinnitama õppima asumise
hiljemalt 15. augustiks.

 

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

 • isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart);
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • digitaalse dokumendifoto tegemine toimub kohapeal;
 • tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilase tervisliku seisundi kohta väljaantud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 • elukohatõend (kui õpilaskandidaat elab rahvastikuregistri andmeil väljaspool Tallinna).
 • iseloomustus (soovitavalt põhiharidusega õpilaskandidaatide puhul)

Vastuvõtukomisjoni töökord

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile