Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Vastuvõtuinfo

Korduma kippuvad küsimused - KKK

 

Mida saan õppima tulla, kui mul on ...

 

... põhiharidus jäänud pooleli 

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE E ÕPIPOISS
KOLMANDA TASEME KUTSEÕPE
ÕPPEAEG 1 AASTA
õpid õhtuses või päevases sessioonõppes ja omandad kutse (3. tase)

... põhiharidus 

KUTSEKESKHARIDUS
ÕPPEAEG 3 AASTAT
omandad kutse ja keskhariduse

 

NELJANDA TASEME KUTSEÕPE
ÕPPEAEG 0,5–2 AASTAT
õpid õhtuses või päevases sessioonõppes ja omandad kutse (esmaõpe 4. tase)

 

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE E ÕPIPOISS
ÕPPEAEG 2 AASTAT
õpid õhtuses sessioonõppes ja omandad kutse (4. tase)

 • Tisler
 • Ehituspuusepp
... keskharidus 

NELJANDA TASEME KUTSEÕPE
ÕPPEAEG 0,5–2 AASTAT
õpid õhtuses või päevases sessioonõppes ja omandad kutse (esmaõpe 4. tase)

 

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE E ÕPIPOISS
ÕPPEAEG 2 AASTAT
õpid õhtuses sessioonõppes ja omandad kutse (4. tase)

 • Tisler
 • Ehituspuusepp

 

VIIENDA TASEME KUTSEÕPE
ÕPPEAEG 1 AASTA
õpid õhtuses sessioonõppes ja omandad kutse (jätkuõpe 5. tase)

 

 

Tallinna Ehituskoolis on õppimine tasuta!

 

ERIALADE LOETELU:

 

 

ERIALADE LOETELU TASEMETE KAUPA: 

 

3. taseme kutseõpe

 

4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

 

4. taseme kutseõppe esmaõpe

 

5. taseme kutseõppe jätkuõpe

 

Töökohapõhine õpe e õpipoiss

 

eesti-kvalifikatsiooniraamistik-vikerkaar.png

Pilt pärit SA Kutsekoja kodulehelt.

KAS MA SAIN SISSE?

Kooli infosüsteemi kaudu saad teada, kas saad asuda õppima valitud erialale.

Positiivse otsuse korral, tuleb sul kinnitada kooli õppima asumine.

Tee nii: 

Sisene  e-vastuvõttu (kasutajatunnuse ja parooli leiad vastuvõtuankeedilt).

Võid kasutada ka ID-kaarti enda tuvastamiseks.

Kinnita oma õppima asumine!

Palju õnne! Tere tulemast Tallinna Ehituskooli!

LISAINFORMATSIOON:

Sirle Anijärv

Ülle Murumets

Õppesekretärid

telefon: 6519044 / 55580281

e-mail: kool@ehituskool.ee

Vastuvõtt 2020/2021 õppeaastaks!

Elektroonselt saab avaldusi esitada alates 8. juunist kuni 7. augustini.

Koolis kohapeal toimub avalduste esitamine ja dokumentide vastuvõtt alates 25. juunist tööpäeviti kell 10.00–14.00

I korrus, kabinet 122, aadressil Pärnu mnt 162, TALLINN

Vastuvõtuks nõutavad  dokumendid tuleb esitada hiljemalt 7. augustiks.

Vestlused õpilaskandidaatidega toimuvad 10. augustil (kutsekeskharidusõpe) ja 11. augustil (kutseõpe).

 

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

 • isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart);
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • digitaalse dokumendifoto tegemine toimub kohapeal;
 • elukohatõend (kui õpilaskandidaat elab rahvastikuregistri andmeil väljaspool Tallinna),
 • iseloomustus (soovitav põhiharidusega õpilaskandidaadi puhul ), erivajadusega õppija esitab rehabilitatsiooniplaani (kui näeb ette tegevusi või teateid koolile);
 • motivatsioonikiri (kutsekeskharidusõpe).

Vastuvõtukomisjoni töökord

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile