Mööblirestauraator - 5. tase

square_foot
spetsialiseerumisega puitosade säilitamisele ja taastamisele
 • kutseõppe jätkuõpe, õppeaeg 1 aasta
 • õppima asumine eeldab mööblirestauraator, tase 4 kompetentside olemasolu, mida tõendab kutsetunnistus, ning vähemalt keskharidust
 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes 
 • kontaktõpe toimub alates 02.09.2024 üle nädala E-N algusega kell 15.35
sinine

Mööblirestauraator on oskustööline, kes:

 • taastab (restaureerib) mööbliesemeid esteetiliselt kasutuskõlblikuks,
 • teeb koostööd seotud kutsete esindajatega: tislerite, sadulseppade, seppade, lukkseppadega,
 • ettearvamatute ja keeruliste juhtumite korral konsulteerib kunstiajaloolaste, sisearhitektide ja konservaatoritega,
 • töötab puitmööbliga (lauad, toolid jm), 
 • parandab, remondib, värskendab mööblit,
 • pehme mööbli puhul (tugitoolid, diivanid jm) vahetab kattematerjali koos polstriga ja teostab parandustöid.

Mööblirestauraatori põhilisteks töövahenditeks on:

 • traditsioonilised käsitööriistad,
 • elektritööriistad,
 • lihtsamad puidutöötluspingid jm.

Töö võib olla füüsiliselt pingutav, rutiinne, sundasendit nõudev ja varieeruva tempoga. Võib esineda kokkupuudet tolmu, müra, vibratsiooni või kemikaalidega, mis võib kujutada ohtu tervisele (allergia vms), mistõttu on vaja kasutada töökaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid.


Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

Vastuvõtt 2023-2024. õppeaastaks on lõppenud.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 60 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 5. taseme kutseõppe jätkuõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Mööblirestauraator, tase 5

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.