Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Puhastusteenindaja

 

Õppekava:

Puhastusteenindaja (60 EKAP) - ÕPPEKAVA ja KOMPETENTSID

Rakenduskavad:

Sissejuhatus kutseõpingutesse

Karjääriplaneerimine

Puhastamine ja koristamine

Kinnistu heakorratööd

Eripuhastustööd

Tekstiilide hooldamine

Tervisliku toitumise alused

Erialane võõrkeel

Arvutiõpetus

Lühikirjeldus:

Puhastusteenindaja töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel.

Tema tööülesannete hulka kuulub erinevate töö- ja elukeskkondade ning põhiliste pinnakatte-materjalide puhastamine ja hooldamine. Puhastusteenindaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid.

Puhastusteenindaja töötab iseseisvalt või vastavalt etteantud juhistele. Järgib kutse-eetikat ning lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest.

Puhastusteeninduse kutsealal on võimalik spetsialiseeruda eripuhastustöötajaks. Eripuhastustöötaja töö eesmärk on pindade ühekordne põhjalik puhastamine ja töötlemine kaitseainetega. Eripuhastustöötaja tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile