Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Restauraator-viimistleja

Õppekava:

 Restauraator-viimistleja

MOODULI RAKENDUSKAVAD:

1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

2. Restaureerimise alused

3. Restaureerimistööde dokumenteerimine

4. Krohvitud pindade ja ehisdetailide restaureerimine

5. Värvitud pindade restaureerimine

6. Dekoratiivviimistlus

7. Stukkdekoori- ja karniisitööd

8. Traditsioonilised käsitööriistad restaureerimisel

9. Praktika

10. Puidulõige

11.Ökoloogilised ehitustehnoloogiad

12. Avatäidete restaureerimine

13. Ajaloolise interjööri kujundamise alused

 

 

 

 

 

 

 

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile