Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Puukäsitööline

 

Õppekava:

Puukäsitööline (60 EKAP) - ÕPPEKAVA ja KOMPETENTSID

Rakenduskavad:

Sissejuhatus õpingutesse

Arvutiõpetus

Karjääriplaneerimine ja ettevõtlus

FIE raamatupidamise alused

Tööriista- ja materjaliõpetus

Interjööri ajalugu

Töö planeerimine ja ettevalmistus

Puidulõige

Puitdetailide valmistamine

Kujundamise alused

Puiteseme korrastamine

Portfoolio koostamine

Praktika

 

 

Lühikirjeldus:

Puukäsitööline (tase 3) teeb vastavalt etteantud juhenditele kvaliteetseid ja esteetilisi puidust käsitööesemeid või detaile puidutöö põhilistes tehnikates.

Tavaliselt töötab ta iseseisvalt, keerukamate tööülesannete juures võib ta vajada juhendamist. Puitesemete valmistaja vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest.

Ta on valmis oma oskuste piires osutama teenuseid allhanke korras jms.

Puukäsitööline järgib töö turvalisuse ja keskkonnahoiu reegleid. Ta peab tähtsaks käsitöö valdkonna eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile