Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp

 

Õppekava:

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp (60 EKAP)

Rakenduskavad:

Hoonesiseste kütte- ja jahutussüsteemide paigaldamine

Välistrasside ja rajatiste ehitamine

Hoonesiseste kütte- ja jahutussüsteemide remont ja hooldus

Karjääriplaneerimine

Praktika

Arvutiõpetus

Alternatiiv energeetika

Masinprojekteerimine

Lühikirjeldus:

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepad töötavad peamiselt ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes.

Nende peamine tööülesanne on kütte- ja jahutussüsteemide ning -seadmete paigaldamine. Põhilised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine. Välistrasside ja rajatiste ehitamisel lisanduvad torustike aluste rajamine ja kraavkaeviku tagasitäitmine.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepad tegelevad ka kütte- ja jahutussüsteemide hooldamise ja remondiga. Nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja süsteemide hooldus-töid.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 korraldab iseseisvalt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Töökorraldusest lähtuvalt võib oma kutsealal juhendada ja nõustada vähem kogenud kolleege nende tavatöös.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile