Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Maaler

 

Õppekava:

Maaler (60 EKAP)

Lisa 1- Seosed kutsestandardi kompetentside ja eriala õppekava põhiõpingute moodulite vahel

Rakenduskavad:

Maaler - rakenduskavad

Lühikirjeldus:

Vaata KUTSESTANDARDIT (viide kutsekoja kutseregistrisse)

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile