Uued raamatud

vanade_masso_tiit.jpg

Vanade väikemajade tarindid

bookmark
Tiit Masso 2022
ENTU Kataloog

Raamatus on vaadeldud eeskätt sõjaeelseid ja -järgseid väikemaju – ühepereelamuid, mis on ehitatud omal jõul juhindudes tolleaegsetest infoallikatest ja kasutades üldise defitsiidi tingimustes juhuslikult kättesaadud, sageli mittekvaliteetseid materjale.

Raamatu eesmärgiks on tutvustada tänapäevasele valdajale omaaegseid tarindusi ja nende kujundamise põhimõtteid. Ühtlasi on viidatud ümberkujundamise võimalustele. Konkreetseid soovitusi majade renoveerimiseks ei ole antud, sest iga hoone on unikaalne ja hoonete ümberkujundamiseks on tänapäeval lõpmata palju erinevaid võimalusi.

Käesolev raamat ei pretendeeri ammendavale põhjalikkusele ja ülevaatlikkusele. 

Raamat sisaldab hulgaliselt jooniseid, mis pärinevad tol ajal avaldatud ehituskäsiraamatutest.

Raamatus on vaadeldud eeskätt sõjaeelseid ja -järgseid väikemaju – ühepereelamuid, mis on ehitatud omal jõul juhindudes tolleaegsetest infoallikatest ja kasutades üldise defitsiidi tingimustes juhuslikult kättesaadud, sageli mittekvaliteetseid materjale.

Raamatu eesmärgiks on tutvustada tänapäevasele valdajale omaaegseid tarindusi ja nende kujundamise põhimõtteid. Ühtlasi on viidatud ümberkujundamise võimalustele. Konkreetseid soovitusi majade renoveerimiseks ei ole antud, sest iga hoone on unikaalne ja hoonete ümberkujundamiseks on tänapäeval lõpmata palju erinevaid võimalusi.

Käesolev raamat ei pretendeeri ammendavale põhjalikkusele ja ülevaatlikkusele. 

Raamat sisaldab hulgaliselt jooniseid, mis pärinevad tol ajal avaldatud ehituskäsiraamatutest.