Kutsevaliku õpe eesti keele intensiivõppega

square_foot
2. tase, kutseõpe, õppeaeg 1 aasta
 • õpid koolipõhises õppes eesti ja vene keeles
 • 12 õpilast grupis
 • õpitavad teemad: kutsevalik, õpitee, tööelu, eesti keel ja kultuur, sissejuhatus ehituse, ehitusviimistluse, puidutöö, maastikuehituse ja sisetööde elektriku erialadesse jt
sinine

Kutsevaliku õpe Ukraina sõjapõgenikele

Ukrainast saabunud põgenikele tasemeõppe kutsevaliku õppe rõhuasetusega eesti keele omandamiseks. Samuti on õppekavas kutseõppe moodulid koolis õpetatavate erialade baasil. 

Õpingute alustamiseks põhihariduse nõuet ei ole, õppima võivad asuda noored, kes on 17-25 aastased.

Pakume:

 • psühholoogilist tuge,
 • kohanemist kohaliku keele ja kultuuriga (õpe klassiruumis, ekskursioonid muuseumidesse, töötoad ja väljasõidud),
 • tuge õpitee jätkamisel ja kavandamisel.

Õppes osalejatele laienevad kõik tasemeõppes õppijatele ettenähtud vajaduspõhised soodustused:

 • koolilõuna,
 • sõidukompensatsioon,
 • eritoetus.

Võimalus on kasutada kooli raamatukogu, spordikompleksi ning arvutiklasse, elada kooli õpilaskodus.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 60 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 2. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega saad kooli lõputunnistuse koos hinnetelehega