Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

KVALIFIKATSIOONIRAAMISTIKU KOHTA SAAD ROHKEM TEADA KUTSEKOJA VEEBILEHELT:

Kolmanda taseme kutseõpe

Õppeaeg 1 aasta

Õpe toimub õhtuses või päevases sessioonõppes ja omandad kutse (3. tase)

põhihariduse nõudeta
töökohapõhiselt

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile