Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Elekter

Miks tulla Meie kooli elektriala õppima?

Senikaua, kuni kasutatakse elektriseadmeid, on vaja inimesi, kes oskavad elektrisüsteeme paigaldada ja neid ka edaspidi hallata.
Siit järeldub, et tasuv töö ei saa kunagi otsa!
Energeetika on eranditult kasvav tööstusharu kogu maailmas. Ja kasvav elektri tarbimine tekitab järjest suurema vajaduse vastava haridusega spetsialistide järele.
Mida meie koolis siis õpetatakse?
Peale erialaainete õpingute omandatakse meie koolis üldainete edukal läbimisel ka keskharidus. Keskhariduse baasil õppima asujad läbivad samad erialaselt vajalikud ained kahe aastaga.
Elektriala ei ole pelgalt noormeestele, meil õpib ka tütarlapsi.

Õppetöö esimesel aastal

 • teeme tutvust üldiste elektrialaste teadmistega: kuidas tekib elekter, millised on elektri omadused ja kuidas elektrit ohutult kasutada.
 • Moodulis „Elektrivarustus” saame teada, mis on ühe- ja kolmefaasiline elektrisüsteem, kuidas elektrienergiat toodetakse ja kuidas see meie kodudesse jõuab.
 • Lukksepapraktikal õpime tundma materjale ning nende omadusi ja kuidas materjale töödelda.
 • Arvutitundides tuletame meelde vanu ja saame uusi teadmisi, kuidas koostada dokumenti, tabelit või allkirjastada saadetavat e-kirja. Õpime põhjalikumalt kasutama 
 •  „pilvandemetöötlust“ ning saame üldteadmised arvutivõrgu ehitusest.

Teisel õppeaastal

 • on peamine rõhuasetus hoone elektrisüsteemide ehitusel, nagu seda on elektrivalgustus, elektri jaotussõlmed ning kilbid.
 • Mõiste elektripaigaldise käit omandamine koos praktiliste ülesannete lahendamisega õppelaborites ja töökojas.
 • Kursus lõppeb praktikaga mõnes elektriala ettevõttes.
 • Suurimad praktika- ja hiljem ka töökohta pakkuvad ettevõtted on Elering,  Eesti Energia, ABB Eesti ja Harju Elekter.

Kolmandal õppeaastal

 • jätkub praktika ka pärast suvevaheaega, mille lõppedes kohtume teiega taas koolipingis, et selgitada juba põhjalikumalt teemasid:
 • hoone automaatika ehk kütte- ja ventilatsioonisüsteemide juhtimine, reservtoitesüsteemid ning avariivalgustus;
 • elektrimootorid ja nende lülitusskeemid;
 • nõrkvooluseadmed, mis hõlmavad endas arvutivõrkude, valvesüsteemide, videovalvesüsteemide jne väljaehitamise üldpõhimõtteid.
 • Ainemoodulis „CAD-joonestamise alused” õpime jooniste koostamist arvutiprogrammi AutoCAD abil ja jooniste korrektset vormistamist.

Kogu õppeperiood lõppeb üldainete koolieksamitega, et tõestada oma küpsust keskhariduse omandamisel, ning erialase lõputööga, milleks on eramu elektrisüsteemi projekteskiisi koostamine.
Pärast lõputöö kaitsmist on teil juba kogemusi, et sooritada erialane kutseeksam. Pärast kutseeksami edukat sooritamist saate kutsetunnistuse, mis võimaldab teil töötada edukalt elektrialal ja seda kogu Euroopa Liidu piires.

Ja nii lihtne see kõik ongi!

Uued õppeklassid ootavad uusi õpilasi! 

Ruumidega tutvumiseks kliki nupul.

Labor 1

Labor 2

Labor 3

 P101044641.JPG     

Auditoorium

Elektri töökoda

 

KOHTUMISENI!

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile