Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Akadeemiline kalender

Akadeemiline kalender 2018-2019

AKADEEMILINE KALENDER 2017-2018 ÕPPEAASTAL

Õppetöö algus 1.september 2017

Õppeaasta jaguneb 5 õppeperioodiks:

1. periood 01. september 2017 kuni 29. oktoober 2017

2. periood 30. oktoober 2017 kuni 22. detsember 2017

Talvevaheaeg 23. detsember 2017 kuni 07. jaanuar 2018

3. periood 8. jaanuar 2018 kuni 04. märts 2018

4. periood 05. märts 2018 kuni 29. aprill 2018

5. periood 02. mai 2018 kuni 22. juuni 2018

Kooli lõpuaktus 22. juunil 2018


1. PERIOOD

•2017-18 õppeaasta avaaktus ja õppetöö algus 01.09.2017

•I kursuse õpilaste sissejuhatav infopäev õpingutesse (01. ja 04.09.2017)

•Sessioonõppe sissejuhatav infoloeng (06.09.2017)

•VÕTA avalduste esitamine (04.09-04.10.2017) 

•Põhitoetuse  taotlemine (tähtajad infosüsteemis)

•Õpilasesinduse esimene kogunemine – uute liikmete vastuvõtt (12.09.2017)

•Eritoetuse taotlemine (tähtajad infosüsteemis)

•Sügisene spordipäev, teatejooksude päev (15.09.2017)

•Jooksukross (september 2017)

•Lastevanemate koosolek (27.09.2017)

•Õpetajate päev (06.10.2017) 

•Digiõppenädal (10.-14.10.2017)

•Meediapäev (20.10.2017)

•Saalijalgpallivõistlused (oktoober 2017) 

•TEK esindus WorldSkills’il (14.-19.10.2017)

2. PERIOOD

•Korvpallivõistlused (november 2017)

•Kodanikupäeva tähistamine (24.11.2017)

•Sulgpallivõistlused (2. või 3.periood)

•Kooli juubelinädal (01.-03.11.2017)

•Kelluvillak (november)

•Kodanikupäeva tähistamine (24.11.2017)

•Sulgpalli võistlused (2.-3.periood) 

•Jõulukellu (detsember)

• Jõulupinks (detsember 2017)

•Jõuluaktus (22.12.2017) 

3. PERIOOD

•Riigikaitse talvelaager (08.-12.01.2018 nädalal)

•VÕTA avalduste esitamine (08.-20.01.2018)

•Õppetoetuste taotlemine (tähtajad infosüsteemis) 

•Võrkpallivõistlused (jaanuar 2018)

•KelluSkills koolisisene kutsemeistrivõistlus (jaanuar 2018)

•Õpilaskonverents (26.01.2018)

•Saalihokivõistlused (jaanuar-veebruar)

•Talispordipäev (02.03.2018)

•Karjääripäev Rajaleidjaga (12.02.2017)

•Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine (23.02.2018)

•Rühmade pildistamine (veebruar)

•Lõpukell (veebruar)

4. PERIOOD

•Õpilasesindus messil „Oma rada“ Haapsalus (09.03.2018) 

•Emakeelepäev  (14.03.2018)

•„Kellu Rammumees“ (29.03.2018)

•Lõputööde valmimise tähtaeg mööblirestauraatori erialal (03.04.2018)

•Lõputööde kaitsmine – puit- ja kiviehitiste restauraatori erialal (aprill 2018)

•Restauraatorite päev – eriala ja õppimisvõimaluste tutvustamiseks (aprill 2018)

•Lõputööde näitus (kevad 2018)

5. PERIOOD

•Noor Meister 2018 (03.-04.05.2018)

•Euroopa päeva tähistamine (09.05.2018)

•Kutsekoolide spordipäevad (07.-09.06.2018)

•Tislerite kutseeksam (mai 2018)

•Lõputööde valmistamise periood elektriku erialal (mai-juuni 2018)

•Restaureerimise õppesuuna õpperühmade  lõputööde ja praktika kaitsmised (13.-16.06.2018)

•Elektrikute kutseeksam (juuni 2018)

•Ehitajate kutseeksam (juuni 2018)

•Viimistlejate kutseeksam (juuni 2018)

•Tallinna Ehituskooli lõpuaktus (22.06.2018 kell 12 Salme Kultuurkeskuses)Akadeemiline kalender (pdf fail) - võib tulla sisse muudatusi.

 

ÕPPETÖÖGRAAFIK

Õppetöögraafik on õppekava läbimise ajaline ja vormiline jaotus üheks õppeaastaks, milles õppekavas ettenähtud õpingud jaotatakse 8-nädalasteks perioodideks. Õppetöö graafiku kinnitab kooli direktor ning selle järgimine on õpilasele ja õpetajale kohustuslik. Õppetöö graafikust kõrvalekaldumine on võimalik, kui õpilasel on selleks mõjuv põhjus. Õpilase sellekohase avalduse vaatab läbi kooli õppedirektor. Positiivse otsuse korral vormistatakse õpilasele individuaalne õppegraafik.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile