Restauraator-viimistleja - 5. tase

square_foot
kutseõppe jätkuõpe, õppeaeg 1 aasta
 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • õpingud sisaldavad praktikat ettevõttes 
 • kontaktõpe toimub alates 04.09.2023 üle nädala E-K algusega kell 14.00
TEK_restauraator-viimistleja_2.jpg

Restauraator-viimistleja:

 • oskab hinnata restaureerimist vajavate objektide seisundit,
 • väärtustab ja säilitab kultuuripärandit, rakendades traditsioonilisi töövõtteid,
 • osaleb taastamisprotsessis järgides restaureerimise ja muinsuskaitse põhimõtteid,
 • kogub ja analüüsib erialast informatsiooni.

Restauraator-viimistleja põhilisteks töövahenditeks on:

 • traditsioonilised käsitööriistad ja
 • elektritööriistad.

Eriala omandamisel tulevad kasuks hea füüsiline vastupidavus, kannatlikkus, tähelepanelikkus, süvenemisvõime, kohuse- ja missioonitunne. Õppeprotsessis on oluline osa praktilisel tööl, mille käigus õpitakse õigete töövõtete ja materjalide kasutamist. Õppekava läbimine annab teadmised ja oskused töötamiseks ehituse ja restaureerimisega tegelevas ettevõttes või eraettevõtjana.


Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

Vastuvõtt 2023-2024. õppeaastaks on lõppenud.

 

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 60 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 5. taseme kutseõppe jätkuõpe
 • edukate õpingutega saad lõputunnistuse 5. taseme kutseõpe läbimise kohta

 

VÕTA

Õppekava täitmisel on võimalik taotleda  varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist.