Restauraator-viimistleja - 5. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg 1 aasta
 • õpid koolipõhises õhtuses õppes
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub alates 05.09.2022 üle nädala E-K algusega kell 14.00
TEK_restauraator-viimistleja_2.jpg

Restauraator-viimistleja:

 • oskab hinnata restaureerimist vajavate objektide seisundit,
 • väärtustab ja säilitab kultuuripärandit, rakendades traditsioonilisi töövõtteid,
 • osaleb taastamisprotsessis järgides restaureerimise ja muinsuskaitse põhimõtteid,
 • kogub ja analüüsib erialast informatsiooni.

Restauraator-viimistleja põhilisteks töövahenditeks on:

 • traditsioonilised käsitööriistad ja
 • elektritööriistad.

Eriala omandamisel tulevad kasuks hea füüsiline vastupidavus, kannatlikkus, tähelepanelikkus, süvenemisvõime, kohuse- ja missioonitunne. Õppeprotsessis on oluline osa praktilisel tööl, mille käigus õpitakse õigete töövõtete ja materjalide kasutamist. Õppekava läbimine annab teadmised ja oskused töötamiseks ehituse ja restaureerimisega tegelevas ettevõttes või eraettevõtjana.


Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 60 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 5. taseme kutseõppe jätkuõpe
 • edukate õpingutega saad lõputunnistuse 5. taseme kutseõpe läbimise kohta