Mööblirestauraator - 4. tase

square_foot
kutseõpe, õppeaeg 2 aastat
 • õpid koolipõhises päevases õppes
 • praktika osakaal on kuni pool õppekava mahust
 • kontaktõpe toimub alates 05.09.2022 üle nädala E-N algusega kell 8.25
sinine.png

Mööblirestauraator on oskustööline, kes:

 • taastab (restaureerib) mööbliesemeid esteetiliselt kasutuskõlblikuks,
 • teeb koostööd seotud kutsete esindajatega: tislerite, sadulseppade, seppade, lukkseppadega,
 • ettearvamatute ja keeruliste juhtumite korral konsulteerib ta kunstiajaloolaste, sisearhitektide ja konservaatoritega,
 • töötab puitmööbliga (lauad, toolid jm), 
 • parandab, remondib, värskendab mööblit
 • pehme mööbli puhul (tugitoolid, diivanid jm) vahetab kattematerjali koos polstriga ja teostab parandustöid.

Mööblirestauraatori põhilisteks töövahenditeks on:

 • traditsioonilised käsitööriistad,
 • elektritööriistad,
 • lihtsamad puidutöötluspingid jm.

Töö võib olla füüsiliselt pingutav, rutiinne, sundasendit nõudev ja varieeruva tempoga. Võib esineda kokkupuudet tolmu, müra, vibratsiooni või kemikaalidega, mis võib kujutada ohtu tervisele (allergia vms), mistõttu on vaja kasutada töökaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid.


Kandideerimiseks esita avaldus SAISis või koolis kohapeal.

person
Tiina Kuljus
õppesekretär

Õpingud

 • õppekava maht 120 EKAP (Eesti kutsehariduse arvestuspunkti)
 • 4. taseme kutseõppe esmaõpe
 • edukate õpingutega omandad kutse Mööblirestauraator, tase 4